Evenemang

2014-04-10 11:19 CEST Riksföreningen för skolsköterskor NoSB, Nordiskt samarbete för sjuksköterskor som arbetar med barn, anordnar en nordisk kongress i Stockholm. Temat på kongressen är Lyssna till barnen. Kattis Ahlström från BRIS kommer att vara moderator. En paneldebatt mellan de nordiska barnombudsmännen är en av många intressanta programpunkter.

Tid: 2014-09-04 - 2014-09-06
Plats: Garnisonen konferens, Stockholm