Pressmeddelanden

2014-07-22 11:38 CEST Svenska Celiakiungdomsförbundet Enligt lag har alla barn rätt att gå i skolan i Sverige. Men är skolan tillgänglig för alla? Elever med astma, allergi och intolerans diskrimineras systematiskt. Denna viktiga fråga vill Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF och Unga Allergiker, UA lyfta upp. Nu har detta arbete tilldelats Hälsopriset 2014 av ML Agency – Sveriges första hälsokommunikationsbyrå.

Spädbarnseksem leder ofta till astma

2014-06-30 11:37 CEST Linköpings universitet (LiU) Eksem hos spädbarn är en stark varningsklocka för fortsatta allergiska besvär längre upp i åldrarna. I en nypublicerad studie från Linköpings universitet hade nästan var tredje barn med eksem utvecklat astma vid tio års ålder.

2014-06-16 13:34 CEST Mundipharma AB Göteborg den 12 juni 2014 - Data från den av Mundipharma sponsrade undersökningen REALISE™, som publiceras idag i NPJ Primary Care Respiratory Medicine, belyser en hög förekomst av exacerbationer, även bland patienter vars astma för närvarande kontrolleras enligt kliniska riktlinjer.

Vill stoppa risker med nanopartiklar

2014-06-16 09:24 CEST KTH Storleken på metallpartiklar är avgörande för deras farlighet. Det har forskare vid KTH kunnat konstatera. Stora och små partiklar har nämligen olika ytegenskaper fast de är av samma metall. Eftersom det är ytan som växelverkar med omgivningen kan forskningsresultatet medföra positiva effekter för samhället, särskilt de som har eller riskerar att drabbats av astma eller allergi.

2014-06-13 11:01 CEST Airsonett I en prospektiv observationsstudie som genomfördes vid ett antal kliniker i Tyskland erhöll 32 patienter med ofullständigt kontrollerad astma behandling med Airsonett som tillägg till sin övriga terapi. Den årliga frekvensen av exacerbationer var i genomsnitt 3.6 innan tilläggsbehandling med Airsonett och minskade till i genomsnitt 1.3 under behandlingsperioden (statistiskt signifikant).

2014-06-09 13:00 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Vid SLU bedrivs världsledande forskning om en typ av vita blodkroppar som kallas mastceller. SLU-forskarna Gunnar Pejler och Sara Wernersson har skrivit en översiktsartikel om mastcellens granula (sekretkorn) i den mycket välrenommerade tidskriften Nature Reviews Immunology.

2014-06-06 07:15 CEST Airsonett Trots tillgänglig läkemedelsbehandling upplever en halv miljon britiska astmapatienter symtom som inskränker på deras vardagsliv och som i vissa fall kan utvecklas till livshotande tillstånd. Nu initieras en omfattande klinisk studie av Airsonett i den brittiska sjukvården. Studien bekostas av det statliga organet National Institute for Health Research (NIHR).

Visa respekt för pälsdjursallergiker

2014-05-27 15:25 CEST Astma- och Allergiförbundet I tre artiklar på kort tid har DN tagit upp positiva aspekter på hundar som tas med till offentliga miljöer. Tyvärr har man missat att ta med de negativa konsekvenser som detta innebär för personer med pälsdjursallergi. Istället beskrivs det som ett problem som är psykiskt och överdrivet.

2014-05-21 13:15 CEST Airsonett Som ett led i uppbyggnaden av Airsonetts internationella försäljnings- och marknadsorganisation har bolaget rekryterat Jonas Båghammar som ny Vice President Sales & Marketing. Jonas Båghammar kommer närmast från en position som europeisk marknadschef inom den globala medicinteknikkoncernen Stryker.

En bra skolmiljö är en tillgång – inte en kostnad

2014-05-18 05:44 CEST Astma- och Allergiförbundet Astma- och Allergiförbundets föreningskonferens, med 120 representanter samlade, kräver att regeringen och utbildningsminister Jan Björklund tar initiativ till att införa en klassrumspeng. Det ska göra det möjligt för kommunerna att komma igång med renoveringsarbetet för att förbättra den fysiska arbetsmiljön i skolan.