Pressmeddelanden

Förmoderna tider på Island under lupp

Förmoderna tider på Island under lupp

2019-11-21 13:50 CET
I en ny avhandling av Gisli Palsson, Umeå universitet, används digitala metoder för at...

Utvecklar bättre metod för bestämning av cytostatika och tungmetaljoner

Utvecklar bättre metod för bestämning av cytostatika och tungmetaljoner

2019-11-12 10:20 CET
Sereilakhena Phal utvecklar i sin avhandling elektrokemiska biosensorer och sensorplatt...

Erasmusutbyte lär studenter att bli världsmedborgare

Erasmusutbyte lär studenter att bli världsmedborgare

2019-09-25 09:46 CEST
Erasmusprogrammet har sedan 1980-talet skapat en ny ungdomskultur. Utbytesprogrammet fu...

Välfungerande havsplanering nödvändigt för Östersjöns överlevnad

Välfungerande havsplanering nödvändigt för Östersjöns överlevnad

2019-05-24 09:00 CEST
Rederier och fiskare slåss om utrymmet till havs. Liksom städer behöver världshaven pla...

Blindtarmsinflammation och akne kan signalera ökad risk för prostatacancer

Blindtarmsinflammation och akne kan signalera ökad risk för prostatacancer

2019-05-08 09:00 CEST
Varje år får cirka 10 000 män prostatacancer i Sverige. För att förstå mer om vilka pro...

Patienter som får hjälp av en fysioterapeut efter sin lungcanceroperation ökar sin fysiska aktivitet

Patienter som får hjälp av en fysioterapeut efter sin lungcanceroperation ökar sin fysiska aktivitet

2019-04-30 10:00 CEST
Forskning vid Universitetssjukhuset Örebro har i en studie undersökt effekten av fysisk...

Stöd från omgivningen underlättar tillfrisknandet för ungdomar med anorexia nervosa

Stöd från omgivningen underlättar tillfrisknandet för ungdomar med anorexia nervosa

2019-02-15 08:10 CET
Att som ungdom drabbas av en ätstörning gör att livet sätts på pausläge under en lång t...

Att kunna återgå i arbete efter en hjärnskada ökar livskvalitén

Att kunna återgå i arbete efter en hjärnskada ökar livskvalitén

2018-12-20 08:10 CET
Varje år får cirka 1000 personer i Region Örebro län en stroke. Siffran blir ännu högre...

Viktigt med uppföljning efter graviditetsdiabetes

Viktigt med uppföljning efter graviditetsdiabetes

2018-12-14 10:00 CET
Kvinnor med graviditetsdiabetes har en ökad risk för komplikationer under graviditet oc...

Träning minskar fallrisken för personer med MS (multipel skleros)

Träning minskar fallrisken för personer med MS (multipel skleros)

2018-11-13 09:00 CET
Det är vanligt att de som har sjukdomen MS har en nedsatt balans. Forskning inom Region...