Pressmeddelanden

Risk för bakteriesmitta kan öka när mat utsätts för ljus

Risk för bakteriesmitta kan öka när mat utsätts för ljus

2016-02-02 13:16 CET
Den matburna listeriabakterien, som kan infektera människor och orsaka tillfälliga magp...

Ge njursjuka tid och stöd att hantera sin nya situation

Ge njursjuka tid och stöd att hantera sin nya situation

2016-01-26 11:15 CET
Njursjuka patienter måste få tid att anpassa sig efter sin nya verklighet och kan inte ...

Förbättrade möjligheter att upptäcka Skelleftesjukan

Förbättrade möjligheter att upptäcka Skelleftesjukan

2016-01-25 11:03 CET
Nya insikter om ärftlig transtyretin-amyloidos, även kallad Skelleftesjukan, förbättrar...

Vuxna med komplexa medfödda hjärtfel har nedsatt muskelfunktion

Vuxna med komplexa medfödda hjärtfel har nedsatt muskelfunktion

2016-01-25 08:00 CET
Undersökningar av muskelfunktion (skelett- och andningsmuskulatur) visar att vuxna med ...

Celler från kor används för att odla ledbrosk i laboratoriemiljö

Celler från kor används för att odla ledbrosk i laboratoriemiljö

2016-01-21 08:00 CET
För att utveckla en metod att odla ledbrosk har forskare vid Umeå universitet använt br...

Nya metoder för effektivare och energisnålare Internettjänster

Nya metoder för effektivare och energisnålare Internettjänster

2016-01-19 10:26 CET
Miljarder människors användande av Internettjänster kräver stora datacenter som hantera...

Depression, fetma och metabolt syndrom bland bipolära patienter med utmattat stresshormonsystem

Depression, fetma och metabolt syndrom bland bipolära patienter med utmattat stresshormonsystem

2016-01-19 10:08 CET
Bipolära patienter som inte medicinerar med litium vid högre ålder har ofta sänkt aktiv...

Ny energisnål koldioxidrening av rökgaser lovande för kalk- och cementindustrin

Ny energisnål koldioxidrening av rökgaser lovande för kalk- och cementindustrin

2016-01-18 13:30 CET
Förbränning i ren syrgas och lagring av koldioxid i mineral är nya energisnåla tekniker...

Nya biomarkörer kan ge bättre behandlingsmöjligheter för allvarlig hjärt- och lungsjukdom

Nya biomarkörer kan ge bättre behandlingsmöjligheter för allvarlig hjärt- och lungsjukdom

2016-01-18 13:00 CET
Nya biomarkörer–ämnen i blodet som bland annat påvisar sjuklighet i kärlen vid hjärt- o...

Alla psoriasispatienter får inte nya biologiska läkemedel

Alla psoriasispatienter får inte nya biologiska läkemedel

2016-01-18 08:00 CET
En genomgång av samlade hälsodata om svenska psoriasispatienter visar att patienterna b...