Pressmeddelanden

Parliament debate on deficient language tests

2014-12-10 09:02 CET VERIFIED

Okunskap ger stora konsekvenser för asylsökande som utsatts för tortyr

2014-12-10 07:45 CET Röda Korset Röda Korset ser brister i asylprocessen för torterade och publicerar i dag rapporten ”Tortyrskador i asylprocessen under lupp”. Röda Korset anser att det finns mycket okunskap i samhället och att det ligger ett orimligt ansvar på den asylsökande som också ofta ifrågasätts i asylprocessen. I rapporten ges en mängd rekommendationer.

2014-12-09 16:01 CET Umeå kommun ​Kommunstyrelsen har beslutat att Umeå kommun ska teckna två nya avtal med Migrationsverket om så kallade ensamkommande barn. Ett avtal gäller 47 asylplatser för barn i åldern 15–17 år och det andra 68 platser för barn med permanent uppehållstillstånd (PUT).

Grekland: Migranter på Tolvöarna behandlas omänskligt

2014-12-03 16:00 CET Läkare Utan Gränser Tusentals människor på flykt som söker skydd i den grekiska övärlden möts av ett icke-fungerande mottagningssystem och undermåliga levnadsvillkor. Grekland och den Europeiska unionen (EU) måste behandla migranter och asylsökande bättre och garantera tillgång till sjukvård.

2014-12-02 17:14 CET VERIFIED

Ärkebiskopen träffade Migrationsverket

2014-11-20 16:44 CET Svenska kyrkan Idag har ärkebiskop Antje Jackelén träffat Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson för att diskutera eventuella samarbeten. Mötet är en följd av en debattartikel i Svenska Dagbladet som ärkebiskopen med flera skrev i augusti.

Language tests: The Norway model – a success story

2014-11-20 16:37 CET VERIFIED Language tests used in the asylum procedure in Sweden are carried out by a contractor using inadequate methods. This was stated November 13th, 2014 on prime time in an hour long documentary broadcasted on Swedish Television.

Asylsökande och barnportal bland besluten i kyrkomötet

2014-11-19 12:52 CET Svenska kyrkan Kyrkomötet, som är samlat i Uppsala, beslutade i förmiddags bland annat att skyndsamt ordna former för ekonomiskt bistånd till församlingarnas arbete med flyktingar och asylsökande. Beslut togs även att skapa en barnportal på nätet.

Language tests: The Norway model – a success story

2014-11-18 12:36 CET VERIFIED Language tests used in the asylum procedure in Sweden are carried out by a contractor using inadequate methods. This was stated November 13th, 2014 on prime time in an hour long documentary broadcasted on Swedish Television.

2014-11-06 12:40 CET VERIFIED As reported on Swedish Radio, the quality of an asylum investigation is questioned. Language analysis as a tool to establish knowledge of the origin of a person, needs to meet certain standards. There are scientific methods to determine linguistic backgrounds.