Pressmeddelanden

2012-05-28 22:49 CEST Info Belarus Yulia Stepanova, anställd av det svenska företaget Scandinavian & UK Machines i Belarus, har avskedats av politiska skäl. Den svenske VD:n Semjons Sapkins meddelade henne under måndagen om avskedandet. Skälet sades vara "på grund av vad hon sysslar med." Att avskeda anställda av politiska skäl är en tradition i diktaturen Belarus. Det är skamligt att svenska företag bidrar till detta förtryck!

Ishockeyförbundet blundar för människorättsbrott

2012-05-19 09:01 CEST Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter Det internationella ishockeyförbundet har bestämt sig för att inte flytta VM 2014 från Vitryssland, trots att situationen för de mänskliga rättigheterna allvarligt förvärrats sedan landet 2009 tilldelades mästerskapsarrangemanget. Östgruppen kritiserar beslutet.

Tystade röster - ny blogg om förenings- och mötesfrihet

2012-05-09 15:08 CEST Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter Idag lanserar Östgruppen "Tystade röster" - en blogg om mötes- och föreningsfrihet i Ryssland och Vitryssland. Syftet är att uppmärksamma det arbete som sker för att tysta de oberoende organisationerna. Dagsaktuell information kommer att blandas med betraktelser över utvecklingen. Förhoppningen är att synliggöra den skrämmande utveckling som pågår och göra informationen tillgänglig på svenska.

2012-05-07 15:33 CEST Info Belarus Efter Uppdrag Gransknings sändning ”De svarta lådorna”, där TeliaSoneras samarbete med diktaturstater avslöjades, överväger bl.a. Stockholm Stad att säga upp sina 40 000 abonnemang hos TeliaSonera och Swedbank har sålt TeliaSonera-aktier till ett värde av ca. 500 miljoner SEK. Info Belarus välkomnar TeliaSoneras initiativ till att ändra sin policy, men vill se att de går från ord till handling.

Kritiserade hockey-VM – nekades visum

2012-05-04 06:35 CEST Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter Östgruppens ordförande Martin Uggla har fått avslag på en visumansökan till Vitryssland. Orsaken till det negativa beskedet är den kritik som han uttryckt mot den vitryska regimens människorättsbrott, bland annat i den aktuella frågan om Vitrysslands värdskap för VM i ishockey 2014.

Telia Soneras verksamhet i Vitryssland tas upp på seminarium i Stockholm den 24 april

2012-04-23 11:51 CEST Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter Telias Soneras omdiskuterade verksamhet i Vitryssland är en av de frågor som tas upp på det seminarium som inleder Belarusdagarna i Stockholm den 24-26 april. Medverkar gör bland annat Natalja Radzina, journalist på nyhetssajten Chartyja 97 (www.charter97.org), som drabbats direkt av Telia Soneras agerande. Seminariet äger rum på Medelhavsmuséet, Fredsgatan 2, den 24 april kl. 9-11.

Telia Soneras inträde i Vitryssland präglat av etiska tveksamheter

2012-04-21 00:18 CEST Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter Telia Sonera bistår inte bara den vitryska säkerhetstjänsten. Man driver också bolaget Life tillsammans med regimen, med vitrysk regeringsrepresentation i styrelsen. Verksamheten i Vitryssland möjliggjordes efter förhandlingar mellan den skandalomsusade affärsmannen Mehmet Karamehmet och president Lukasjenka, med misstänkt korruptionsinslag. Det skriver Östgruppen i en artikel på SvD Brännpunkt.

Vitrysk dissident drabbad av Telia Sonera till Sverige

2012-04-19 14:38 CEST Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter Journalisten Natalja Radzina är redaktör för den vitryska oppositionella nyhetssajten Chartyja97, som periodvis drabbats hårt av regimens förtryck, bland annat med hjälp av Telia Soneras intressebolag i landet. Nästa vecka gästar hon Sverige för att medverka i Östgruppens Belarusdagar. Radzina finns tillgänglig för intervjuer under sitt Sverigebesök.

2012-04-19 00:00 CEST Info Belarus Info Belarus samordnare Isabel Sommerfeld deltog igår i Uppdrag Gransknings program om TeliaSoneras verksamhet i diktaturstater. Med anledning av vad som framkom i granskningen, kommer vi under dagen kl. 12:00-13:00 samlas utanför TeliaSoneras huvudkontor på Stureplan 8, för att manifestera mot verksamheten i landet.

Seminarium om relationen EU-Vitryssland

2012-04-18 07:40 CEST Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter Inom ramen för Belarusdagarna arrangerar Östgruppen ett högaktuellt seminarium om relationen mellan EU och Vitryssland. Tre framstående experter från Ryssland och Vitryssland deltar i panelen: Jurij Dzjibladze och Olga Zacharova (Internationella kommittén för kontroll av människorättssituationen i Belarus, IKK
) samt Jury Tjavusau, vitrysk statsvetare och civilsamhällesexpert.