Blogginlägg

Johanna Kjellqvist blir biträdande jurist på Lindahl i Helsingborg

2014-03-27 12:43 CET Poolia I konkurrens med flera kvalificerade kandidater har Johanna Kjellqvist anställts som biträdande jurist på advokatfirman Lindahl i Helsingborg. Johanna kommer att ingå i Lindahls verksamhetsgrupp för Industri.

Rekryterarens 5 favoritfrågor på jobbintervjun

2014-03-26 12:30 CET Poolia Det är på jobbintervjun agnarna skiljs från vetet. Väl förberedda kandidater gör alltid intryck på en rekryterar. Öva så mycket som möjligt inför en jobbintervju och var redo på följande fem frågor.

Poolia förstärker med en innesäljare

2014-03-20 11:20 CET Poolia Sarah Wirsén är ny innesäljare på Poolia. Sarah har en dubbel examen som personalvetare och beteendevetare. Sarah har tidigare arbetat på Unionen samt på Arbetsförmedlingen.

Få chansen att hitta morgondagens stjärnor!

2014-03-19 12:52 CET Poolia Behöver ni bli fler? Att rekrytera egen personal är fortfarande det vanligaste tillvägagångssättet, men allt fler väljer att hyra in personal istället. Här är de största fördelarna.

Här är nya vägen till drömjobbet

2014-01-21 14:11 CET Poolia Jobbsajter på nätet blir ett allt viktigare verktyg för tjänstemän som söker nytt jobb. Men väl på plats visar det sig ofta att arbetsgivare och arbetstagare har olika bilder av vad som gör jobbet till ett drömjobb. "En tydlig trend är att strunta i om ett jobb ens finns utannonserat – särskilt ungdomar spontanansöker ändå".

Hyrläkarna är lösningen, inte problemet

2013-11-21 16:32 CET Bemanningsföretagen Hälften av läkarvakanserna är otillsatta. Landstinget i Dalarna är i akut vårdkris enligt dt.se. På nästan alla vårdcentraler i landstinget saknas läkare, sammanlagt 100 st. Primärvårdssamordnaren ser problem med att hyra in resursläkare. Att hyra in är inte problemet. Att hyra in är lösningen. Problemet är att i landstinget inte levererar det skattebetalarna har rätt till.

Arbetsmiljön och arbetsskadestatistiken inom bemanningsbranschen

2013-11-20 14:38 CET Bemanningsföretagen ”Medarbetarna är den viktigaste tillgången i ett bemanningsföretag och att minimera arbetsskadorna har hög prioritet. Bemanningsföretagen vill se arbetsskadestatistik för den moderna arbetsmarknaden. För detta verkar nu krävas att regeringen förändrar uppdraget åt Arbetsmiljöverket”. Bemanningsföretagen vill se arbetsskadestatistik för den moderna arbetsmarknaden.

“Framtiden är inhyrd”

2013-11-11 12:43 CET Bemanningsföretagen “Framtiden är inhyrd” skriver tidningen Fokus i fredagens nummer (2013-11-08). Artikeln är en kortfattad beskrivning som refererar till förre arbetsmarknadsministern Börje Hörnlund som verkade för en lagändring som banade väg för legitimiteten av bemanningsföretagen. Man lyfter fram att bemanningsbranschen är en väg in på arbetsmarknaden för ungdomar och personer med ickesvensk härkomst.

Behovet av inhyrda från bemanningsföretag ökar inom teknikföretagen

2013-11-05 10:53 CET Bemanningsföretagen Andelen externa personer inom teknikföretagen i relation till den totala mängden som arbetar i branschen är avsevärt högre än i arbetslivet generellt och uppgår till ungefär 12 procent. En kartläggning av inhyrning från bemannings- och konsultföretag konstateras att inom teknikföretag så ökar antalet inhyrda från bemanningsföretag samtidigt som antalet konsulter från konsultföretag minskar.

Arbetsförmedlingen brister i sin uppföljning av valfrihetssystemet

2013-10-30 15:21 CET Bemanningsföretagen Arbetsförmedlingen brister i sin uppföljning av valfrihetssystemet och av sina leverantörer. Detta kan i sin tur leda till konkurrensfördelar för de företag som inte lever upp till de uppsatta kraven. Det är hög tid att bryta upp den förlegade Arbetsförmedlingen och tänka nytt om hur dess uppdrag ska hanteras i framtiden.