Pressmeddelanden

203 Web Groups delårsrapport januari - juni 2012

203 Web Groups delårsrapport januari - juni 2012

2012-09-03 09:48 CEST
Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följand...

Kommuniké från årsstämman i 203 Web Group AB (publ)

Kommuniké från årsstämman i 203 Web Group AB (publ)

2012-06-01 16:59 CEST
På årsstämman i 203 Web Group AB (publ) den 1 juni 2012 fattades bl.a. följande beslut:

AVTALAR OM FÖRVÄRV AV DEN STRATEGISKA WEBBYRÅN ATROX CREATIVE

AVTALAR OM FÖRVÄRV AV DEN STRATEGISKA WEBBYRÅN ATROX CREATIVE

2012-04-19 13:19 CEST
203 Web Group koncernen harl avtalat om ett så kallat inkråmsförvärv av Atrox Creative....