Pressmeddelanden

Diabetiska möss ger nya insikter om utveckling av typ 1-diabetes

2016-05-11 14:29 CEST
Möss med diabetes har förhöjda nivåer av glutaminsyror i blodet och dessutom producerar...

Gruppaktiviteter minskade depressiva symtom bland äldre personer med demenssjukdom

2016-05-02 09:37 CEST
Forskning visar att gruppaktiviteter, både i form av högintensiv fysisk träning och sit...

Utvärdering av behandlingar för snark- och sömnapné finner stöd för operation men inte radiovågsbehandling

Utvärdering av behandlingar för snark- och sömnapné finner stöd för operation men inte radiovågsbehandling

2016-05-02 09:00 CEST
Att ta bort halsmandlarna kan för vissa vara en effektiv behandling mot sömnapné, medan...

Elevers samtal ger naturvetenskapliga kunskaper mening

Elevers samtal ger naturvetenskapliga kunskaper mening

2016-05-02 08:44 CEST
Elevers lärande i naturvetenskap underlättas om eleverna uppmärksammas på hur naturvete...

Affärssystemsprojekt – en Volkswagen eller en Rolls-Royce

Affärssystemsprojekt – en Volkswagen eller en Rolls-Royce

2016-04-21 10:00 CEST
Strategiska planer, organisatoriska konsekvenser och ekonomisk hållbarhet bör diskutera...

Att smälta in och sticka ut men utan pekpinnar – en balans för skolkuratorer

Att smälta in och sticka ut men utan pekpinnar – en balans för skolkuratorer

2016-04-21 09:13 CEST
Skolkuratorn måste balansera mellan ett kritiskt förhållningssätt till skolan och samti...

Globala resmönster och ett varmare klimat placerar delar av Europa i riskzonen för dengue

Globala resmönster och ett varmare klimat placerar delar av Europa i riskzonen för dengue

2016-04-20 10:43 CEST
Forskare vid Umeå universitet har utvecklat en modell för evidensbaserade epidemiologis...

Livscykeltänk stödjer resan mot hållbar bioekonomi

Livscykeltänk stödjer resan mot hållbar bioekonomi

2016-04-19 12:10 CEST
Samhället är på väg att bli biobaserat och produkter gjorda av biomassa övertar allt fl...

Vuxnas perspektiv lyfts fram i ny avhandling om autism

Vuxnas perspektiv lyfts fram i ny avhandling om autism

2016-04-19 08:10 CEST
Psykolog Marie Elwin har i sin doktorsavhandling i medicinsk vetenskap vid Örebro unive...

Genmutation kopplad till ovanlig Västerbottenssjukdom

Genmutation kopplad till ovanlig Västerbottenssjukdom

2016-04-18 08:00 CEST
I en ny avhandling vid Umeå Universitet beskrivs upptäckten av en genmutation som ligge...