Pressmeddelanden

Aktiviteter och psykosocial miljö viktiga för trivseln på särskilda boenden för äldre

Aktiviteter och psykosocial miljö viktiga för trivseln på särskilda boenden för äldre

2017-09-26 15:48 CEST
Det finns starka positiva samband mellan att delta i vardagliga aktiviteter och hur väl...

​​Ditt sätt att skriva visar vem du är

​​Ditt sätt att skriva visar vem du är

2017-09-26 10:10 CEST
Är en text anonym om du inte undertecknar den? Forskning visar att det ofta går att utt...

Höga krav och begränsat beslutsutrymme pressar poliser som utvisar barn

Höga krav och begränsat beslutsutrymme pressar poliser som utvisar barn

2017-09-25 11:00 CEST
Svensk polis förväntas verkställa en mängd utvisningar av ensamkommande flyktingbarn. E...

Konditionsträning påverkar kognitiv funktion och viktiga hjärnsystem hos äldre människor

Konditionsträning påverkar kognitiv funktion och viktiga hjärnsystem hos äldre människor

2017-09-25 08:00 CEST
Intresset för att förstå hur vi kan bevara hjärnans funktioner när vi åldras är stort. ...

EKG-förändringar kan avslöja hjärtkärlsjukdom hos personer med KOL

EKG-förändringar kan avslöja hjärtkärlsjukdom hos personer med KOL

2017-09-21 15:03 CEST
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom är en vanlig men underdiagnostiserad sjukdom och samsju...

Membranpartiklar som frisläpps från bakterier kan spela olika roller vid infektion

Membranpartiklar som frisläpps från bakterier kan spela olika roller vid infektion

2017-09-18 08:00 CEST
Membranvesiklar från bakterier är små partiklar som bildas från membran och som kan tra...

Ökade krav på stater behövs för rättvisa åt offer för massövergrepp

Ökade krav på stater behövs för rättvisa åt offer för massövergrepp

2017-09-14 09:22 CEST
Folkrätten behöver skärpas på stater att gottgöra offer för massövergrepp som exempelvi...

Renskötande samer önskar en mer tillgänglig hälso- och sjukvård

Renskötande samer önskar en mer tillgänglig hälso- och sjukvård

2017-09-11 13:00 CEST
Renskötande samer efterfrågar en hälso- och sjukvårdsorganisation som bättre tillgodose...

Erfarenheterna av 2011 års skolreformer varierar kraftigt

Erfarenheterna av 2011 års skolreformer varierar kraftigt

2017-09-11 12:07 CEST
Mer fokus på prestation och tydligt mätbara ämneskunskaper, men saknad efter möjlighete...

Sömnapné vanligt hos patienter med förmaksflimmer

Sömnapné vanligt hos patienter med förmaksflimmer

2017-09-11 07:00 CEST
En studie med hjärtpatienter visar att drygt 80 procent av patienter som behandlas för ...