Pressmeddelanden

Ultraljud kan identifiera patienter med risk för stroke

2015-11-24 16:47 CET Umeå universitet Ultraljud kan användas för att identifiera patienter med hög risk att i framtiden drabbas av stroke och som därför kan behöva en förebyggande operation. Eftersom kirurgiska ingrepp för att förhindra stroke anses hjälpa endast vissa patienter kan ultraljud också bidra till att förhindra onödiga operationer. Detta visar en ny avhandling vid Umeå universitet.

Reseråd minskar inte risken att bli sjuk på resan

2015-11-24 12:49 CET Umeå universitet Utlandsresor innebär risk för sjukdom och bärarskap med antibiotikaresistenta bakterier, speciellt för studenter. Resediarré och luftvägsinfektioner är de vanligaste resesjukdomarna. Men även om resenärer följer vaccinationsklinikens råd kring hur man förebygger risker under resan så minskar följsamhet inte risken att bli sjuk, visar en ny avhandling vid Umeå universitet.

Insikter i maskars ämnesomsättning värdefulla för förståelse av fetma

2015-11-24 08:34 CET Umeå universitet För att förstå vilka molekylära mekanismer som kontrollerar kroppens absorbering av näringsämnen har forskare vid Umeå universitet studerat ämnesomsättningen hos rundmaskar. Rytmiska fenomen i maskens tarmar visar sig vara avgörande för tarmcellernas normala absorbering av fettämnen, visar en ny avhandling vid Umeå universitet.

Datorer kan förstå bilder på samma sätt som konstnärer

2015-11-23 15:05 CET Umeå universitet Föreställ dig datorer som kan förstå målningar eller måla abstrakta bilder på nästan samma sätt som människor. Bo Li har i sitt avhandlingsarbete utvecklat ett banbrytande koncept inom datorseende, interest curves, som baserar sig på kurvor och linjer och breddar området för datorers uppfattning av bilddetaljer. Han försvarar sin avhandling den 27 november vid Umeå universitet.

Effekten av kolesterolsänkande medicin kan mätas med ultraljud

2015-11-20 13:17 CET Umeå universitet Avancerad ultraljudsteknik som används för noggranna studier av halsartärer kan mäta effekten av kolesterolsänkande mediciner. En avhandling vid Umeå universitet visar att ultraljud erbjuder en strålningsfri, enkel och kostnadseffektiv metod för mäta effekten av behandling mot dödliga åderförkalkningsjukdomar samt för att identifiera patienter som i framtiden riskerar att drabbas av en stroke.

Koloniala kvarlevor och tystade alternativ formar urfolks roll i naturskyddsförvaltning

2015-11-19 09:13 CET Umeå universitet Dominerande föreställningar med rötter i koloniala idéer påverkar urfolks möjligheter till inflytande i förvaltning och styrning av naturskyddsområden på deras marker. Det visar Elsa Reimerson, Umeå universitet, i sin avhandling.

Mer kunskap om mekanismerna bakom celldöd

2015-11-18 17:30 CET Umeå universitet Gamla och trasiga celler i kroppen måste bort. Därför är det viktigt att de system som kontrollerar celldöd är noggrant avvägda för att vi ska kunna fungera normalt. Martin Lidman har i sitt avhandlingsarbete tagit fram mer kunskap om de proteiner och mitokondriemembran som har nyckelroller i den processen. Han försvarar sina resultat vid Umeåuniversitet fredagen den 20 november

Mer flexibla drav ger mindre finansiell information

2015-11-17 09:50 CET Umeå universitet I en ny avhandling från Umeå universitet undersöker Giulia Giunti effekten av en ökad flexibilitet i redovisningsstandarder för börsnoterade bolag. Resultatet visar att mer flexibla krav leder till mindre rapporterad information i årsredovisningarna.

Nya oskaftade axelproteser är lika hållbara

2015-11-16 14:51 CET Umeå universitet Relativt nya oskaftade axelproteser fungerar lika bra som skaftade proteser om benkvalitén är god och kan komma att bli standard inom axelproteskirurgi. I en uppföljningsstudie har forskare utvärderat oskaftade axelproteser, som när de började användas 2007 väckte frågor kring benstabilitet.

Mångdisciplinär analys fördjupar förståelsen av komplexa molekylära system

2015-11-12 15:05 CET Umeå universitet Genom en kombination av numeriska beräkningar, fysik och kemi ger Yang Huangs analyser mer molekylär kunskap om komplexa system såsom proteinhydratisering, molekylrörelser i joniska vätskor och vattendynamik i zeolitporer. Yang Huang försvarar sin avhandling den 26 november vid Umeå universitet.