Bilder

Småfläckig rödhaj

2014-07-25 12:07 CEST Havets Hus i Lysekil AB Havets Hus engagerar sig starkt för att bevara Småfläckig rödhaj. ​Sedan 2002 har vi tillsammans med Havsfiskelaboratoriet SLU återplanterat över 40 akvarieuppfödda hajar i Gullmarsfjorden. Genom att sätta ut märkta hajar i det fria hoppas vi kunna bidra till att öka kunskapen om småfläckiga rödhajars levnadsvanor och att antalet hajar ökar i vårt område. .

Tantpresidenterna

2014-07-10 13:53 CEST Malmö stad

Teaterlekplatsen i Pildammsparken

2014-07-04 15:30 CEST Malmö stad Teaterlekplatsen i Pildammsparken, foto: Tomaz Lundstedt

Dit snuttefilt - There cuddly blanket

2014-07-02 13:15 CEST Tröstisar AB Made in the softest baby plush, EN71 certified for babies

Hit suttefilt - Here cuddly blanket

2014-07-02 13:09 CEST Tröstisar AB Made in the softest baby plush, EN71 certified for babies

Monky Ponky snuttefilt - cuddly blanket

2014-07-02 13:06 CEST Tröstisar AB Made in the softest baby plush, EN71 certified for babies

Mamsi snuttefilt -cuddly blanket

2014-07-02 13:05 CEST Tröstisar AB Made in the softest baby plush, EN71 certified for babies

Blåbert snuttefilt - Bluebert Cuddly blanket

2014-07-02 13:02 CEST Tröstisar AB Made in the softest baby plush, EN71 certified for babies

Specsavers Kids flexi 37

2014-07-01 08:56 CEST Specsavers Optik

Specsavers Kids Flexi 40

2014-07-01 08:52 CEST Specsavers Optik