Bilder

Light Pole Silhouette Landscape

2014-02-25 09:34 CET Philips Light Pole Silhouette Landscape Philips and Ericsson unite to brighten cities and provide mobile broadband connectivity through smart street lighting

Light Pole

2014-02-25 09:32 CET Philips Light Pole Philips and Ericsson unite to brighten cities and provide mobile broadband connectivity through smart street lighting

Light Pole LED light

2014-02-25 09:23 CET Philips Light Pole LED light Philips and Ericsson unite to brighten cities and provide mobile broadband connectivity through smart street lighting

Väsby Färghall miljösatsar på klimatsmart LED-belysning

2014-02-18 16:20 CET Energisystem AB Den väletablerade färgfackhandeln Väsby Färghall miljösatsar på klimatsmart LED-belysning. Energisparsatsningen ger den välskötta butiken ytterligare ett lyft samtidigt som elförbrukning och miljöpåverkan minskar.

Väsby Färghall Logo

2014-02-18 16:20 CET Energisystem AB Den väletablerade färgfackhandeln Väsby Färghall miljösatsar på klimatsmart LED-belysning. Energisparsatsningen ger den välskötta butiken ytterligare ett lyft samtidigt som elförbrukning och miljöpåverkan minskar.

Norrköpings Hamn och Stuveri AB miljösatsar på klimatsmart hamnbelysning

2014-02-18 11:40 CET Energisystem AB Bilden visar test av enskilda armaturer i masten

Norrköpings Hamn och Stuveri AB miljösatsar på klimatsmart hamnbelysning

2014-02-18 11:36 CET Energisystem AB Norrköpings hamn och Stuveri AB har i ett pilotprojekt utvärderat klimatsmart hamnbelysning. En mast vid en uppställningsyta på Pampusterminalen bestyckades med LED-armaturer ur MZ-serien. Pilotinstallationen visar på besparingspotential, bättre belysning och ökad säkerhet.

Norrköpings Hamn och Stuveri AB miljösatsar på klimatsmart hamnbelysning

2014-02-18 11:34 CET Energisystem AB Norrköpings hamn och Stuveri AB har i ett pilotprojekt utvärderat klimatsmart hamnbelysning. En mast vid en uppställningsyta på Pampusterminalen bestyckades med LED-armaturer ur MZ-serien. Pilotinstallationen visar på besparingspotential, bättre belysning och ökad säkerhet.

Norrköpings Hamn och Stuveri AB miljösatsar på klimatsmart hamnbelysning

2014-02-18 11:22 CET Energisystem AB Norrköpings hamn och Stuveri AB har i ett pilotprojekt utvärderat klimatsmart hamnbelysning. En mast vid en uppställningsyta på Pampusterminalen bestyckades med LED-armaturer ur MZ-serien. Pilotinstallationen visar på besparingspotential, bättre belysning och ökad säkerhet.

Norrköpings Hamn och Stuveri AB miljösatsar på klimatsmart hamnbelysning (hi-res)

2014-02-18 10:52 CET Energisystem AB Bilden visar tydlig skuggbildning 90m från belysningsmast