Nyheter

18 nya företag auktoriserade medan 2 utesluts

2015-10-13 10:05 CEST Bemanningsföretagen Bransch- och arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagens auktorisation är obligatorisk för medlemskap. Företagen granskas i samband med inträdet och därefter en gång om året. Granskningen sker i den partssammansatta auktorisationsnämnden, och beslut om att auktorisation beviljas fattas av Bemanningsföretagens styrelse.

13 nya företag auktoriserade medan 4 utesluts

2015-06-26 09:37 CEST Bemanningsföretagen Auktorisationsarbetet stärker branschen som helhet och verkar för ordning och reda hos bemanningsföretagens medlemmar, och innebär även en trygghet för kunder och medarbetare. Auktorisationsnämndens senaste förslag till beslut, som även fastställts av Bemanningsföretagens styrelse, innebär bland annat att 13 nya företag auktoriserats och 4 utesluts.

2014-12-09 13:10 CET Bemanningsföretagen Auktorisationsarbetet stärker branschen som helhet och verkar för ordning och reda hos medlemmarna. Bemanningsföretagens styrelse har fastställt auktorisationsnämndens förslag till beslut från 27 november. Det innebär bland annat att 4 nya företag beviljas auktorisation för bemanningsföretag och 1 företag får avslag på sin ansökan om förnyad auktorisation, vilket innebär att det utesluts.

Auktorisationsarbetet resulterar i 5 uteslutningar och 27 nya auktorisationer

2014-10-02 14:16 CEST Bemanningsföretagen Auktorisationen av Bemanningsföretagens medlemmar ger en bransch med ordning och reda och sunda affärer. Utfallet från auktorisationsnämndens senaste möte resulterade i stora förändringar för ett antal företag; 5 uteslutningar och 27 nya auktorisationer.

Första revisionen av Auktoriserat kyl- och värmepumpföretag

2013-12-13 15:21 CET Svenska Kyl & Värmepumpföreningen I början av december var det dags för den första tillsynen bland de auktoriserade företagen. Först ut var Teknokyl Industrier AB i Hägersten. - Det gick ju bra, säger Dan Östedt, delägare och kvalitetsansvarig på Teknokyl Industrier AB. Vi fick en bra diskussion också där vi kunde ge förslag till förbättringar och titta framåt. Det finns helt klart en poäng att ha ett sådant här system.