Pressmeddelanden

2014-04-03 08:18 CEST Pfizer AB Region Skåne har tillsammans med Blekinge Läns Landsting och Landstinget Kalmar nyligen avslutat en upphandling av pneumokockvacciner. Avtal har tecknats med Pfizer för vaccinet Prevenar 13. Prevenar 13 uppfyller landstingens expertgrupps samtliga ställda önskemål vad gäller skyddseffekt, både direkt effekt men också indirekt effekt genom så kallad flockimmunitet.

2013-11-11 08:03 CET Pfizer AB Den 12 november är det internationella dagen mot lunginflammation, ”World Pneumonia Day” och då vill Pfizer uppmärksamma att lunginflammation är en vanlig dödsorsak och som till viss del kan förebyggas genom vaccination.

2013-09-19 12:00 CEST Pfizer AB Mer än hälften av alla lunginflammationer orsakas av pneumokockbakterier. Prevenar 13 är ett välbeprövat vaccin som idag används för att skydda små barn mot lunginflammation orsakad av pneumokockbakterier. Omkring 85 000 personer deltar i världens största vaccinstudie, CAPITA. Den undersöker om även vuxna kan få skydd mot samhällsförvärvad lunginflammation med Prevenar 13. Nu påbörjas analysen.

2013-06-18 12:00 CEST Pfizer AB Som första landsting i Sverige införde Stockholms läns landsting redan 2007 vaccination av små barn mot pneumokocker. Stockholms läns landsting, som har använt föregångaren Prevenar och uppföljaren Prevenar 13 sedan vaccinationsstarten, har nyligen avslutat en upphandling av pneumokockvaccin och återigen valt Prevenar 13.

2013-04-18 12:00 CEST Pfizer AB Vaccinering av barn med Prevenar 13 (PCV13) mot pneumokocker förhindrar fler infektioner och dödsfall bland barn och ovaccinerade personer jämfört med Synflorix (PCV10). Prevenar 13 visar sig också spara mer pengar och bidrar i större utsträckning till förbättrad folkhälsa jämfört med Synflorix. Det visar en ny publicerad svensk hälsoekonomisk analys.

2012-06-28 08:30 CEST Pfizer AB Som första landsting i Sverige införde Stockholms läns landsting redan 2007 vaccination av små barn mot pneumokocker. Det ledde redan året därpå till färre fall av allvarliga (invasiva) pneumokockinfektioner och en minskning av antalet barn som drabbades av pneumokockbakterier med nedsatt känslighet för penicillin.

2012-01-18 08:00 CET Pfizer AB Landstinget i Västra Götalandsregionen har nyligen avslutat en upphandling av pneumokockvaccin. Medicinsk ändamålsenlighet talade för pneumokockvaccinet Prevenar 13, som är det enda barnvaccinet som ger skydd mot tretton varianter av pneumokockbakterien, inklusive pneumokocktypen 19A.

2011-08-31 08:15 CEST Pfizer AB Landstinget i Jönköpings län har nyligen avslutat en upphandling av barnvacciner. Medicinsk ändamålsenlighet talade för pneumokockvaccinet Prevenar som är det enda barnvaccinet som ger skydd mot tretton varianter av pneumokockbakterien, inklusive bakterien 19A.

Ny webbplats om pneumokocker och vaccinationer

2010-11-15 13:30 CET Pfizer AB I veckan lanserades en webbplats med information om pneumokockbakterier och vaccin till skydd för små barn, www.prevenar13.se. Webbplatsen vänder sig till både föräldrar och sjukvårdspersonal och ger bland annat svar på några av de vanligaste frågorna om pneumokockvaccinering.

Stockholm valde barnvaccinet Prevenar 13 mot pneumokocker

2010-05-25 14:01 CEST Pfizer AB Stockholms läns landsting har nyligen avslutat en upphandling av barnvacciner. Både medicinsk ändamålsenlighet och kostnaden per vaccinerat barn talade för pneumokockvaccinet Prevenar 13. Prevenar 13 är det enda barnvaccinet som ger skydd mot tretton varianter av pneumokockbakterien, inklusive superbakterien 19A.