Pressmeddelanden

2015-11-25 23:03 CET Nättidningen Payback / Payback Sverige

2015-11-25 00:03 CET Nättidningen Payback / Payback Sverige

Socialstyrelsen rekommenderar behandling med temperaturreglerat laminärt luftflöde (TLA; Airsonett) som en del av den moderna astmavården

2015-11-24 17:51 CET Airsonett TLA är en effektiv behandling som landstingen nu kan börja implementera för att förbättra livskvaliteten hos patienter som trots läkemedelsbehandling lider av svår okontrollerad allergisk astma. Det konstateras i Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL, vilka publicerades den 24 november 2015.

2015-11-20 00:07 CET Nättidningen Payback / Payback Sverige

2015-11-18 23:40 CET Nättidningen Payback / Payback Sverige

2015-11-17 23:59 CET Nättidningen Payback / Payback Sverige

2015-11-16 23:37 CET Nättidningen Payback / Payback Sverige

2015-11-09 23:42 CET Nättidningen Payback / Payback Sverige

2015-11-09 00:46 CET Nättidningen Payback / Payback Sverige

2015-11-02 17:00 CET Uppsala universitet En grupp svenska forskare har studerat sambandet mellan tidig djurkontakt och senare astmasjukdom hos en miljon svenska barn. Frågan har tidigare undersökts men utan samstämmiga resultat. Den nya studien visar att barn som växer upp med hund har ungefär 15 procent lägre risk att drabbas av astma i skolåldern.