Pressmeddelanden

Book release and Lecture Winter Event –antifreeze, Winter Event –antifreeze, Winter Event –antifreeze, Winter Event –antifreeze

2014-03-28 14:26 CET Marabouparken A book release and lecture in connection to Katja Aglert’s exhibition On Invasive Grounds currently on view at Marabouparken art centre.

Renbetets historia inverkar på kolbalansen i tundran

2014-03-26 08:28 CET Umeå universitet Renbete spelar en stor roll i hur klimatförändringen inverkar på upptaget av kol i mark och växtlighet i fjällen. Det har Umeåforskare tillsammans med forskare vid Arktiska centret vid Lapplands universitet i Finland kommit fram till i en studie. Artikeln har publicerats i tidskriften Nature Climate Change

Lärare och konstnär till Arktis med isbrytaren Oden

2014-03-25 09:57 CET Polarforskningssekretariatet Läraren Anna-Carin Bäckebo och konstnären Josef Bull har utsetts till stipendiater inom Polarforskningssekretariatets lärar- och konstnärsprogram. De ska i sommar arbeta ombord på isbrytaren Oden under forskningsexpeditionen SWERUS-C3 i Arktiska oceanen.

Tre sameting håller konferens i Umeå den 20 februari 2014

2014-02-19 09:56 CET Sametinget Närmare hundra samiska politiker från Norge, Finland och Sverige plus representanter för de ryska samerna samlas nu i Umeå. Det är fjärde gången som de samiska parlamentarikerna samlas till ett gränslöst möte. De ska under en dag intensivt diskutera två teman: den nordiska samekonventionen och exploateringarna i Arktis, och anta ett gemensamt uttalande.

Upcoming exhibition: On Invasive Grounds

2014-02-17 17:28 CET Marabouparken Marabouparken art centre kicks off the spring season with two exhibitions in which conceptions of nature and naturalness in a roundabout way open the door to our fickle “inner nature”, which manifests itself in that which is accepted and that which is rejected, in history, culture, in our language and in our idea of ourselves.

2014-02-04 14:52 CET Marabouparken Marabouparken konsthall inleder våren med två utställningar där föreställningar om naturen och det naturliga leder oss bakvägen till människans ombytliga ”inre natur”. Den visar sig i det som får höra hemma och det som trängts undan i historien, i kulturen, i vårt språkbruk och i bilden av oss själva.

Ny utställning: Katja Aglert, On Invasive Grounds

2014-02-04 14:48 CET Marabouparken Marabouparken konsthall inleder våren med två utställningar där föreställningar om naturen och det naturliga leder oss bakvägen till människans ombytliga ”inre natur”. Den visar sig i det som får höra hemma och det som trängts undan i historien, i kulturen, i vårt språkbruk och i bilden av oss själva.

Norrländska bäckar och sjöar avger stora mängder kol

2014-01-23 09:10 CET Umeå universitet I sin avhandling visar geovetaren Erik Lundin att nordliga bäckar och sjöar är hotspots för utsläpp av koldioxid och metan till atmosfären. Erik försvarar sina resultat vid Umeå universitet fredagen den 31 januari.

2013-12-20 10:31 CET Umeå universitet Nu ska samhällsvetare och humanister studera hållbar utveckling i de arktiska delarna av Norge, Sverige och Finland. Mistra finansierar forskningen med 30 miljoner kronor.

2013-12-19 11:49 CET Nordic Publishing Modern samhällsbyggnad och innovativ näringslivsutveckling