Pressmeddelanden

Tält från Lions genom MSB till flyktingmottagning i Sverige

2015-11-09 12:23 CET Lions Clubs International 150 stycken av Lions blåa tält, som är skänkta av Lions och tänkta att användas i krissituationer då människor har behov av tak över huvudet, kommer nu att gå till flyktingmottagande i Sverige.

2015-10-30 10:20 CET Avesta kommun Medierna inbjuds till pressträff kring flyktingsituationen i Avesta. För närvarande är Avesta kommun en av de kommuner i Dalarnas län som tagit emot flest asylsökande, inklusive ensamkommande barn. Det kommer ges en lägesbeskrivning och information om kommunen ställningstagande och förhållningssätt i den situation kommunen för närvarande befinner sig i.

Västra Götalandsregionen satsar två miljoner på kulturinsatser för asylsökande

2015-10-27 07:00 CET Västra Götalandsregionen, koncernavdelning kultur Västra Götalandsregionen dubblerar satsningen på kulturinsatser för asylsökande till två miljoner kronor. Detta efter att även regionutvecklingsnämnden går in i projektet med en miljon.

2015-10-21 09:00 CEST Region Skåne Migrationsskolan, Skånes universitetssjukhus bjuder in till en inspirationsdag om den mångkulturella vården.

2015-10-20 09:16 CEST Bräcke diakoni Med över 100 ensamkommande barn om dagen behövs många nya boendeplatser i Göteborg. Idéburna Bräcke diakoni svarar snabbt på stadens nödrop och har ett nytt boende på plats redan om några dagar. – Det handlar om medmänsklighet, säger Helene Mellström, områdeschef.

2015-10-13 10:02 CEST Sollentuna kommun ​Med anledning av den rådande flyktingsituationen har Migrationsverket kontaktat kommuner i länet för att skapa fler akuta asylboenden. Kommunstyrelsen i Sollentuna tog under gårdagen beslut om att ha beredskap för att upprätta ett boende vid behov.

Pressinbjudan: Flyktingsituationen i världen och Sverige

2015-10-08 11:52 CEST Svenska Läkaresällskapet Allt fler inom svensk hälso- och sjukvård kommer att möta migranter och ensamkommande flyktingbarn. Vilka lagar gäller? Hur går asylprocessen till? Vad kan vi göra som medmänniskor? Den 13 oktober arrangerar Svenska Läkaresällskapets Kommitté för global hälsa tillsammans med Barnläkarföreningens delförening för Global Barn- ungdomshälsa seminarium om flyktingsituationen i världen och Sverige.

Nycirkus för hela slanten!

2015-10-05 14:19 CEST Halmstads kommun Med kulturen som ingång och sammanhållande kraft arrangeras i Halmstads kommun den 14-18 oktober fyra dagar ”Cirkus!”. De två första dagarna, onsdagen och torsdagen, kommer främst att rikta sig till våra nyanlända på asylboendena. Lördagen och söndagen innebär cirkus för precis alla på Halmstads Teater.

2015-10-01 14:02 CEST Folkuniversitetet

​Förslag till kyrkomötet: 75 miljoner kr till flyktingarbete

2015-09-29 14:06 CEST Svenska kyrkan Kyrkomötets budgetutskott föreslår på eget initiativ att Svenska kyrkan avsätter extra medel på 75 miljoner kronor, utöver kostnadsramen, till arbetet med flyktingar och asylsökande både i Sverige och utomlands under 2016. Beslut fattas av kyrkomötet i november.