Nyheter

Strukturell utveckling

2015-03-17 10:12 CET B3IT Healthcare AB ​Nu vidareutvecklas Nationella informationsstrukturen, NI, och blir än mer konkret och tydlig. Entydiga begrepp blir ändamålsenliga verktyg, fastslår Socialstyrelsens Niklas Eklöf.

Flexibel och Wass konsult

2015-03-17 10:07 CET B3IT Healthcare AB ​E-hälsans breda genomförande är snart här. Rickard Wass vill gärna vara en av dem som vågar fatta beslut om det arbete som kräver flexibilitet, i ett komplext sammanhang.

Hon leder 3R-samarbetet

2015-03-17 10:04 CET B3IT Healthcare AB Programdirektör Annika Palmkvist stiger in i vårdsektorn med passion för förändringsledning. Nu styr hon de tre regionerna i 3R in i framtidens vårdinformationsmiljö.

Förutsägbar oförutsägbarhet

2015-03-17 10:03 CET B3IT Healthcare AB Var är kristallkulan när man behöver den som bäst? Kommer vi att se tillbaka på 2015 som året då det hände? Eller satt vi alla och väntade på ljuset? De tre stora regionerna i 3R har ägnat ett år åt att prata ihop sig och nu kör man igång. Det finns onekligen mycket kraft i detta.

Annika talar med folk och datorer

2014-11-25 19:24 CET B3IT Healthcare AB ​Annika Mortensen är it-konsulten på B3IT Healthcare som har fokus på genomförande och kundkontakt. Nu arbetar hon strategiskt på ett handfast sätt. – Jag kan språket som inte så många andra kan.

E-hälsa sektor för framtiden

2014-11-25 19:22 CET B3IT Healthcare AB Nu är det dags för Sverige att satsa på utveckling av e-hälsa som nästa stora industrisektor. Men utan samordning saknar svensk e-hälsa tydligt mål och riskerar att hamna i bakvattnet, menar Silas Olsson, expert på e-hälsa.

Sahlgrenska städar fram potential

2014-11-25 19:21 CET B3IT Healthcare AB Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, SU, förtydligar vilken roll it ska ha i vården, genom att döpa om styrgruppen och låta it-chefen vara underställd en medicinsk informationsdirektör – Anette Åquist Falkenroth.

Yes we can!

2014-11-25 19:20 CET B3IT Healthcare AB ​VD Ragnar Lindblad: Jag är stolt men inte nöjd. Stolt över allt häftigt som gjorts med it inom vård och omsorg. Stolt över alla drivande personer som har skapat bestående förändring och utveckling. Men inte nöjd med att vi inte kommit längre. Och framförallt inte nöjd med att vi inte tar de stora greppen. För egentligen – handen på hjärtat – om du och jag fick bestämma...

Strategi som ger värde

2014-06-17 10:39 CEST B3IT Healthcare AB De nationella kvalitetsregistren ska få vara den tillgång de är för vården – inte förknippas med tungrott merarbete. Med en ny strategi ska detta möjliggöras. De drygt 100 nationella kvalitetsregister som finns i Sverige utgör en unik bas för forskning och utveckling av hälso- och sjukvård. Ändå upplevs de ofta som en belastning av just vården...

Arbetar för allas nytta

2014-06-17 10:38 CEST B3IT Healthcare AB iProfil: Gunilla Eriksdotter är sjuksköterskan som både skriver och bygger invånartjänster. Vill man förändring, får man själv arbeta för den, menar Gunilla.