Pressmeddelanden

I telefonen finns hela människan -  nu på Örebro läns museum

I telefonen finns hela människan - nu på Örebro läns museum

2018-03-13 14:15 CET
Världen kommer till Sverige. Tusentals människor med olika sorters erfarenheter har sök...

Svenska för föräldralediga ska ge ökad integration

2018-03-12 14:19 CET
Att lära sig svenska är den viktigaste kunskapen för att integreras i samhället. Nu kan...

Asylsökande får tillgång till kultur på länsmuseet

Asylsökande får tillgång till kultur på länsmuseet

2018-03-05 13:40 CET
Lördag den 10 mars får länsmuseet ett speciellt besök. Asylsökande barn och vuxna komm...

Rapport: Tillvaron i Sverige bidrar till psykisk ohälsa hos asylsökande

Rapport: Tillvaron i Sverige bidrar till psykisk ohälsa hos asylsökande

2018-01-15 07:38 CET
En ny rapport från Läkare Utan Gränser visar att asylsökandes ovissa livssituation i Sv...

Äldre asylsökande ungdomar får möjlighet att söka till gymnasiet

2017-12-20 12:46 CET
Asylsökande ungdomar som har fyllt 18 år ska få möjlighet att söka till nationella prog...

​60 miljoner fördelat till arbetet med asylsökande och flyktingar

​60 miljoner fördelat till arbetet med asylsökande och flyktingar

2017-12-15 13:19 CET
Kyrkostyrelsen beslutade idag om fördelningen av 60 miljoner kronor till Svenska kyrkan...

SABO positiv till reformerad EBO för asylsökande

SABO positiv till reformerad EBO för asylsökande

2017-11-28 10:23 CET
Regeringen vill riva upp EBO, lagen om eget boende för asylsökande. Bransch- och intres...

Samverkanscentrum behövs för samhällsaktörer som utvisar ensamkommande

Samverkanscentrum behövs för samhällsaktörer som utvisar ensamkommande

2017-10-23 07:00 CEST
De aktörer som arbetar med tvångsutvisningar har en låg nivå av samverkan och många upp...

​Välkommen till en pressträff den 25 september där vi lyfter integrationsfrågan ur ett företagarperspektiv!

​Välkommen till en pressträff den 25 september där vi lyfter integrationsfrågan ur ett företagarperspektiv!

2017-09-22 06:45 CEST
När viljan finns men byråkratin sätter stopp - Vi vill belysa några av de hinder som la...

Ensamkommande unga möts hos studieförbund - terminsstart för träffpunkt

Ensamkommande unga möts hos studieförbund - terminsstart för träffpunkt

2017-09-07 14:46 CEST
Nu är det terminsstart för Vuxenskolans träffpunkt för ensamkommande unga, Kompasshuset...