Pressmeddelanden

Unik webbportal sätter svensk polarforskning på kartan

2015-11-26 11:00 CET Polarforskningssekretariatet Polarforskningsportalen är ett nytt sätt att upptäcka svensk polarforskning. Portalen är en upplevelsebaserad webbplats som sätter polarforskningen på kartan.

Forskning på högre latituder – strategi för stärkt svensk polarforskning

2015-11-03 12:59 CET Polarforskningssekretariatet De klimat- och miljöförändringar som vi nu ser innebär utmaningar, inte bara i Arktis utan även globalt, och Sverige bör kraftsamla kring forskningen. Det skriver Polarforskningssekretariatet i ett underlag till regeringens kommande forskningspolitiska proposition.

Molnig vår minskar Arktis is

2015-10-14 08:57 CEST Stockholms universitet Havsisen i Arktis spelar en avgörande roll för det globala klimatet. Isens utbredning minskar, men med stora variationer från år till år. En ny avhandling från Meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet visar att mycket moln under våren leder till minskning av Arktis is.

​Konferens med fokus på klimatet, urfolk och Arktis

2015-10-02 08:49 CEST Svenska kyrkan Svenska kyrkan anordnar tillsammans med Kanadas kristna råd en klimatkonferens i i norrbottniska Storforsen 5-8 oktober. 40 personer från stora delar av Arktis samlas för att dela erfarenheter, samla historier, identifiera utmaningar samt dela hopp och drömmar för människor som lever i Arktis.

Rekordintresse för Skolans polardagar

2015-10-01 09:00 CEST Polarforskningssekretariatet Skolans polardagar vid Grenna Museum – Polarcenter arrangeras för sjätte året. Den här gången är det rekord i antalet deltagande elever och polardagarna har utökats till tre hela dagar, 6–8 oktober.

Samverkan mellan destinationerna Swedish Lapland, Northern Norway och Finnish Lapland i projektet ”Visit Arctic Europe”

2015-09-21 11:00 CEST Swedish Lapland Visitors Board Det gränsöverskridande besöksnäringsprojektet ”Visit Arctic Europe” har beviljats medel från EU-programmet Interreg Nord 2014-2020. Projektets totala budget är 6,4 miljoner Euro, jämt fördelat mellan de tre projektparterna Finnish Lapland Tourism Board, Northern Norway Tourism Board samt Swedish Lapland Visitors Board. Projektet startar direkt och kommer drivas fram till 171231.

​Kiruna först i Sverige med internationellt mätsystem för hållbar turism

2015-09-16 09:06 CEST Swedish Lapland Visitors Board Kiruna i Swedish Lapland utvecklar tillsammans med Sustainable Travel International Sveriges första hållbarhetssystem för destinationer och turistföretag. Den snabba tillväxten i besöksnäringen i kombination med ökad miljömedvetenhet hos resenärer har skapat behov av metoder att skydda och bevara resmåls hållbarhet. Systemet kommer att sjösättas innan årsskiftet 2015/16.

Polarforskare återvänder efter lyckad Grönlandsexpedition

2015-09-03 08:30 CEST Polarforskningssekretariatet Efter fyra veckors intensivt arbete i området kring Petermannglaciären i nordvästra Grönland har den svensk-amerikanska forskningsexpeditionen Petermann 2015 med isbrytaren Oden avslutats. Forskarna återvänder från en svårtillgänglig plats med unik information om klimatförändringarnas betydelse.

Sverige och Indien samarbetar i polarområdena

2015-06-01 14:51 CEST Polarforskningssekretariatet ​På måndagen undertecknade Polarforskningssekretariatets föreståndare Björn Dahlbäck och Indiens ambassadör i Sverige Banashri Bose Harrison ett samarbetsavtal om forskning i polarområdena och polarhaven.

Svensk-amerikanskt samarbete i Arktis med isbrytaren Oden

2015-05-21 09:00 CEST Polarforskningssekretariatet På onsdagen undertecknade Kelly Falkner, direktör för Office of Polar Programs vid National Science Foundation (NSF) och Polarforskningssekretariatets föreståndare Björn Dahlbäck ett avtal som för samarbetet inom Arktisforskningen mellan USA och Sverige framåt