Pressmeddelanden

2015-06-16 16:26 CEST Picture My Life Communication AB ​Affärsinkubatorn STING (Stockholm Innovation and Growth) stödjer PictureMyLife® – en lovande startup med stor utvecklingspotential.

2015-04-10 12:51 CEST Picture My Life Communication AB PictureMyLife® är ett digitalt, bildbaserat hjälpmedel för barn och unga med förståelseproblematik samt deras familj, lärare och stödpersoner. Nu lanseras två verktyg; Dagbok och Torget som fungerar med mobil, läsplatta och dator. Hjälpmedlet har testats av 27 familjer och erbjuds nu som en prenumeration.