Pressmeddelanden

2013-07-09 14:12 CEST Crew-on-the-the-beach Strålande sol denna Juli månad. Passa på att se vår annons i tidningen jordbruks aktuellt Kreativa domännamn inom jordbruk, skogsbruk, närproducerad och ekologiska jor bruks produkter mfl mer info se våra hemsidor www.domankugen.com www.crew-on-the-beach.com Till er alla en riktig skön varm sommar internet vilar aldrig

Storsatsning på bank, försäkring och pension i Sundsvall

2013-06-28 10:39 CEST Sundsvalls kommun Näringslivsbolaget i Sundsvall satsar nästan 1,5 miljoner kronor under en tvåårsperiod för att stärka befintliga – och även locka nya – verksamheter inom bank, försäkring och pension till Sundsvallsregionen. Av den summan lägger Länsstyrelsen och Ekonomiforskningsstiftelsen i Sundsvall in över 1 miljon kronor för att stötta initiativet.

Jättesatsning på bank, försäkring och pension i Sundsvall

2013-06-27 19:01 CEST Sundsvalls kommun Näringslivsbolaget i Sundsvall satsar nästan 1,5 miljoner kronor under en tvåårsperiod för att stärka befintliga – och även locka nya – verksamheter inom bank, försäkring och pension till Sundsvallsregionen. Av den summan lägger Länsstyrelsen och Ekonomiforskningsstiftelsen i Sundsvall in över 1 miljon kronor för att stötta initiativet.

2013-06-19 10:30 CEST Statistiska centralbyrån, SCB Under maj ökade den totala emissionsstocken hos svenska emittenter med 136 miljarder kronor till 6 017 miljarder kronor netto. Emissionerna skedde främst i dollar och kronor.

2013-06-17 10:56 CEST Fondbolagens förening Ge även fondbolagen möjlighet att erbjuda spararna investeringssparkonto, underlätta för fondspararna att hålla koll på sina fonder och öka öppenheten om provisioner till återförsäljare och rådgivare. Det är konkreta exempel på hur konkurrensen på fondmarknaden kan stärkas än mer, anser Fondbolagens förening.

2013-05-29 09:55 CEST Graz Sweden AB Graz Sweden AB, en ledande data warehouse-leverantör åt finansbranschen, meddelade idag att man genomfört sin första installation av företagets senaste business intelligence-modul, Sales Navigator, hos Swedbank Robur, Skandinaviens största fondförvaltare med drygt 780 miljarder kronor under förvaltning.

2013-05-13 22:55 CEST Xenter Botkyrka Antalet ansökningar till yrkeshögskolans utbildningar på Xenter har ökat med så mycket som 27 %.

Sparbankernas delårsrapport januari - mars 2013

2013-05-03 14:58 CEST Sparbankernas Riksförbund Sparbankernas sammanlagda rörelseresultat ökade med 263 miljoner kronor till 1 651 miljoner kronor och rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster minskade med 115 miljoner kronor till 690 miljoner. Det visar Sparbankernas Riksförbunds sammanställning över sina 61 medlemsbankers resultat.

Sveriges nya bank sätter inte kunderna i skuld

2013-04-24 08:00 CEST Amfa Bank Mer än var tionde företag, vilket motsvarar cirka 2 200 företag, upplever möjligheten att få finansiering hos de traditionella bankerna har försämrats det senaste året. Det visar en färsk undersökning från Novus, genomförd på uppdrag av Amfa Bank, Sveriges nya företagsbank som öppnar idag.

Resurs Bank tar över vädret på TV4

2013-04-10 17:03 CEST Resurs Bank Rubriken ljuger. Resurs Bank ska inte stå framför väderkartan i TV4:s vädersändningar från den 15 april. Däremot ska Resurs Bank vara nationell och exklusiv sponsor av TV4Vädret i TV4:s nyhetssändningar. Samarbetet med TV4 syftar till att höja den nationella kännedomen för nischbanken Resurs Bank och lanseras i vädersändningen tidigt måndagen den 15 april.