Evenemang

FÖRSKOLEDAGARNA 2016 - Leda med framgång

2015-07-09 14:38 CEST Gothia Fortbildning Under branschdagarna på Stockholmsmässan belyser vi på flera sätt de olika nivåer av ledarskap som finns i förskolan. Vi tar upp både förskolechefens ledarskap, med ett övergripande ansvar, och förskollärarens som ledare för både arbetslag och barn. Konferensen har två parallella spår, ett för förskolechefen och ett för förskolläraren. Ett urval av talare och ämnen: Jakob Carlander - Hur st...

Tid: 2016-02-04 - 2016-02-05
Plats: Stockholmsmässan i Älvsjö.

FLERSPRÅKIGHET I FOKUS  Konferens för förskola, grundskola och språkintroduktion

2015-11-12 10:12 CET Gothia Fortbildning Två dagars konferens om språklig utveckling och dess betydelse för individens identitet och lärande. Forskare, lärare, förskollärare, författare m fl föreläser om hur det är att möta grundskolebarn och undervisa elever som äger flera språk. Konkreta exempel på språkutvecklande, interkulturell förskoleverksamhet samt kunskaps- och språkutvecklande arbetssätt som fungerar oavsett skolämne

Tid: 2016-04-04 - 2016-04-05
Plats: Stockholms universitet, Aula Magna