Pressmeddelanden

Scans julgåva blev ett matrum på Astrid Lindgrens Barnsjukhus

2008-12-17 09:20 CET
Igår invigdes det nya matrummet för barnen och deras familjer. Stiftelsen för Astrid Li...

Brännskador drabbar oftast de allra minsta barnen

2008-12-08 14:59 CET
Brännskador som kräver läkarvård drabbar oftast barn mellan ett och två år. Mer än en t...

Fler barnskador uppkommer i lek än vid idrott

2008-08-19 14:51 CEST
I tre av fyra barnfamiljer har barnen skadat sig i samband med lek. Det är nästan dubbe...

Cykelolyckorna ökar - och pojkar är mest utsatta

2008-08-18 14:47 CEST
Pojkar mellan tolv och fjorton års ålder står för den absolut största delen av de cykel...

Barnolycksfallen ökar i samband med ökat antal studsmattor

2008-05-29 15:58 CEST
Antalet barnolyckor relaterade till studsmattor i svenska trädgårdar är ett växande pro...

Trygg-Hansa och Astrid Lindgrens barnsjukhus startar barnolycksfallsfond för forskning kring barns olycksfall

2007-09-18 13:58 CEST
Varje år råkar omkring 150 000 barn i Sverige ut för olycksfall*. Så mycket som 10-20% ...