Blogginlägg

BORTSKAFFANDE, SORTERING & INSAMLING AV BATTERIER

2012-07-02 07:05 CEST IL Recycling Enligt ett pressmeddelande från Miljödepartementet under sommaren kommer regeringen satsa 205 miljoner kronor på forskning om batterier – främst med fokus på att utreda hur batterier påverkar miljö och hälsa på ett negativt sätt för att på så vis kunna motverka detta. Medlen fördelas över sex år.