Pressmeddelanden

Substanser i hornhinnan aktiverar läkning av synnedsättande ärrbildning

Substanser i hornhinnan aktiverar läkning av synnedsättande ärrbildning

2015-12-17 17:11 CET
Två substanser som främst är förknippade med nervsystemet spelar en viktig roll i läkni...

Kyrkosyn före och efter relationsförändringen mellan kyrka och stat

Kyrkosyn före och efter relationsförändringen mellan kyrka och stat

2015-12-17 08:00 CET
Vid millennieskiftet upphörde Svenska kyrkan formellt att vara statskyrka. I en ny avha...

Därför sprids den svartmunnade smörbulten så snabbt i Östersjön

Därför sprids den svartmunnade smörbulten så snabbt i Östersjön

2015-12-14 15:13 CET
Magnus Thorlacius visar i sin avhandling att asocialt beteende, riskbenägenhet och hög ...

Skolmarknaden förstärker sociala skillnader i Stockholms gymnasieskolor

Skolmarknaden förstärker sociala skillnader i Stockholms gymnasieskolor

2015-12-11 08:30 CET
Marknaden har gjort sitt intåg i skolan, en förändring som för Stockholms gymnasieskolo...

Förbättrade verktyg för avancerade matrisberäkningar

Förbättrade verktyg för avancerade matrisberäkningar

2015-12-08 15:46 CET
Att designa och analysera en modell av ett mekaniskt system såsom ett elektriskt nätver...

Individanpassad vård kan minimera ungdomars smärta och stress vid skolioskirurgi

Individanpassad vård kan minimera ungdomars smärta och stress vid skolioskirurgi

2015-12-07 10:47 CET
Många ungdomar som genomgår planerade operationer för skolios, ett tillstånd där ryggra...

Patienter med Sick Building Syndrome-symtom tas inte på allvar

Patienter med Sick Building Syndrome-symtom tas inte på allvar

2015-12-01 10:02 CET
Personer som söker hjälp för symtom de fått av dålig inomhusmiljö möts ofta av misstroe...

Oklarheter i lagstiftningen påverkar myndigheters samverkan i krissituationer

Oklarheter i lagstiftningen påverkar myndigheters samverkan i krissituationer

2015-11-30 09:41 CET
I en ny avhandling från Umeå universitet har Rikard Karlsson undersökt vilka rättsliga ...

​​​Det sprudlar av aktivitet på månen

​​​Det sprudlar av aktivitet på månen

2015-11-30 08:48 CET
Månens rymdmiljö är mycket mer aktiv än man tidigare trott. Detta framgår i en ny avhan...

När vetenskapshistoria skrivs görs många förenklingar

När vetenskapshistoria skrivs görs många förenklingar

2015-11-30 08:00 CET
Föreställningar om vetenskapliga framsteg är ett slags idéhistoriskt allmängods som för...