Pressmeddelanden

2013-03-03 14:45 CET Tedestrand coaching AB Det är svårt att förklara varför man vet det man vet när vetenskapen inte nått dit. Vi måste också kunna vara så pass klart tänkande att vi kan ta emot något nytt när det kan argumenteras för även innan vetenskapen har nått dit, hur ska man annars kunna validera något helt nytt om man stoppar det genom gamla föreställningar.......

2011-12-07 13:09 CET Riddargatan 1 – mottagningen för alkohol och hälsa Riddargatan 1 är ett nystartat pilotprojekt som representerar ett nytänkande inom svensk alkoholvård. Mottagningen är inte främmande för att arbeta med okonventionella metoder. Nu genomförs en unik satsning i samarbete med Sturecompagniet. Personal från Riddargatan 1 kommer att finnas på plats i krogens lokaler för att ge råd till de som har frågor om sin egen eller anhörigas alkoholvanor.