Pressmeddelanden

Legionella ökar i Västerbottens län

2010-09-02 15:21 CEST Säker Vatten Antalet rapporterade fall av legionella har fördubblats i landet under de senaste 10 åren. I Västerbottens län insjuknade, bara under 2008, två personer visar statistik från Smittskyddsinstitutet. – Det verkliga antalet fall kan vara tio gånger högre, säger Görel Allestam, ansvarig för vatten- och miljömikrobiologi på Smittskyddsinstitutet.

Legionella ökar i Värmlands län

2010-09-02 15:19 CEST Säker Vatten Antalet rapporterade fall av legionella har fördubblats i landet under de senaste 10 åren. I Värmlands län insjuknade, bara under 2008, en person visar statistik från Smittskyddsinstitutet. – Det verkliga antalet fall kan vara tio gånger högre, säger Görel Allestam, ansvarig för vatten- och miljömikrobiologi på Smittskyddsinstitutet.

Legionella ökar i Uppsalas län

2010-09-02 15:16 CEST Säker Vatten Antalet rapporterade fall av legionella har fördubblats i landet under de senaste 10 åren. I Uppsalas län insjuknade, bara under 2008, tio personer visar statistik från Smittskyddsinstitutet. – Det verkliga antalet fall kan vara tio gånger högre, säger Görel Allestam, ansvarig för vatten- och miljömikrobiologi på Smittskyddsinstitutet.

Legionella ökar i Södermanlands län

2010-09-02 15:14 CEST Säker Vatten Antalet rapporterade fall av legionella har fördubblats i landet under de senaste 10 åren. I Södermanlands län insjuknade, bara under 2008, fem personer visar statistik från Smittskyddsinstitutet. – Det verkliga antalet fall kan vara tio gånger högre, säger Görel Allestam, ansvarig för vatten- och miljömikrobiologi på Smittskyddsinstitutet.

Legionella ökar i Skånes län

2010-09-02 14:58 CEST Säker Vatten Antalet rapporterade fall av legionella har fördubblats i landet under de senaste 10 åren. I Skånes län insjuknade, bara under 2008, 22 personer visar statistik från Smittskyddsinstitutet. – Det verkliga antalet fall kan vara tio gånger högre, säger Görel Allestam, ansvarig för vatten- och miljömikrobiologi på Smittskyddsinstitutet.

Legionella ökar i Norrbottens län

2010-09-02 14:56 CEST Säker Vatten Antalet rapporterade fall av legionella har fördubblats i landet under de senaste 10 åren. I Norrbottens län insjuknade, bara under 2008, tolv personer visar statistik från Smittskyddsinstitutet. – Det verkliga antalet fall kan vara tio gånger högre, säger Görel Allestam, ansvarig för vatten- och miljömikrobiologi på Smittskyddsinstitutet.

Legionella ökar i Kronobergs län

2010-09-02 14:51 CEST Säker Vatten Antalet rapporterade fall av legionella har fördubblats i landet under de senaste 10 åren. I Kronobergs län insjuknade, bara under 2008, en person visar statistik från Smittskyddsinstitutet. – Det verkliga antalet fall kan vara tio gånger högre, säger Görel Allestam, ansvarig för vatten- och miljömikrobiologi på Smittskyddsinstitutet.

Legionella ökar i Kalmars län

2010-09-02 14:48 CEST Säker Vatten Antalet rapporterade fall av legionella har fördubblats i landet under de senaste 10 åren. I Kalmars län insjuknade, bara under 2008, tre personer visar statistik från Smittskyddsinstitutet. – Det verkliga antalet fall kan vara tio gånger högre, säger Görel Allestam, ansvarig för vatten- och miljömikrobiologi på Smittskyddsinstitutet.

Legionella ökar i Jönköpings län

2010-09-02 14:45 CEST Säker Vatten Antalet rapporterade fall av legionella har fördubblats i landet under de senaste 10 åren. I Jönköpings län insjuknade, bara under 2008, tolv personer visar statistik från Smittskyddsinstitutet. – Det verkliga antalet fall kan vara tio gånger högre, säger Görel Allestam, ansvarig för vatten- och miljömikrobiologi på Smittskyddsinstitutet.

Legionella ökar i Jämtlands län

2010-09-02 14:42 CEST Säker Vatten Antalet rapporterade fall av legionella har fördubblats i landet under de senaste 10 åren. I Jämtlands län insjuknade, bara under 2008, en person visar statistik från Smittskyddsinstitutet. – Det verkliga antalet fall kan vara tio gånger högre, säger Görel Allestam, ansvarig för vatten- och miljömikrobiologi på Smittskyddsinstitutet.