Pressmeddelanden

2012-05-02 13:11 CEST Caresafe AB En intressant text från Vårdförbundet och Socialdemokrat i Kalmar gällande 0 tollerans när det handlar om vårdskador.

2011-03-18 03:31 CET Djurtestamente.se Att upprätta ett testamente är det bästa sättet att se till att det blir som man vill när man avlidit. Att även husdjuren kan tas upp i ett testamente är det inte många som har tänkt på. Ett par huskatter kanske inte har något reellt ekonomiskt värde, men för sina ägare är de värda guld. I ett djurtestamente fastställs vem som ska ta hand om djuren när ägaren inte längre kan göra det.