Pressmeddelanden

Enkla frågor, svåra svar - podcast och samtalskonsert

2016-01-19 12:49 CET
​Enkla frågor, svåra svar Tjugo människor. Tio frågor. Svaren blev till pågående pod...

Skeptiker i landsflykt till Sverige

2012-08-30 23:36 CEST
Ordföranden för Indian Rationalist Association, mannen som lät en svartmagiker försöka ...