Pressmeddelanden

Olika långtidsbiverkningar efter strålbehandling och operation av prostatacancer

Olika långtidsbiverkningar efter strålbehandling och operation av prostatacancer

2017-01-16 09:39 CET
Behandlingsalternativen för prostatacancer har olika biverkningar både på kort och lång...

Träning för personer med demens positivt för fysisk funktion och hjälpberoende

Träning för personer med demens positivt för fysisk funktion och hjälpberoende

2017-01-11 08:00 CET
Studier med personer med demens visar att träning stärker balansen och kan leda till bi...

Hållbar matkonsumtion styrs av kulturella förutsättningar

Hållbar matkonsumtion styrs av kulturella förutsättningar

2017-01-10 14:02 CET
Hur görs vardagslivet hållbart? Vilka möjligheter och utmaningar möter den som vill min...

Våld starkt kopplat till ohälsa hos unga kvinnor

2017-01-04 08:21 CET
Utsatthet för våld är vanligt och är starkt kopplat till psykisk ohälsa hos unga kvinno...

Ultraljud kan upptäcka hjärtfel efter framgångsrik operation

Ultraljud kan upptäcka hjärtfel efter framgångsrik operation

2016-12-19 09:53 CET
Med en nyare form av ekokardiografi, en ultraljudsmetod, kan man på ett icke-invasivt s...

Bindvävskomponenter potentiella biomarkörer vid bukspottkörtelcancer

2016-12-13 10:00 CET
Hög dödlighet i bukspottkörtelcancer har föreslagits bero på att den aggressiva tumörfo...

Många patienter känner oro inför att få en kateterburen hjärtklaff

Många patienter känner oro inför att få en kateterburen hjärtklaff

2016-12-13 08:00 CET
Kateterburen klaffimplantation ger hopp till patienter med aortastenos som är för gamla...

Kan ett proteinbaserat transportsystem i bakterier bli botemedel mot infektioner?

Kan ett proteinbaserat transportsystem i bakterier bli botemedel mot infektioner?

2016-12-09 14:33 CET
Ummehan Avican visar att ett av substraten i ett proteinbaserat transportsystem krävs f...

Är kritiskt tänkande eftersträvansvärt i historieklassrummet?

Är kritiskt tänkande eftersträvansvärt i historieklassrummet?

2016-12-09 12:24 CET
I debatten om skola hörs det ofta att elever ska lära sig att tänka kritiskt. Det syns ...

Varmare klimat minskar produktionen av fisk

Varmare klimat minskar produktionen av fisk

2016-12-08 08:00 CET
En ny avhandling vid Umeå universitet visar att produktionen av fisk i sjöar i norra ba...