Pressmeddelanden

Ny svensk studie lyfter fram dold ryggsjukdom

2014-06-12 15:05 CEST
Personer som lider av inflammatorisk ryggsjukdom har en betydligt större sjukdomsbörda ...

Många med ryggont får vänta i över tio år

2013-07-10 10:55 CEST
– Netdoktors kampanj om ryggont visar på brister i vården Många svenskar lider av r...

Femårsdata visar bibehållen minskning av symtom på aktiv ankyloserande spondylit hos patienter som fått Simponi

2013-06-14 09:00 CEST
Långtidsdata visade på nyttan med Simponi (golimumab) genom förbättrad fysisk funktion ...

Många har ryggont i åratal innan diagnos och behandling

2013-04-10 08:01 CEST
Hundratusentals svenskar har ont i ryggen och många drabbade kan ha den kroniska inflam...

Kost kan påverka reumatisk ryggsjukdom men radikala förändringar krävs

2011-11-10 08:39 CET
Det faktum att eskimåer mindre ofta drabbas av sjukdomen AS (ankyloserande spondylit), ...

Goda resultat med ny tnf-hämmare i tre olika fas III-studier - nytt läkemedel visar effekt mot tre allvarliga diagnoser

2009-06-10 12:05 CEST
Simponi (golimumab) är en TNF-hämmare som väntar på att bli godkänt som läkemedel för d...