Pressmeddelanden

Kreativa matematikuppgifter bidrar till djupare lärande av matematik

Kreativa matematikuppgifter bidrar till djupare lärande av matematik

2016-08-29 10:16 CEST
I sin avhandling visar Mathias Norqvist att arbete med kreativa matematikuppgifter är v...

Varför är sexualitet outforskat inom science fiction trots genrens queera potential?

Varför är sexualitet outforskat inom science fiction trots genrens queera potential?

2016-08-29 08:30 CEST
Varför finns det så få queera karaktärer i science fiction? Och varför handlar genren s...

En direktkanal mellan 1700-talets folk och riksdag

En direktkanal mellan 1700-talets folk och riksdag

2016-08-29 08:00 CEST
Folket kunde komma mycket närmre sina makthavare och representanter förr i tiden än ida...

Operationsmetod från USÖ ökar hållbarheten på hjärtats nya kranskärl

Operationsmetod från USÖ ökar hållbarheten på hjärtats nya kranskärl

2016-06-15 08:10 CEST
En studie visar att kranskärlsoperationer utförda med no touch-teknik ger betydligt bät...

Effektivare sätt att visa förändringar i ämnesomsättning med molekylär karta

Effektivare sätt att visa förändringar i ämnesomsättning med molekylär karta

2016-06-14 13:29 CEST
Genom att använda metabolomik och dessutom flera analysplattformar upptäcktes och kvant...

Depression i mycket hög ålder kopplat till ökad dödligheten hos strokedrabbade

2016-06-07 11:02 CEST
Högt blodtryck och förmaksflimmer ökar risken att drabbas av stroke bland människor som...

Tecken på Parkinsons sjukdom kan finnas decennier före diagnos

2016-06-07 10:25 CEST
Parkinsons sjukdom debuterar smygande och ny forskning visar att det finns ökad risk fö...

Nytt sätt att se på organiserad brottslighet

Nytt sätt att se på organiserad brottslighet

2016-06-07 07:19 CEST
Begreppet ”organiserad brottslighet” används på ett felaktigt sätt och saknar en tydlig...

Insikt om hur bakterie fäster till magsäcksväggen öppnar för ny magsårsbehandling

Insikt om hur bakterie fäster till magsäcksväggen öppnar för ny magsårsbehandling

2016-06-03 06:00 CEST
Umeåforskare har undersökt hur magsårsbakterien Helicobacter pylori reglerar bindningen...

Konsumenters val av dagligvarubutiker

Konsumenters val av dagligvarubutiker

2016-06-02 13:14 CEST
Konsumenter väljer sina matbutiker beroende på den situation som de står inför, inte ut...