Pressmeddelanden

Mödrahälsovårdsregistret både bra verktyg och administrativ börda för barnmorskor

2016-10-19 11:43 CEST
En granskning av mödrahälsovårdsregistret visar att registerdata håller god kvalitet. D...

Förskolebarn fostras med vägledning

2016-10-18 10:07 CEST
Beröm, frågor, avledning och tillsägelser är olika sätt som personal fostrar barn i för...

Låg inkomst lika dödligt som rökning efter stroke

Låg inkomst lika dödligt som rökning efter stroke

2016-10-18 10:03 CEST
Universitetsutbildade och personer med hög inkomst har större chans att överleva period...

Matematikuppgifter är svåra att läsa

Matematikuppgifter är svåra att läsa

2016-10-17 08:00 CEST
Anneli Dyrvold visar i sin avhandling att om de ord som används i PISA skiljer sig myck...

Sidentickan – en hejare på nedbrytning av xylos och jäsning av socker i biomassa

Sidentickan – en hejare på nedbrytning av xylos och jäsning av socker i biomassa

2016-10-11 08:55 CEST
Som ett alternativ till fossila bränslen utvecklas i dag bränslen från lignocellulosa. ...

Aspar kan bli ”dagavilla”

Aspar kan bli ”dagavilla”

2016-10-05 13:47 CEST
Genom att ringbarka, gödsla och mäta hormoner i aspar under hösten har bioteknolog Erik...

Nya handledsproteser ger bättre rörlighet

Nya handledsproteser ger bättre rörlighet

2016-10-05 08:10 CEST
Nu är forskare Marcus Sagerfors vid Region Örebro län färdig med sin avhandling där han...

Antiviralt protein hämmar TBE-virus

Antiviralt protein hämmar TBE-virus

2016-10-05 08:00 CEST
I en ny avhandling vid Umeå Universitet presenteras upptäckten att proteinet viperin ka...

Pojkars hälsa kopplat till känslohantering, maskulinitetsnormer och social status

2016-10-04 11:49 CEST
Faktorer som bidrar positivt till tonårspojkars hälsa är god självkänsla, tillgång till...

Orsaker till komplikationer vid överviktsoperationer kartlagda

Orsaker till komplikationer vid överviktsoperationer kartlagda

2016-10-04 09:20 CEST
Forskare Erik Stenberg vid Region Örebro län visar i sin avhandling att patientrelatera...