Pressmeddelanden

Projekteringsvägledning hjälpmedel för konsulter att följa branschens regler

2011-09-23 14:32 CEST Säker Vatten Nu presenteras den uppdaterade versionen av projekteringsvägledningen för Säker Vatteninstallation. - Projekteringsvägledningen hjälper konsulterna att projektera på ett sätt så att branschens krav på säkra vatteninstallationer uppfylls, säger Fredrik Runius, teknikchef på Säker Vatten AB.

Ny revisor för Auktoriserat Golvföretag; Oberoende revision ger kvalitetsstämpel

2011-09-22 10:45 CEST Golvbranschen GBR -Ingen ska känna sig orolig när jag kommer på besök, lugnar Golvbranschens nye revisor Ulf Ström. Se mig mer som ett stöd för att uppfylla kraven som auktorisationen ställer! Minst vartannat år får alla som tagit steget att bli Auktoriserat Golvföretag besök av en oberoende revisor. Syftet är att den kvalitetsstämpel som auktorisationen ger ska ha ett objektivt och mätbart innehåll.

Buller ett växande problem;  Akustikgolv kräver yrkesmän

2011-09-08 10:50 CEST Golvbranschen GBR -Kunden köper inte bara en produkt utan en hel lösning, säger Pär Lindstedt på Aprobo som framför allt jobbar med ljuddämpande golvmetoder. Ett akustikgolv syns inte. Däremot är golvets egenskaper och montering avgörande – den perfekta ljudmiljön ger inga störande ljud ifrån sig! Ett ljuddämpande golv ska därför hanteras av yrkesmän från start till mål.

2011-09-08 10:43 CEST Golvbranschen GBR -Kunden köper inte bara en produkt utan en hel lösning, säger Pär Lindstedt på Aprobo som framför allt jobbar med ljuddämpande golvmetoder. Ett akustikgolv syns inte. Däremot är golvets egenskaper och montering avgörande – den perfekta ljudmiljön ger inga störande ljud ifrån sig! Ett ljuddämpande golv ska därför hanteras av yrkesmän hela vägen. Här är några tips för att lyckas med akustikgolv.

Kokhett vatten direkt ur kranen farligt för småbarn

2011-08-24 15:33 CEST Säker Vatten Den senaste trenden i köket är kokande hett vatten direkt ur kranen. – Det är en oroande utveckling att barn kan bli skållade av hett vatten, säger Thomas Helmerson, VD för Säker Vatten AB som står bakom branschreglerna för landets auktoriserade VVS-företag.

Utbildning ger Auktoriserade Golvföretag gedigen kompetens

2011-06-10 07:45 CEST Golvbranschen GBR För de golventreprenörer som valt att ta steget upp och bli Auktoriserade Golvföretag är utbildning och kompetensutveckling obligatoriska inslag. - Här är det minsann ingen som sitter av tiden! Kursdeltagarna är vetgiriga och ställer massor av frågor, säger Björn Törnquist från Welin & Co som utbildar i avancerad ytbehandling, en av de obligatoriska kurserna.

Villor med renoveringsbehov orsakar flest vattenskador

2011-05-25 12:54 CEST Säker Vatten Över 40 procent av de rapporterade vattenskadorna under förra året drabbade villor byggda mellan 1960 och 1979. – Det finns ett stort renoveringsbehov i villor och lägenheter som är 30-50 år gamla. Vi måste se till att renoveringarna blir rätt utförda så att skadorna inte fortsätter, säger Thomas Helmerson, vd för Säker Vatten AB.

2011-05-11 06:32 CEST TIB Takentreprenörerna Upphandlingen av tak- och tätskikt är nu aktuell för Stockholmsarenan och i den upphandlingen är TIB-auktorisering ett krav. Den nya idrotts- och evenemangsarenan ska bli en arena i världsklass – spektakulär och arkitektoniskt unik. Byggherren och huvudentreprenören efterfrågar en kunnig takentreprenör vid upphandlingen och ställer krav på auktorisation.

Inget GBR-företag fällt; Branschanslutna golvföretag sköter sig

2011-05-10 10:57 CEST Golvbranschen GBR Förra året fälldes inte något golvföretag anslutet till Golvbranschen (GBR) av Allmänna Reklamationsnämnden. Totalt anmäldes 72 företag för golvrelaterade fel, varav tio GBR-anslutna. Under 2010 behandlades åtta av dessa tio ärenden, men inget GBR-företag fälldes. GBR-anslutna företag sköter sig alltså föredömligt på marknaden.

2011-04-27 00:12 CEST TIB Takentreprenörerna Vid upphandling av tätskiktsarbeten på låglutande tak, terrasser och gårdsbjälklag har det tidigare inte funnits någon kvalitetsgaranti. Nu kan beställare begära auktorisationsbevis och kompetensbevis i förfrågningsunderlagen. Branschorganisationen TIB har börjat att utfärda auktorisationsbevis till de medlemmar som uppfyller de uppställda kraven på utbildning och dokumentation.