Pressmeddelanden

Affärssystemsprojekt – en Volkswagen eller en Rolls-Royce

Affärssystemsprojekt – en Volkswagen eller en Rolls-Royce

2016-04-21 10:00 CEST
Strategiska planer, organisatoriska konsekvenser och ekonomisk hållbarhet bör diskutera...

Att smälta in och sticka ut men utan pekpinnar – en balans för skolkuratorer

Att smälta in och sticka ut men utan pekpinnar – en balans för skolkuratorer

2016-04-21 09:13 CEST
Skolkuratorn måste balansera mellan ett kritiskt förhållningssätt till skolan och samti...

Globala resmönster och ett varmare klimat placerar delar av Europa i riskzonen för dengue

Globala resmönster och ett varmare klimat placerar delar av Europa i riskzonen för dengue

2016-04-20 10:43 CEST
Forskare vid Umeå universitet har utvecklat en modell för evidensbaserade epidemiologis...

Livscykeltänk stödjer resan mot hållbar bioekonomi

Livscykeltänk stödjer resan mot hållbar bioekonomi

2016-04-19 12:10 CEST
Samhället är på väg att bli biobaserat och produkter gjorda av biomassa övertar allt fl...

Vuxnas perspektiv lyfts fram i ny avhandling om autism

Vuxnas perspektiv lyfts fram i ny avhandling om autism

2016-04-19 08:10 CEST
Psykolog Marie Elwin har i sin doktorsavhandling i medicinsk vetenskap vid Örebro unive...

Genmutation kopplad till ovanlig Västerbottenssjukdom

Genmutation kopplad till ovanlig Västerbottenssjukdom

2016-04-18 08:00 CEST
I en ny avhandling vid Umeå Universitet beskrivs upptäckten av en genmutation som ligge...

Brister i konsumentskyddet kan bidra till överskuldsättning

Brister i konsumentskyddet kan bidra till överskuldsättning

2016-04-13 09:36 CEST
Skyddet mot överskuldsättning i de svenska rättsreglerna uppvisar stora brister, bland ...

Delirium hos äldre hjärtopererade patienter kopplat till högre risk för demens

Delirium hos äldre hjärtopererade patienter kopplat till högre risk för demens

2016-04-12 07:00 CEST
Delirium, eller akut förvirringstillstånd, är ett vanligt tillstånd för äldre hjärtoper...

Nya rön kan minska felläkning av handledsfrakturer

Nya rön kan minska felläkning av handledsfrakturer

2016-04-11 10:41 CEST
Ny forskning kring handledsfrakturer visar att beslut om en nödvändig operation kan tas...

KOL minskar i befolkningen medan astma ökar

KOL minskar i befolkningen medan astma ökar

2016-04-11 07:00 CEST
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) har minskat medan astma ökat i Norrbottens befolk...