Evenemang

MED FOKUS PÅ DE YNGSTA I FÖRSKOLAN Tvådagarskonferens 29-30 september 2016

2016-03-11 16:16 CET

Vad behövs för att förskoletiden ska börja bra? Vad kan verksamheten i en yngrebarnsavd...

Tid: 2016-09-29 - 2016-09-30
Plats: Fazer Konferens, Fleminggatan 18

Forskardagarna - Forskare förklarar världen

Forskardagarna - Forskare förklarar världen

2016-09-08 08:37 CEST

Vad har våra riksdagsledamöter för uppfattning om ensamkommande flyktingbarn? Har Sveri...

Tid: 2016-10-11 - 2016-10-12
Plats: Aula Magna, Stockholms universitet, Frescati