Pressmeddelanden

Patientsäkerhet förbättras med nytt IT-stöd inom Region Skåne

2014-09-23 09:45 CEST
I dagarna har ett nytt IT-stöd för avvikelsehantering lanserats i Region Skåne. Avvikel...

Göteborgs Universitet först ut med nya flexite8

2014-06-09 16:00 CEST
Göteborgs Universitet har under våren bestämt sig för att använda flexite för incident ...

Kramfors Kommun, ytterligare en i raden av kommuner som väljer flexiteBPMS

2014-04-01 11:01 CEST
Kramfors Kommun har under mars upphandlat system för kundtjänst, incidenthantering och ...

Uppsala kommun väljer flexiteBPMS för avvikelsehantering

2014-03-11 16:09 CET
Uppsala kommuns befintliga avvikelsehanteringssystem uppfyller inte kommunens krav på h...

Kvalitet i produktionsprocessen, konferens i Stockholm 22-23 januari 2013

Kvalitet i produktionsprocessen, konferens i Stockholm 22-23 januari 2013

2012-10-03 14:37 CEST
Att en framgångsrik kvalitetsstyrning och avvikelsehantering skapar lönsamhet vet du sä...

Demo av webbutbildning inom patientsäkerhet, riskanalys/händelseanalys på hemsidan

2012-04-13 13:58 CEST
En demo av den webbutbildning som Caresafe AB erbjuder finns tillgänglig på hemsidan. D...

Easit tecknar samarbetsavtal med Daymark

2011-11-11 07:48 CET
Easit tecknade idag ett samarbetsavtal med Daymark. Samarbetet med Easit ger Daymark en...

Kvalitetsstyrning i produktion, Stockholm den 15-16 juni

Kvalitetsstyrning i produktion, Stockholm den 15-16 juni

2011-03-04 11:10 CET
Genom en optimerad kvalitetsstyrning kan du bygga in högre kvalitet i dina produkter oc...