Pressmeddelanden

Patienter med Sick Building Syndrome-symtom tas inte på allvar

Patienter med Sick Building Syndrome-symtom tas inte på allvar

2015-12-01 10:02 CET
Personer som söker hjälp för symtom de fått av dålig inomhusmiljö möts ofta av misstroe...

Oklarheter i lagstiftningen påverkar myndigheters samverkan i krissituationer

Oklarheter i lagstiftningen påverkar myndigheters samverkan i krissituationer

2015-11-30 09:41 CET
I en ny avhandling från Umeå universitet har Rikard Karlsson undersökt vilka rättsliga ...

​​​Det sprudlar av aktivitet på månen

​​​Det sprudlar av aktivitet på månen

2015-11-30 08:48 CET
Månens rymdmiljö är mycket mer aktiv än man tidigare trott. Detta framgår i en ny avhan...

När vetenskapshistoria skrivs görs många förenklingar

När vetenskapshistoria skrivs görs många förenklingar

2015-11-30 08:00 CET
Föreställningar om vetenskapliga framsteg är ett slags idéhistoriskt allmängods som för...

Livsgnista är en livsviktig faktor för mycket gamla människor

Livsgnista är en livsviktig faktor för mycket gamla människor

2015-11-27 07:00 CET
För personer som är 85 år eller äldre har stark livsgnista en skyddande effekt mot depr...

Ultraljud kan identifiera patienter med risk för stroke

Ultraljud kan identifiera patienter med risk för stroke

2015-11-24 16:47 CET
Ultraljud kan användas för att identifiera patienter med hög risk att i framtiden drabb...

Reseråd minskar inte risken att bli sjuk på resan

Reseråd minskar inte risken att bli sjuk på resan

2015-11-24 12:49 CET
Utlandsresor innebär risk för sjukdom och bärarskap med antibiotikaresistenta bakterier...

Insikter i maskars ämnesomsättning värdefulla för förståelse av fetma

Insikter i maskars ämnesomsättning värdefulla för förståelse av fetma

2015-11-24 08:34 CET
För att förstå vilka molekylära mekanismer som kontrollerar kroppens absorbering av när...

Datorer kan förstå bilder på samma sätt som konstnärer

Datorer kan förstå bilder på samma sätt som konstnärer

2015-11-23 15:05 CET
Föreställ dig datorer som kan förstå målningar eller måla abstrakta bilder på nästan sa...

Effekten av kolesterolsänkande medicin kan mätas med ultraljud

Effekten av kolesterolsänkande medicin kan mätas med ultraljud

2015-11-20 13:17 CET
Avancerad ultraljudsteknik som används för noggranna studier av halsartärer kan mäta ef...