Nyheter

Annika talar med folk och datorer

2014-11-25 19:24 CET B3IT Healthcare AB ​Annika Mortensen är it-konsulten på B3IT Healthcare som har fokus på genomförande och kundkontakt. Nu arbetar hon strategiskt på ett handfast sätt. – Jag kan språket som inte så många andra kan.

E-hälsa sektor för framtiden

2014-11-25 19:22 CET B3IT Healthcare AB Nu är det dags för Sverige att satsa på utveckling av e-hälsa som nästa stora industrisektor. Men utan samordning saknar svensk e-hälsa tydligt mål och riskerar att hamna i bakvattnet, menar Silas Olsson, expert på e-hälsa.

Sahlgrenska städar fram potential

2014-11-25 19:21 CET B3IT Healthcare AB Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, SU, förtydligar vilken roll it ska ha i vården, genom att döpa om styrgruppen och låta it-chefen vara underställd en medicinsk informationsdirektör – Anette Åquist Falkenroth.

Yes we can!

2014-11-25 19:20 CET B3IT Healthcare AB ​VD Ragnar Lindblad: Jag är stolt men inte nöjd. Stolt över allt häftigt som gjorts med it inom vård och omsorg. Stolt över alla drivande personer som har skapat bestående förändring och utveckling. Men inte nöjd med att vi inte kommit längre. Och framförallt inte nöjd med att vi inte tar de stora greppen. För egentligen – handen på hjärtat – om du och jag fick bestämma...

Strategi som ger värde

2014-06-17 10:39 CEST B3IT Healthcare AB De nationella kvalitetsregistren ska få vara den tillgång de är för vården – inte förknippas med tungrott merarbete. Med en ny strategi ska detta möjliggöras. De drygt 100 nationella kvalitetsregister som finns i Sverige utgör en unik bas för forskning och utveckling av hälso- och sjukvård. Ändå upplevs de ofta som en belastning av just vården...

Arbetar för allas nytta

2014-06-17 10:38 CEST B3IT Healthcare AB iProfil: Gunilla Eriksdotter är sjuksköterskan som både skriver och bygger invånartjänster. Vill man förändring, får man själv arbeta för den, menar Gunilla.

Krav för användning

2014-06-17 10:38 CEST B3IT Healthcare AB Nu är det dags för den offentliga sektorn att bli bättre kravställare. Det är enda sättet att göra it till ett användbart verktyg, menar Christian Isacsson. Christian Isacsson är chefsarkitekt och it-strateg inom Region Skåne. Och han förefaller älska sitt uppdrag och att arbeta inom den offentliga sektorn.

E-hälsa – den nya vårdmarknaden

2014-06-17 10:38 CEST B3IT Healthcare AB Plötsligt förstod jag. Varför e:et måste bort i e-hälsa och varför vi behöver en ny strategi: Annars kommer vi inte vidare. Jag satt på ett möte med 25 andra personer och diskuterade Sören Olofssons uppdrag som bland annat ska beskriva statens roll inom e-hälsa. Halva mötet handlade om nationella riktlinjer för behandling av exempelvis...

Helén leder förändring

2014-04-03 12:00 CEST B3IT Healthcare AB iProfil: Helén Kenzler är ekonomen som upptäckte hur spännande landstingsvärlden var. Nu arbetar hon med förändringsledning i vården. Vässar metoden gör hon – i samarbete med sin häst.

Inera ska vara en spjutspets

2014-04-03 11:59 CEST B3IT Healthcare AB Nu ska Inera kliva fram som aktör och återerövra förtroendet för organisationen. Genom sammanslagningen med Cehis har man skapat en kraftfull plattform – med både koordinering och muskler. Den första januari slogs beställarorganisationen Cehis, Center för e-hälsa i samverkan och utförarorganisationen Inera samman till en enhet.