Bilder

Undersökning

2014-12-14 23:20 CET Barncancerfonden Hillevi ska göra magnetröntgen.

Patient-sjuksköterskesamtal

2014-12-14 23:19 CET Barncancerfonden Hillevi i samspråk med sjuksköterskan.

Provatagning

2014-12-14 23:17 CET Barncancerfonden Joseph förbereds för provtagning.

En trygg hand

2014-12-14 23:15 CET Barncancerfonden Skönt med en trygg hand under undersökningen

Skoj på sjukhuset

2014-12-14 23:13 CET Barncancerfonden Nils blåser såpbubblor med sjukhusclownen

Thea och Nils med syskonstödjare Lotta

2014-12-14 23:12 CET Barncancerfonden Syskonen Thea och Nils tillsammans med Lotta som är syskonstödjare på Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Sjukhuslego på lekterapin

2014-12-14 23:10 CET Barncancerfonden Sjukhuslego på lekterapin på Astrid Lindgrens barnsjukhus

I mammas famn

2014-12-14 23:09 CET Barncancerfonden Thea i mammas trygga famn.

På lekterapin med pappa

2014-12-14 23:06 CET Barncancerfonden Linda läser med pappa på lekterapin.

En trygg hand

2014-12-14 23:05 CET Barncancerfonden En trygg hand att hålla i.