Pressmeddelanden

Operationsmetod från USÖ ökar hållbarheten på hjärtats nya kranskärl

Operationsmetod från USÖ ökar hållbarheten på hjärtats nya kranskärl

2016-06-15 08:10 CEST
En studie visar att kranskärlsoperationer utförda med no touch-teknik ger betydligt bät...

Effektivare sätt att visa förändringar i ämnesomsättning med molekylär karta

Effektivare sätt att visa förändringar i ämnesomsättning med molekylär karta

2016-06-14 13:29 CEST
Genom att använda metabolomik och dessutom flera analysplattformar upptäcktes och kvant...

Depression i mycket hög ålder kopplat till ökad dödligheten hos strokedrabbade

2016-06-07 11:02 CEST
Högt blodtryck och förmaksflimmer ökar risken att drabbas av stroke bland människor som...

Tecken på Parkinsons sjukdom kan finnas decennier före diagnos

2016-06-07 10:25 CEST
Parkinsons sjukdom debuterar smygande och ny forskning visar att det finns ökad risk fö...

Nytt sätt att se på organiserad brottslighet

Nytt sätt att se på organiserad brottslighet

2016-06-07 07:19 CEST
Begreppet ”organiserad brottslighet” används på ett felaktigt sätt och saknar en tydlig...

Insikt om hur bakterie fäster till magsäcksväggen öppnar för ny magsårsbehandling

Insikt om hur bakterie fäster till magsäcksväggen öppnar för ny magsårsbehandling

2016-06-03 06:00 CEST
Umeåforskare har undersökt hur magsårsbakterien Helicobacter pylori reglerar bindningen...

Konsumenters val av dagligvarubutiker

Konsumenters val av dagligvarubutiker

2016-06-02 13:14 CEST
Konsumenter väljer sina matbutiker beroende på den situation som de står inför, inte ut...

När ”smarta” appar blir smarta på riktigt

När ”smarta” appar blir smarta på riktigt

2016-06-02 11:11 CEST
Hur kan en smart applikation känna igen och resonera om en människas dagliga aktivitete...

Genetisk mångfald viktig för växter när kvävebelastningen ökar

Genetisk mångfald viktig för växter när kvävebelastningen ökar

2016-06-02 10:36 CEST
Genetisk mångfald är viktigt för växtarters överlevnad i nordliga skogar som utsätts fö...

Skillnader i hur ALS påverkar olika muskler kan ge ledtrådar till den dödliga sjukdomen

Skillnader i hur ALS påverkar olika muskler kan ge ledtrådar till den dödliga sjukdomen

2016-06-02 10:08 CEST
För att bättre förstå vad som sker vid ALS har forskare vid Umeå universitet jämfört hu...