Pressmeddelanden

Rättviks kommun väljer också att ansluta sig till avtalet mellan SKL Kommentus Inköpscentral AB och Bemannia

2013-06-26 09:15 CEST Bemannia AB (publ) I förra veckan valde även Rättviks kommun att ansluta sig till det tidigare tecknade avtalet mellan Bemannia och SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI) avseende personaluthyrning. Bemannia har tillsammans med fyra andra leverantörer vunnit avtal om att hyra ut personal inom administration, ekonomi, personal och fastighet till Sveriges samtliga kommuner, landsting, regioner och kommunala bolag.

The municipal of Rättvik chooses also to connect to the agreement between Bemannia and SKL Kommentus Central Purchasing Ldt

2013-06-26 09:15 CEST Bemannia AB (publ) Last week the municipal of Rättvik also decided to connect to the recently signed agreement between Bemannia and SKL Kommentus Central Purchasing Ltd (SKI) regarding staffing services.

Sundbybergs stad ansluter sig till avtalet mellan Bemannia och SKL Kommentus Inköpscentral AB

2013-06-24 09:15 CEST Bemannia AB (publ) Idag, måndag ansluter sig Sundbybergs stad till det tidigare tecknade avtalet mellan Bemannia och SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI) avseende personaluthyrning. Bemannia har tillsammans med fyra andra leverantörer vunnit avtal om att hyra ut personal inom administration, ekonomi, personal och fastighet till Sveriges samtliga kommuner, landsting, regioner och kommunala bolag genom avtal med SKI.

2013-06-17 09:15 CEST Bemanningsföretagen Bemanningsföretagen har tecknat treårsavtal med Unionen. Löneökningarna på 6,8 procent över tre år omfattar cirka 35 000 tjänstemän och följer det så kallade märket. Avtalet innehåller ej avsättning till delpension. Avtalet förutsätter individuell lönesättning. Utrymmet för lönehöjningar är 2 procent i år, 2,3 procent 2014 och 2,5 procent 2015.

Fler ansluter sig till avtalet mellan Bemannia och SKL Kommentus Inköpscentral AB

2013-06-14 09:00 CEST Bemannia AB (publ) Region Halland och Lidingö stad har anslutit sig till avtalet mellan Bemannia och SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI) avseende personaluthyrning som tecknades tidigare i våras.

More connections are made between Bemannia and SKL Kommentus Central Purchasing Ltd

2013-06-14 09:00 CEST Bemannia AB (publ) Region Halland and the city of Lidingö have connected to the recently signed procurement between Bemannia and SKL Kommentus Central Purchasing Ltd(SKI) regarding staffing services.

Laholms kommun ansluter sig till Bemannias avtal om personaluthyrning

2013-06-05 10:15 CEST Bemannia AB (publ) Laholms kommun har anslutit sig till det tidigare tecknade avtalet mellan Bemannia och SKL avseende personaluthyrning.

2013-06-03 16:45 CEST Palm & Partners Uthyrning av personal minskar med 12 % första kvartalet 2013 enligt en rapport från riksorganisationen Bemanningsföretagen. Men det finns ett bemanningsföretag i Sverige som samma period tvärtom har en tillväxt. Orsaken är enligt dem själva att de jobbar efter en egenutvecklad arbetsmodell som ser till att varje uthyrd medarbetare utvecklas och trivs.

Lärarpanelen: Endast en av tio lärare blir hörda i sin kommun

2013-05-30 09:40 CEST Lärarförmedlarna Många har åsikter om hur förskolan och skolan ska skötas. Lärarna själva hörs dock sällan i debatten. En undersökning som Lärarpanelen nyligen har genomfört visar på att bara en av tio lärare blir hörda i sin kommun. Fler än åtta av tio lärare önskar att de skulle kunna påverka i sin kommun.

2013-05-22 16:14 CEST Studentwork Sharper AB Studentwork Sharper AB har tilldelats avtal gällande personaluthyrning inom kategorin kontorsadministration i Statens inköpscentrals upphandling. Avtalet är på två år med möjlighet till förlängning och kan avropas av statliga myndigheter och verk samt närstående myndigheter, förvaltningar och aktiebolag.