Pressmeddelanden

Skolstart – så kan vi hjälpa barn med allergi

2015-08-20 09:52 CEST Astma- och Allergiförbundet Den här veckan är det skolstart för många barn, för en del är det den allra första skoldagen.Ungefär en tredjedel av alla skolbarn har någon form av allergi eller överkänslighet. För barn med svårare allergier kan anpassningar i skolmiljön behöva göras. På sajten "Allergiiskolan" har Astma- och Allergiförbundet samlat information med många bra tips och råd inför skolstarten.

KOL-rapporten 2015: Allt fler KOL-sjuka mår bättre

2015-08-12 13:21 CEST Hjärt-Lungfonden ​I dag släpps Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2015. I rapporten presenteras ny forskning som visar att antalet försämringsperioder hos KOL-sjuka halverats på bara tio år. Detta tack vare bättre behandlingsmetoder.

Maritha Sedvallson invald i Forska!Sveriges styrelse

2015-08-11 11:52 CEST Astma- och Allergiförbundet – Jag fick under våren en förfrågan om att ingå i Forska!Sveriges styrelse. Forskare som jag mött genom Astma och Allergiförbundet har under åren uttryckt till mig att det inte vore någon svårighet att lösa allergins gåta, bara det fanns tillräckligt med medel. Det var självklart för mig att tacka ja och bidra till att allergins gåta kan lösas, säger Maritha Sedvallson.

2015-07-16 08:05 CEST AstraZeneca AstraZeneca today announced that it has entered an agreement with Kyowa Hakko Kirin Co. Ltd. (Kyowa Hakko Kirin) for an exclusive option to commercialise benralizumab for asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in Japan

2015-06-25 09:22 CEST Airsonett Airsonett är en effektiv tilläggsbehandling av patienter med svår okontrollerad allergisk astma som dessutom är kostnadsmässigt fördelaktig jämfört med dagens standardbehandling. Det fastslår den statliga organisationen för utveckling av hälsovården i Skottland, Healthcare Improvement Scotland, i en nypublicerad vetenskaplig rapport.

2015-06-01 14:57 CEST Airsonett Läkemedelsverket har publicerat nya rekommendationer för behandling av astma. Man rekommenderar Airsonett som tilläggsbehandling för vuxna och barn från 6 år med svår allergisk astma som trots optimal läkemedelsterapi inte fått kontroll över sin sjukdom. För denna grupp patienter har man i vetenskapliga studier visat att Airsonett ökar patientens astmakontroll och förbättrar livskvaliteten.

Barn med andningsproblem får stöd efter akutbesöket

2015-05-15 08:30 CEST Region Skåne Ett pilotprojekt som ger ökat stöd och uppföljning av barn som kommer till barnakuten vid SUS i Malmö med andningsproblem, testas just nu gemensamt av barnakuten och vårdcentralen Törnrosen i Malmö.

Dränering får inte bara handla om pengar.

2015-05-12 09:24 CEST Arid AB Problem med fukt och mögel är både otrevligt och hindrar ett effektivt utnyttjande av bo- och biytor. Men ännu värre är att fuktproblem innebär stora hälsorisker. Allergier, luftvägsinfektioner och kronisk trötthet, särskilt hos barn, är betydligt vanligare hos människor som vistas i byggnader med fuktproblem. Ett bra, avskräckande, exempel är Mogaskolans fritidshem i Svenljunga.

2015-05-05 07:00 CEST Airsonett Den svenskutvecklade produkten Airsonett innebär en helt ny möjlighet att behandla astma genom att undvika exponering för allergener nattetid. Ann-Marie Tindberg tillträdde nyligen tjänsten som Senior Medical Director och hennes uppdrag blir att utveckla den medicinska verksamheten inom Airsonett med fokus på att generera supporterande klinisk evidens för företagets produkt.

2015-05-05 07:00 CEST Airsonett he Swedish product Airsonett is an asthma treatment which provides the patient with an allergen free environment during the night’s sleep. Ann-Marie Tindberg recently took up the position as Senior Medical Director at Airsonett and her mission is to develop Airsonett’s medical expertise focusing on generating supporting clinical evidence for the company’s product.