Pressmeddelanden

Genetisk mångfald viktig för växter när kvävebelastningen ökar

Genetisk mångfald viktig för växter när kvävebelastningen ökar

2016-06-02 10:36 CEST
Genetisk mångfald är viktigt för växtarters överlevnad i nordliga skogar som utsätts fö...

Skillnader i hur ALS påverkar olika muskler kan ge ledtrådar till den dödliga sjukdomen

Skillnader i hur ALS påverkar olika muskler kan ge ledtrådar till den dödliga sjukdomen

2016-06-02 10:08 CEST
För att bättre förstå vad som sker vid ALS har forskare vid Umeå universitet jämfört hu...

Upplevda värden av utbildning utifrån barn och ungas perspektiv

Upplevda värden av utbildning utifrån barn och ungas perspektiv

2016-06-01 09:19 CEST
Studier av ungas upplevda värden av lärande har resulterat i ett teoretiskt ramverk som...

Studie visar att Crohns sjukdom ökar

Studie visar att Crohns sjukdom ökar

2016-06-01 08:10 CEST
Forskare Yaroslava Zhulina vid Region Örebro län visar i sin avhandling att förekomsten...

Elever ges inte förutsättningar att nå målen i hem- och konsumentkunskap

Elever ges inte förutsättningar att nå målen i hem- och konsumentkunskap

2016-05-31 10:03 CEST
Elever i grundskolan får inte likvärdiga förutsättningar att nå målen i hem- och konsum...

Studenter tappar följsamheten till riktlinjer för blodprovstagning

Studenter tappar följsamheten till riktlinjer för blodprovstagning

2016-05-31 09:19 CEST
Sjuksköterskestudenter tappar följsamhet till riktlinjer för venöst blodprov redan unde...

Strokepatienter nöjdare vid tidigarelagd utskrivning och hemrehabilitering

2016-05-31 09:06 CEST
Personer som fått tidigarelagd koordinerad utskrivning från sjukhus och fortsatt rehabi...

Lokala interventioner kan öka tillgången till kostnadseffektiv epilepsibehandling

Lokala interventioner kan öka tillgången till kostnadseffektiv epilepsibehandling

2016-05-31 07:00 CEST
I Afrika söder om Sahara, där sjukdomsbördan från epilepsi är bland den största i värld...

När är en modell tillräckligt bra för att ersätta djurförsök?

När är en modell tillräckligt bra för att ersätta djurförsök?

2016-05-30 15:25 CEST
Aleksandra Rybacka visar i sin avhandling hur beräkningsverktyg kan användas vid riskbe...

Viktigt med nyanserad kunskap om unga med migrationsbakgrund

Viktigt med nyanserad kunskap om unga med migrationsbakgrund

2016-05-30 11:02 CEST
Det senaste årens flyktingströmmar har aktualiserat skolgången som en viktig förutsättn...