Pressmeddelanden

Så gör sjön motstånd när nya fiskarter introduceras

2015-11-04 08:43 CET Umeå universitet Anna Henriksson presenterar i sin avhandling en ny metod för att uppskatta hur etablerade fiskarter kan försvara sig mot en invasion av en ny fiskart.Metoden tar hänsyn till att de fiskarter som redan finns i sjön bidrar med olika styrka till att ”stå emot” den nya arten. Avhandlingen försvaras den 12 november vid Umeå universitet.

Ny uppföljningsmetod kan förbättra vården efter hjärt- och kärlsjukdom

2015-11-02 11:02 CET Umeå universitet Det finns ökad risk för stroke efter en hjärtinfarkt för patienter med diabetes eller njursvikt. I en ny avhandling vid Umeå universitet visar Stina Jakobsson att en ny uppföljningsmetod är lovande för att förbättra vården efter hjärt- och kärlsjukdom.

Hur bedömer Du din egen hälsa?

2015-10-26 09:00 CET Umeå universitet Denna fråga borde fler ställa inom vården. I en ny avhandling vid Umeå universitet visar distriktsläkaren Göran Waller att människors bedömning av sin hälsa är en lika god riskmarkör för hjärtinfarkt som till exempel diabetes, blodtryck och kolesterol.

Utvecklande av allergi vanligast bland unga

2015-10-26 08:00 CET Umeå universitet Allergisk sensibilisering, att en individ bildar antikroppar mot egentligen ofarliga ämnen, är första steget i utvecklingen av allergiska sjukdomar. – Bland unga vuxna är varannan individ sensibiliserad, men andelen minskar från medelåldern som en följd av naturligt åldrande, säger Katja Warm som i sin avhandling beskriver utvecklingen av allergisk sensibilisering från barndom till ålderdom.

​​​Primärvårdens arbete med sjukskrivna kan utvecklas

2015-10-22 08:00 CEST Umeå universitet Bedömningen av arbetsförmåga och informationen i läkarintyg behöver förbättras i sjukskrivningsärenden. En mer effektiv samverkan mellan primärvårdens professioner och fokus på kvalitet i mötet mellan vårdpersonal och sjukskrivna patienter är viktiga faktorer. Det konstaterar Marine Sturesson i sin avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet den 29 oktober.

Bakteriers ”hår” av proteiner fungerar som stötdämpare

2015-10-21 08:00 CEST Umeå universitet Vissa bakterier, bland annat E.coli, bildar en kalufs av proteintrådar för att lättare fästa till celler i kroppen de vill infektera. Fysikern Johan Zakrisson vid Umeå universitet har i sin avhandling undersökt de mekaniska egenskaperna hos dessa proteintrådar. Hans resultat visar att trådarna också fungerar som en slags stötdämpare för bakterierna.

Barnpsykologer anpassar behandlingen efter könsstereotyper

2015-10-19 09:12 CEST Umeå universitet Barnpsykologer behöver bli bättre på att hantera genusperspektiv och hur det hänger samman med psykologisk problematik för att kunna ge bra stöd, särskilt när det gäller unga kvinnor. De saknar även redskap för hur genusfrågor bör ingå i behandlingen. Det framkommer i en avhandling från Umeå universitet.

Nya rön om bakteriella långvariga infektioner

2015-10-07 15:52 CEST Umeå universitet Kemal Avican har funnit att bakterien Y. pseudotuberculosis kan etablera en ihållande, ej symtomgivande, infektion i sitt värddjur och har studerat vilka mekanismer i bakterien som gör detta möjligt. Den nya kunskapen kan förbättra möjligheterna att bota inte bara Yersiniainfektionerutan även andra tarmsjukdomar som Salmonella, med antibiotika. Han försvarar avhandlingen vid Umeå universitet

Höftprotes bästa behandling hos äldre vid lårbenshalsbrott

2015-10-07 14:15 CEST Umeå universitet Lårbenshalsfrakturer drabbar mest äldre och är förknippat med hög dödlighet. Orsaken är oftast fall i hemmet hos personer med benskörhet och en medelålder på runt 80 år. Operation med höftledsprotes via en främre kirurgisk teknik har visat sig ge en bättre höftfunktion och färre omoperationer än fixering av benbrottet med skruvar. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet av Sebastian Mukka.

De nationella proven – en arena för likvärdighetsfrågor

2015-10-05 08:00 CEST Umeå universitet De nationella proven i år tre i matematik är inte bara ett tillfälle då skolan tar reda på vad elen kan i ämnet utan också en arena där provets likvärdighet ställs mot elevens likvärdighet. Flerspråkiga elever i behov av stöd och elever med annat modersmål än svenska i behov av stöd, tycks till följd av detta riskera att få en otillfredsställande provsituation. Det visar Anette Baggers avhandling.