Pressmeddelanden

Preventiva metoder kan förebygga psykisk ohälsa hos barn och deras föräldrar

Preventiva metoder kan förebygga psykisk ohälsa hos barn och deras föräldrar

2017-11-07 13:00 CET
Forskare har utvärderat föräldraprogram tänkta att påverka föräldraförmågan samt skolba...

Forskning om patientens mående efter galloperation

Forskning om patientens mående efter galloperation

2017-11-02 08:10 CET
Hur mår patienter som har genomgått en galloperation? Forskning inom Region Örebro län ...

Kunskap och resultat från utvecklingsprojekt överförs ofta bristfälligt till vård- och omsorgsorganisationer - varför?

2017-11-01 15:59 CET
I en färsk avhandling ställs frågan om varför kunskap och resultat från utvecklingsproj...

Enzymer från farliga bakterier blir viktiga verktyg för proteinkemi

2017-10-30 12:58 CET
Philipp Ochtrop från Umeå universitet har i sin avhandling omvandlat de två enzymerna A...

Specifik kunskap om turism inget som näringen prioriterar

Specifik kunskap om turism inget som näringen prioriterar

2017-10-25 09:15 CEST
Trots att det finns turismutbildningar på både gymnasie- och högskolenivå, är det bara ...

Smärtlindringsteknik som ger färre biverkningar vid operation av total höftledsartros

Smärtlindringsteknik som ger färre biverkningar vid operation av total höftledsartros

2017-10-25 08:10 CEST
Vilken smärtlindring är bäst vid operation av höftledsartros? Det ville forskare Ján Ku...

Förbättrad skotarkran – bättre prestanda och komfort

Förbättrad skotarkran – bättre prestanda och komfort

2017-10-23 14:57 CEST
Semi-automatiseringsfunktioner på skotarkranar förbättrar operatörens prestanda, medan ...

Vårdens förståelse för behov hos överlevande efter stora busskrascher är begränsad

Vårdens förståelse för behov hos överlevande efter stora busskrascher är begränsad

2017-10-23 09:00 CEST
Forskare har studerat överlevande efter stora busskrascher. Flertalet av de överlevande...

Samverkanscentrum behövs för samhällsaktörer som utvisar ensamkommande

Samverkanscentrum behövs för samhällsaktörer som utvisar ensamkommande

2017-10-23 07:00 CEST
De aktörer som arbetar med tvångsutvisningar har en låg nivå av samverkan och många upp...

Nya möjligheter för lärande i friluftsliv i skolan

2017-10-20 13:04 CEST
Jonas Mikaels, doktorand vid GIH, har i sin avhandling undersökt friluftsliv som kunska...