Pressmeddelanden

​Sällsynt förstadiecell till humana mastceller hittad

2015-12-14 10:33 CET
För första gången har man hittat mastcellsprogenitorer i blod hos människor. Det visar ...

Pediatrik i primärvården, 24-25 april 2012

2012-01-20 11:34 CET
På denna konferens får du uppdatera och fördjupa dina kunskaper inom pediatrisk primärv...

Barn i primärvård, konferens i Stockholm 26-27 okt

Barn i primärvård, konferens i Stockholm 26-27 okt

2011-06-03 09:04 CEST
På konferensen Barn i primärvård får du den senaste kunskapen inom pediatrisk primärvår...

Konferens i Stockholm Sjuka barn i primärvården 25-26 oktober 2010

Konferens i Stockholm Sjuka barn i primärvården 25-26 oktober 2010

2010-06-08 11:42 CEST
Välkommen på konferensen Sjuka barn i primärvården som ger dig vidareutbildning direkt ...