Pressmeddelanden

Betydelsefull forskning kring tvångssyndrom

Betydelsefull forskning kring tvångssyndrom

2016-09-22 08:10 CEST
Tvångssyndrom är en psykiatrisk åkomma som drabbar 1-2 procent av befolkningen. Den bli...

Finns historien i dåtiden eller samtiden?

2016-09-07 13:42 CEST
Hur kommer kulturella uppfattningar om det kalla kriget till uttryck i svenska läroböck...

Sinnescellerna i balansorganet kan återväxa efter skada

Sinnescellerna i balansorganet kan återväxa efter skada

2016-09-06 12:12 CEST
Forskning vid Umeå universitet visar att utrikeln – som är ett av innerörats fem balans...

Kreativa matematikuppgifter bidrar till djupare lärande av matematik

Kreativa matematikuppgifter bidrar till djupare lärande av matematik

2016-08-29 10:16 CEST
I sin avhandling visar Mathias Norqvist att arbete med kreativa matematikuppgifter är v...

Diabetiska möss ger nya insikter om utveckling av typ 1-diabetes

2016-05-11 14:29 CEST
Möss med diabetes har förhöjda nivåer av glutaminsyror i blodet och dessutom producerar...

Gruppaktiviteter minskade depressiva symtom bland äldre personer med demenssjukdom

2016-05-02 09:37 CEST
Forskning visar att gruppaktiviteter, både i form av högintensiv fysisk träning och sit...

Utvärdering av behandlingar för snark- och sömnapné finner stöd för operation men inte radiovågsbehandling

Utvärdering av behandlingar för snark- och sömnapné finner stöd för operation men inte radiovågsbehandling

2016-05-02 09:00 CEST
Att ta bort halsmandlarna kan för vissa vara en effektiv behandling mot sömnapné, medan...

Elevers samtal ger naturvetenskapliga kunskaper mening

Elevers samtal ger naturvetenskapliga kunskaper mening

2016-05-02 08:44 CEST
Elevers lärande i naturvetenskap underlättas om eleverna uppmärksammas på hur naturvete...

Affärssystemsprojekt – en Volkswagen eller en Rolls-Royce

Affärssystemsprojekt – en Volkswagen eller en Rolls-Royce

2016-04-21 10:00 CEST
Strategiska planer, organisatoriska konsekvenser och ekonomisk hållbarhet bör diskutera...

Att smälta in och sticka ut men utan pekpinnar – en balans för skolkuratorer

Att smälta in och sticka ut men utan pekpinnar – en balans för skolkuratorer

2016-04-21 09:13 CEST
Skolkuratorn måste balansera mellan ett kritiskt förhållningssätt till skolan och samti...