Pressmeddelanden

2015-03-13 10:36 CET Västerås stad Nu har sandupptagningen påbörjats i staden. Det innebär att halterna av partiklar tillfälligt ökar i luften. Syftet med att ta bort vägsanden är att minska damningen och den påverkan som partiklarna har på hälsan.

Tolv miljoner kronor från PostkodLotteriet

2015-03-05 14:11 CET Astma- och Allergiförbundet Vid PostkodLotteriets förmånstagarfest den 4 mars på Stockholm Waterfront fick Astma- och Allergiförbundet ta emot tolv miljoner kronor – pengar som gör stor nytta i vårt arbete för att ge allergiker ett friskare liv. Varmt tack till alla er som köper lotter!

2015-02-18 13:00 CET Uppsala universitet ​Allergiska besvär drabbar hela 30 procent av befolkningen, och tio procent av alla barn får astma. Forskare i England, USA, Sverige och Kanada rapporterar i senaste Nature att man upptäckt mer än 30 gener som är kopplade till allergiska besvär och astma. Dessutom styr dessa gener nivån av IgE i blodet, det protein som kan utlösa allergiska reaktioner.

Allergi i siffror

2015-01-23 05:33 CET Astma- och Allergiförbundet Hur många pollenallergiker finns det i Sverige? Hur många barn med astma? I nya Allergifakta som ges ut av Astma- och Allergiförbundets forskningsfond får du svar på dessa och många andra frågor om allergi.

2015-01-22 11:13 CET Airsonett Airsonett är en biverkningsfri behandling som gör det möjligt för patienter att undvika exponering för allergener nattetid. Produkten används idag vid behandling av svår allergisk astma. Nu initieras en klinisk studie för att under vetenskapligt kontrollerade former dokumentera effekten av Airsonettbehandling på barn och ungdomar med svåra eksem.

Airsonett tecknar avtal med distributörer i USA och Schweiz

2015-01-15 09:57 CET Airsonett Som ett led i den internationella lanseringen av Airsonett – en biverkningsfri behandling för patienter med svår astma – har bolaget tecknat avtal med två nya distributörer i USA och Schweiz.

2014-12-05 12:34 CET Airsonett Den svenskutvecklade produkten Airsonett innebär en helt ny möjlighet att behandla astma genom att undvika exponering för allergener nattetid. I takt med att nya positiva utvärderingar av Airsonettbehandling blivit tillgängliga, har stödet från sjukvårdshuvudmän och hälsomyndigheter i såväl Sverige som utomlands ökat dramatiskt. Nu expanderar bolaget sin organisation.

Avgaser ökar risken för havandeskapsförgiftning

2014-10-23 09:11 CEST Umeå universitet Luftföroreningar under graviditeten kan kopplas till både havandeskapsförgiftning och att barnet föds för tidigt. Däremot tycks föroreningarna inte öka risken för att barnet ska drabbas av astmasjukdom under småbarnsperioden, enligt en avhandling från Umeå universitet.

Fler platser utomhus ska bli rökfria

2014-10-16 05:06 CEST Astma- och Allergiförbundet Igår presenterade Folkhälsomyndigheten rapporten ”Utredning om framtida rökfria miljöer på offentliga platser”. Den innehåller förslag om att ett antal offentliga utomhusmiljöer ska bli rökfria, till exempel lekplatser och sportanläggningar.

Kom och testa dina lungor!

2014-10-01 05:04 CEST Astma- och Allergiförbundet Astma- och Allergiförbundet kommer att delta under World Spirometry Day 2014 som uppmärksammas i Stockholm den 2-3 oktober på Stockholms centralstation. Alla som vill är välkomna att testa sin lungfunktion gratis, genom spirometrimätning.