Pressmeddelanden

Energi- och klimatrådgivare fokuserar på solel och hållbara transporter

Energi- och klimatrådgivare fokuserar på solel och hållbara transporter

2018-09-10 15:59 CEST
Norrtälje kommun erbjuder privatpersoner, organisationer och företag fördjupad rådgivni...

Framgångsrikt energiprojekt med återvinning från spillvatten, köldbärare och solanläggning

Framgångsrikt energiprojekt med återvinning från spillvatten, köldbärare och solanläggning

2017-03-28 18:01 CEST
Sandvikenföretaget EFFAB, Effektiv Energiåtervinning AB, har levererat en anläggning fö...

Tillvaratagen spillvärme ger snålare lastbilar

Tillvaratagen spillvärme ger snålare lastbilar

2016-04-13 12:05 CEST
KTH-forskare har applicerat en teknik på lastbilar som gör att dessa fordon drar mindre...

#46 – fredag: Missnöjet växer på Malmö högskola

#46 – fredag: Missnöjet växer på Malmö högskola

2014-11-14 15:15 CET
Missnöjet över det bristande genusperspektivet växer på Malmö högskola. ”...manliga för...

split visions kunder har sparat över 75 miljoner kronor via tjänsten Virtual Studios

2014-10-20 17:05 CEST
S V Visual Communication AB (split visions) har via sin molntjänst Virtual Studios spar...

Betalsamtal kan ge höga kostnader för företag

2014-05-27 08:10 CEST
Kostnader för nyttjandet av olika nummerupplysningstjänster kan uppgå till stora summor...

Ambitionslöst budgetförslag

2014-04-28 15:58 CEST
Den borgerliga majoriteten har idag presenterat sin budget för 2015-2018. Socialdemokra...

Delar av gatubelysning släcks

2014-02-04 08:57 CET
Den 3 februari kommer ett antal armaturer att släckas efter vissa bilvägar. Tekniska nä...

Besparingskraven minskas med 2 miljoner för 2014

2014-01-24 14:36 CET
Gator och parker ansöker om att få ett tillskott på två miljoner kronor under 2014 för ...

Wattguard expanderar internationellt och öppnar dotterbolag i Portugal

Wattguard expanderar internationellt och öppnar dotterbolag i Portugal

2013-10-24 15:15 CEST
Miljöteknikföretaget Wattguard har på kort tid etablerat sig som ledande inom energibes...