Pressmeddelanden

Finansräkenskaper, 2:a kvartalet 2010:Hushållen sålde av aktier och aktiefonder

2010-09-23 09:40 CEST
Hushållen valde under andra kvartalet 2010 att sälja av både aktier och aktiefonder til...