Dokument

Stötta Vasa - frågor och svar

Stötta Vasa - frågor och svar

2012-12-14 09:55 CET

Vasa har länge varit i behov av förbättrad stöttning. Museets timmermän har under flera...

Bevara Vasa rapport

Bevara Vasa rapport

2007-02-02 17:15 CET

Sommaren 2000 noterades utfällningar på Vasas skrov. Med anledning av detta initierade ...