Pressmeddelanden

Dedicare är ännu ett steg närmare en ny VD för en vecka

2015-05-29 15:17 CEST Dedicare AB

Aktriva byter namn till Arenakoncernen

2015-05-04 07:31 CEST ArenaPersonal ​HR-koncernen Aktriva, i vilka bolagen Arena Personal AB, Arbetslivsresurs AR AB och Impact Sverige ingår, har nu bytt namn till Arenakoncernen. Namnbytet är ett led i företagets expansion i Sverige och Norden och ska fortsatt stärka positionen som ledande bolag inom bemanning, rekrytering, omställning, organisationsutveckling och rehabilitering.

Aktriva byter namn till Arenakoncernen

2015-05-04 07:30 CEST Arbetslivsresurs ​HR-koncernen Aktriva, i vilka bolagen Arena Personal AB, Arbetslivsresurs AR AB och Impact Sverige ingår, har nu bytt namn till Arenakoncernen. Namnbytet är ett led i företagets expansion i Sverige och Norden och ska fortsatt stärka positionen som ledande bolag inom bemanning,rekrytering, omställning, organisationsutveckling och rehabilitering.

SW + Yennenga = Sant

2015-04-29 14:33 CEST SW

Dedicare är ett steg närmare en ny VD för en vecka

2015-04-09 16:10 CEST Dedicare AB VD-jakten startade den 14 januari 2015 och har nu nått första delfinalen av tre där ett antal kandidater är utvalda bland många ansökningar. Nästa urval sker den 22 maj. VD-uppdraget genomförs under vecka 43, 2015.

2015-02-23 13:55 CET TNG ​Skanska har valt TNG som ny ramavtalspartner för bemanning och rekrytering. Avtalet berör tjänster inom ekonomi och administration i Sverige.

2014-10-23 17:30 CEST Bemannia AB (publ) Bemannia har valt att klimatkompensera 18 ton CO2 som härrör från verksamheten under 2013.

2014-10-20 10:16 CEST TNG TNG Group AB och Preem AB har tecknat ett ramavtal avseende uthyrning och rekrytering av personal. Avtalet gäller alla typer av tjänster inom Preem.

2014-09-12 08:00 CEST IVL Svenska Miljöinstitutet Bemanningsanställda byter ofta arbetsplats och får nya arbetsuppgifter. Att få arbetsmiljöarbetet att fungera för inhyrd personal är ofta svårt eftersom ansvaret är delat mellan det inhyrande företaget och bemanningsföretaget visar en rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet.

Svensk Personlig Assistans AB förvärvar Dedicares svenska omsorgsverksamhet

2014-09-11 08:56 CEST Dedicare AB Svensk Personlig Assistans AB som är verksamt på flera orter i Sverige inom framförallt personlig assistans köper bolaget Dedicare Assistans AB per den 10 juli 2014.