Pressmeddelanden

Björn Rosengren tillträder som ledamot i Amfa Bank AB:s styrelse

2013-09-05 14:39 CEST Amfa Bank

2013-08-29 10:44 CEST TradeTech Consulting TradeTech Consulting, leading consultancy to the treasury, asset management and capital markets segments, has acquired Camago Consulting, a niche company delivering specialized advisory services and project management to the financial services industry.

2013-08-23 10:00 CEST Sparbanken Skåne Styrelserna för Sparbanken 1826 och Färs & Frosta Sparbank AB har beslutat att verka för ett samgående av de båda bankerna för att bilda en ny regional sparbank i södra Sverige. Igår informerades huvudmännen i de båda sparbankerna.

2013-08-16 11:37 CEST Statistiska centralbyrån, SCB Den svenska skulden i räntebärande värdepapper uppgick till 5 951 miljarder kronor vid utgången av juli, vilket var en minskning på 37 miljarder kronor jämfört med föregående månad.

2013-08-07 10:49 CEST Nordicstation Nordicstation inviterer Complianceofficers til en frokost med mulighed for at diskutere håndteringen af medarbejderes egne formuedispositioner og forebyggende foranstaltninger mod spekulationsforretninger. Torsdag den 12 september Plats: First Hotel Skt. Petri. Tid: 11.30- 13.00

2013-07-09 14:12 CEST Crew-on-the-the-beach Strålande sol denna Juli månad. Passa på att se vår annons i tidningen jordbruks aktuellt Kreativa domännamn inom jordbruk, skogsbruk, närproducerad och ekologiska jor bruks produkter mfl mer info se våra hemsidor www.domankugen.com www.crew-on-the-beach.com Till er alla en riktig skön varm sommar internet vilar aldrig

Storsatsning på bank, försäkring och pension i Sundsvall

2013-06-28 10:39 CEST Sundsvalls kommun Näringslivsbolaget i Sundsvall satsar nästan 1,5 miljoner kronor under en tvåårsperiod för att stärka befintliga – och även locka nya – verksamheter inom bank, försäkring och pension till Sundsvallsregionen. Av den summan lägger Länsstyrelsen och Ekonomiforskningsstiftelsen i Sundsvall in över 1 miljon kronor för att stötta initiativet.

Jättesatsning på bank, försäkring och pension i Sundsvall

2013-06-27 19:01 CEST Sundsvalls kommun Näringslivsbolaget i Sundsvall satsar nästan 1,5 miljoner kronor under en tvåårsperiod för att stärka befintliga – och även locka nya – verksamheter inom bank, försäkring och pension till Sundsvallsregionen. Av den summan lägger Länsstyrelsen och Ekonomiforskningsstiftelsen i Sundsvall in över 1 miljon kronor för att stötta initiativet.

2013-06-19 10:30 CEST Statistiska centralbyrån, SCB Under maj ökade den totala emissionsstocken hos svenska emittenter med 136 miljarder kronor till 6 017 miljarder kronor netto. Emissionerna skedde främst i dollar och kronor.

2013-06-17 10:56 CEST Fondbolagens förening Ge även fondbolagen möjlighet att erbjuda spararna investeringssparkonto, underlätta för fondspararna att hålla koll på sina fonder och öka öppenheten om provisioner till återförsäljare och rådgivare. Det är konkreta exempel på hur konkurrensen på fondmarknaden kan stärkas än mer, anser Fondbolagens förening.