Pressmeddelanden

Intensifierad strålbehandling vid huvud- och halscancer gav inte bättre resultat

Intensifierad strålbehandling vid huvud- och halscancer gav inte bättre resultat

2017-02-21 09:00 CET
Intensifiering av strålbehandlingen med kortare förkortad behandlingsperiod ger inte bä...

Levande deltagande ger levande hav

Levande deltagande ger levande hav

2017-02-20 08:47 CET
Den svenska regeringen satt ambitiösa mål för etablering av marina reservat. Beslutsfat...

Svårt för lärare i idrott och hälsa att sätta betyg när många krav ska uppfyllas

Svårt för lärare i idrott och hälsa att sätta betyg när många krav ska uppfyllas

2017-02-17 13:00 CET
Avhandlingen har undersökt vad lärare värderar då de sätter betyg och olika elevers möj...

Ta tillvara paradoxernas energi i företaget

Ta tillvara paradoxernas energi i företaget

2017-02-16 09:15 CET
Den bästa lösningen på spänningar i ett företag behöver inte vara en urvattnad kompromi...

Anlag för ögonsjukdom spårade till västerbottnisk släkt på 1700-talet

Anlag för ögonsjukdom spårade till västerbottnisk släkt på 1700-talet

2017-02-14 10:12 CET
Forskare har identifierat en genetisk förändring som orsakar återkommande sår på hornhi...

Sväljfunktionen hos Parkinsonspatienter påverkas inte av djup hjärnstimulering

Sväljfunktionen hos Parkinsonspatienter påverkas inte av djup hjärnstimulering

2017-02-14 07:00 CET
Ungefär fyra av fem patienter med Parkinsons sjukdom drabbas av sväljningssvårigheter u...

Förebyggande behandling efter stroke bättre med uppföljningar per telefon

Förebyggande behandling efter stroke bättre med uppföljningar per telefon

2017-02-13 13:05 CET
För den som drabbats av stroke har risken att återinsjukna inom ett år minskat med 20 %...

Nya perspektiv på IKT i utbildning kan ge bättre tillgänglighet i tid och rum

2017-02-09 10:00 CET
Genom att integrera informations- och kommunikationsteknik, IKT, med undervisning på ca...

Utbildning för anhöriga till suicidala personer minskar risken för psykisk ohälsa

Utbildning för anhöriga till suicidala personer minskar risken för psykisk ohälsa

2017-01-30 08:00 CET
Tidiga upplevelser av våld och självmord i familjen är riskfaktorer för eget suicidalt ...

Ögonmuskler motståndskraftiga vid ALS

Ögonmuskler motståndskraftiga vid ALS

2017-01-24 09:00 CET
Amyotrofisk lateralskleros är en dödlig, obotlig neurodegenerativ sjukdom som drabbar a...