Pressmeddelanden

Svensk kristenhet slöt upp för konvertiter med ljusmanifestation på Sergels torg

Svensk kristenhet slöt upp för konvertiter med ljusmanifestation på Sergels torg

2019-01-16 21:42 CET
Svensk kristenhet slöt ikväll upp till förbönsgudstjänster för konvertiter på många pla...

​Barn och unga i migration 7: Flytta inte runt barnen och de unga!

​Barn och unga i migration 7: Flytta inte runt barnen och de unga!

2019-01-13 13:04 CET
Barn och unga som ryckts upp från sina hem ska i lugn och ro få knyta an till vuxna, sk...

Landets kyrkor samlas till förbönsgudstjänst och ljusmanifestation för konvertiter

Landets kyrkor samlas till förbönsgudstjänst och ljusmanifestation för konvertiter

2019-01-07 11:40 CET
I nästa vecka samlas svensk kristenhet till en gemensam förbönsgudstjänst och ljusmanif...

Våra mest värnlösa barn: de apatiska

Våra mest värnlösa barn: de apatiska

2019-01-07 09:42 CET
Då vi nu har en ”Värnlösa barns dag ” i vår almanacka bör vi tänka på barnen som givit ...

​Barn och unga i migration 6: Tillämpa ”tvivelsmålets fördel” i efterhand för åldersbedömningar

​Barn och unga i migration 6: Tillämpa ”tvivelsmålets fördel” i efterhand för åldersbedömningar

2019-01-06 13:10 CET
Inhibera utvisningar för troligen felaktigt åldersuppskrivna ungdomar tills den tillfäl...

​Barn och unga i migration 5: Psykisk ohälsa måste förebyggas med permanenta uppehållstillstånd

​Barn och unga i migration 5: Psykisk ohälsa måste förebyggas med permanenta uppehållstillstånd

2019-01-01 22:04 CET
Permanenta uppehållstillstånd är en förutsättning för så gott psykiskt hälsotillstånd s...

​Barn och unga i migration 4: Barn ska inte leva i ovisshet om sin framtid

​Barn och unga i migration 4: Barn ska inte leva i ovisshet om sin framtid

2018-12-26 16:18 CET
Barn måste uppleva trygghet och inte leva med ovisshet om i vilket land de ska få bo.

Migrationsverket saknar kunskap om religion och sexualitet

Migrationsverket saknar kunskap om religion och sexualitet

2018-12-19 23:25 CET
Behandlingen av apostater, konvertiter, ateister och HBTQ-personer är en viktig del av ...

Julevangelium 2016, 2017, 2018 ...

Julevangelium 2016, 2017, 2018 ...

2018-12-18 08:57 CET
Ett julevangelium är en text som läses varje jul då den alltid är aktuell. Här är en va...