Pressmeddelanden

Nytt läkemedel för astma- och KOL-patienter i Sverige

2014-08-27 14:31 CEST Teva Sweden Läkemedelsbolaget Teva meddelade idag att ett nytt läkemedel för behandling av patienter med astma och KOL nu finns på marknaden i Sverige. DuoResp® Spiromax® är en ny, multidos pulverinhalator för behandling av astma och KOL. Inhalatorn har utvecklats för att underlätta användningen och säkerställa att rätt dos ges.

2014-08-14 06:00 CEST Airsonett Statliga hälsovårdsinstitutet NICE har på eget initiativ sammanställt ett faktaunderlag för att underlätta beslut om användning av astmabehandlingen Airsonett i den brittiska sjukvården. I rapporten konstateras att Airsonett kan förbättra livskvaliteten hos patienter med svår astma, att behandlingen är biverkningsfri och att kostnaden är betydligt lägre än för tilläggsbehandling med läkemedel.

2014-08-11 08:34 CEST Blueair Berlins årliga mässa för konsumentelektronik IFA öppnar sina dörrar för allmänheten den 5 september, och i år kommer det globala luftreningsföretaget Blueair att presentera nya högpresterande teknologier som renar luften från praktiskt taget alla virus, kemikalier och PM2,5-partiklar.

2014-08-11 08:07 CEST Blueair Berlins årliga mässa för konsumentelektronik IFA öppnar sina dörrar för allmänheten den 5 september, och i år kommer det globala luftreningsföretaget Blueair att presentera nya högpresterande teknologier som renar luften från praktiskt taget alla virus, kemikalier och PM2,5-partiklar.

2014-07-22 11:38 CEST Svenska Celiakiungdomsförbundet Enligt lag har alla barn rätt att gå i skolan i Sverige. Men är skolan tillgänglig för alla? Elever med astma, allergi och intolerans diskrimineras systematiskt. Denna viktiga fråga vill Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF och Unga Allergiker, UA lyfta upp. Nu har detta arbete tilldelats Hälsopriset 2014 av ML Agency – Sveriges första hälsokommunikationsbyrå.

Spädbarnseksem leder ofta till astma

2014-06-30 11:37 CEST Linköpings universitet (LiU) Eksem hos spädbarn är en stark varningsklocka för fortsatta allergiska besvär längre upp i åldrarna. I en nypublicerad studie från Linköpings universitet hade nästan var tredje barn med eksem utvecklat astma vid tio års ålder.

2014-06-16 13:34 CEST Mundipharma AB Göteborg den 12 juni 2014 - Data från den av Mundipharma sponsrade undersökningen REALISE™, som publiceras idag i NPJ Primary Care Respiratory Medicine, belyser en hög förekomst av exacerbationer, även bland patienter vars astma för närvarande kontrolleras enligt kliniska riktlinjer.

Vill stoppa risker med nanopartiklar

2014-06-16 09:24 CEST KTH Storleken på metallpartiklar är avgörande för deras farlighet. Det har forskare vid KTH kunnat konstatera. Stora och små partiklar har nämligen olika ytegenskaper fast de är av samma metall. Eftersom det är ytan som växelverkar med omgivningen kan forskningsresultatet medföra positiva effekter för samhället, särskilt de som har eller riskerar att drabbats av astma eller allergi.

2014-06-13 11:01 CEST Airsonett I en prospektiv observationsstudie som genomfördes vid ett antal kliniker i Tyskland erhöll 32 patienter med ofullständigt kontrollerad astma behandling med Airsonett som tillägg till sin övriga terapi. Den årliga frekvensen av exacerbationer var i genomsnitt 3.6 innan tilläggsbehandling med Airsonett och minskade till i genomsnitt 1.3 under behandlingsperioden (statistiskt signifikant).

2014-06-09 13:00 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Vid SLU bedrivs världsledande forskning om en typ av vita blodkroppar som kallas mastceller. SLU-forskarna Gunnar Pejler och Sara Wernersson har skrivit en översiktsartikel om mastcellens granula (sekretkorn) i den mycket välrenommerade tidskriften Nature Reviews Immunology.