Pressmeddelanden

Acando etablerar arkitekturramverk hos internationell industrikoncern

2010-10-26 08:01 CEST
Det nya arkitekturramverket kommer att tydliggöra sambanden mellan funktioner, roller, ...