Pressmeddelanden

2013-01-16 11:59 CET Gröna Bilister Efter att i åratal ha stått för helt försumbara delar av den svenska dieselmarknaden, tog Mk3-dieseln i somras nästan 10 % av totalmarknaden. Ökningen, som helt drivits av Statoilkoncernen, ger sämre luft, högre klimatpåverkan, ökad sjuklighet i bland annat astma, fler förtida dödsfall och är samhällsekonomiskt förkastlig.

Vardagstips för föräldrar i den nya broschyren Barn med allergier

2011-03-07 16:46 CET Gothia Fortbildning Nu är det snart vår och då kommer pollen. På Vårdguidens webbplats har sökningar på pollen ökat med 40 %. Samtidigt kommer också den nya broschyren Barn med allergi – vardagstips till föräldrar med barn i förskola och skola. Broschyren vänder sig till dig som har barn med astma, allergi eller annan överkänslighet.