Pressmeddelanden

Ultraljud kan upptäcka hjärtfel efter framgångsrik operation

Ultraljud kan upptäcka hjärtfel efter framgångsrik operation

2016-12-19 09:53 CET
Med en nyare form av ekokardiografi, en ultraljudsmetod, kan man på ett icke-invasivt s...

Bindvävskomponenter potentiella biomarkörer vid bukspottkörtelcancer

2016-12-13 10:00 CET
Hög dödlighet i bukspottkörtelcancer har föreslagits bero på att den aggressiva tumörfo...

Många patienter känner oro inför att få en kateterburen hjärtklaff

Många patienter känner oro inför att få en kateterburen hjärtklaff

2016-12-13 08:00 CET
Kateterburen klaffimplantation ger hopp till patienter med aortastenos som är för gamla...

Kan ett proteinbaserat transportsystem i bakterier bli botemedel mot infektioner?

Kan ett proteinbaserat transportsystem i bakterier bli botemedel mot infektioner?

2016-12-09 14:33 CET
Ummehan Avican visar att ett av substraten i ett proteinbaserat transportsystem krävs f...

Är kritiskt tänkande eftersträvansvärt i historieklassrummet?

Är kritiskt tänkande eftersträvansvärt i historieklassrummet?

2016-12-09 12:24 CET
I debatten om skola hörs det ofta att elever ska lära sig att tänka kritiskt. Det syns ...

Varmare klimat minskar produktionen av fisk

Varmare klimat minskar produktionen av fisk

2016-12-08 08:00 CET
En ny avhandling vid Umeå universitet visar att produktionen av fisk i sjöar i norra ba...

The winners of the Gunnar Hedlund Award 2015-2016 have been announced

The winners of the Gunnar Hedlund Award 2015-2016 have been announced

2016-12-06 15:57 CET
In 1997 the Boards of the Institute of International Business (IIB) at the Stockholm Sc...

Vem drar nitlotten?

Vem drar nitlotten?

2016-12-06 07:21 CET
Att spela för att fly från stress och negativa känslor innebär en risk för att utveckla...

Ökad patientdelaktighet förbättrar upplevelsen av strålbehandling

2016-12-05 10:26 CET
I Sverige erbjuds ungefär hälften av alla cancerpatienter strålbehandling. Men det är i...

Risken för återinsjuknande i stroke minskar i Sverige

2016-11-30 15:12 CET
I sin doktorsavhandling har Johanna Pennlert vid Institutionen för folkhälsa och klinis...