Pressmeddelanden

Om autism på Idé A Drottninghög

2015-04-01 06:30 CEST Helsingborgs stad Om allt som rör autism vet Catharina Lennerling. Catharina är specialpedagog och har stor erfarenhet av att arbeta med personer med symtomen, både inom skola och vuxenverksamhet. Hon har också under lång tid haft utbildningar om autism.

Proffset Håkan Löfström ansluter till #C2C4Autism teamet för att cykla från kust till kust i Usa för Barn i behovs rätt att idrotta.

2015-03-30 07:39 CEST #C2C4AUTISM Med 14 dagar kvar innan avresa till Los Angeles får nu #C2C4AUTISM gänget, Måns Möller, Agneta Sjödin, Björn Gebenius och Christer Skoog ett välkommet tillskott på sin utmaning när proffset Håkan Löfström ansluter till teamet som ska cykla från kust till kust genom Usa, på 30 (!) dagar för att samla in en miljon kronor till nystartade Insamlingsstiftelsen ​Barn i behovs rätt att idrotta.

Ny verksamhetschef vid Häggviks Ungdomsboende

2015-02-12 15:14 CET Utvecklingspedagogik Sverige AB ​Den 1 februari 2015 tillträdde Viktor Wildrix tjänsten som verksamhetschef för Häggviks Ungdomsboende. Viktor Wildrix har även tidigare arbetat som verksamhetschef inom omsorgen.

​Ny bok som stöd inom habilitering för vuxna med autism

2015-01-23 07:01 CET Gothia Fortbildning Den nya boken Habiliteringspsykiatri sammanfattar författarens mångåriga erfarenheter av utredning, behandling och habilitering för vuxna med autism. Syftet med boken är att förmedla en realistisk bild av möjligheter och begränsningar vid autism samt ge konstruktiva infallsvinklar för att förbättra den enskildas och närståendes livskvalitet.

2014-12-04 16:53 CET Föräldragruppen Barn i behov av särskilt stöd Nobels fredspris tilldelades i år Malala Yousafzai för hennes insatser för alla barns rätt till utbildning. En rättighet som i Sverige idag i praktiken inte omfattar skolbarn med någon neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Därför arrangerar föräldranätverket Barn i Behov en manifestation på Sergels Torg i Stockholm den 10 december där utbildningsminister Gustav Fridolin kommer medverka.

Hjärnans hälsa kan påverkas av moderns bakterieflora

2014-12-01 10:37 CET KTH Att bakterier i den egna tarmen påverkar hjärnans utveckling och funktion vet vi redan, men nu har forskare från KTH även upptäckt att hjärnan hos möss påverkas av moderns bakterieflora. – En förståelse kring de här mekanismerna kan ha viktig betydelse för förebyggande arbete och behandling av neurologiska sjukdomar som autism hos människor, säger Hans Hebert, professor i bioteknik vid KTH.

2014-10-20 16:48 CEST Specialpedagogiska skolmyndigheten Ett svårlöst dilemma som fått allt mer uppmärksamhet, är den växande grupp elever som under långa perioder sitter hemma, istället för att gå i skolan. Det handlar inte om att dessa elever skolkar genom att dra runt på stan, beteendet och orsaken är oftast en helt annan. Specialpedagogiska skolmyndigheten ger skolorna specialpedagogiskt stöd, baserat på erfarenhet, för att hjälpa eleverna tillbaka.

Barn med Downs syndrom och autism ska få bättre stöd

2014-10-15 09:00 CEST Akademiska sjukhuset Autism är vanligare än man tidigare trott hos barn med Downs syndrom. I mitten av oktober startar ett utvecklingsprojekt på Akademiska barnsjukhuset/Hälsa och habilitering som innebär att berörda familjer och personal inom förskola/skola ska få utbildning och stöd att hitta rätt strategier och hjälpmedel samt vid behov medicinering.

2014-10-03 14:35 CEST LightSpira Författaren Irene Lundblad har lånat Tessa sin känslobiografi då hon precis som huvudpersonen har genomgått många svåra prövningar när det gäller att förstå sig själv och sin omvärld. I en varm berättelse i romanform får vi följa utvecklingen hos en kvinna med Aspergers syndrom och hennes resa genom livet. Boken är den fristående fortsättningen på "I skymningsljuset, Del 1 Klarsyn".

Ny rapport ger insikt om hur skolor kan möta elever med autism

2014-09-17 10:00 CEST Specialpedagogiska skolmyndigheten Hur bemöter skolan elever med autism? En ny rapport från Specialpedagogiska skolmyndigheten beskriver exempel från två skolor som visar hur de utvecklar sin verksamhet för att elever med autism ska få en fungerande undervisning.