Pressmeddelanden

2014-09-30 09:00 CEST Högskolan i Borås Lina Thomsgård och Joakim Jardenberg har vunnit hittills. Nu är det dags att för tredje gången nominera person eller organisation till utmärkelsen Sociala medier-priset och 100 000 kronor.

Bibliotekarier och pedagoger möts på Bokmässan

2014-09-23 08:00 CEST Högskolan i Borås Välkommen till monter D06:10. Här finns Högskolan i Borås med representanter från forskning och utbildning inom både biblioteks- och informationsvetenskap samt pedagogik. – I år har vi ett ännu bredare och mer angeläget program än tidigare då vi har förstärkning från våra kollegor inom pedagogik, säger Margareta Lundberg Rodin, universitetsadjunkt i biblioteks- och informationsvetenskap.

2014-06-25 09:00 CEST Högskolan i Borås Ta chansen att träffa en forskare i sommar. Högskolan i Borås har en bred kunskapsbank att få matnyttig information ifrån inom en rad ämnen. Här följer några exempel.

2014-06-10 10:00 CEST Högskolan i Borås Sverige behöver en ny strategi när det gäller fördelning av forskningsanslagen. Det menar högskolorna i Borås och Skövde, som under årets Almedalsvecka bjuder in politiker, näringsliv och sakkunniga till diskussion.

2014-06-09 12:01 CEST Högskolan i Borås Biblioteks och informationsvetenskap (B&I) är en disciplin som inte har någon stark tradition av vetenskapligt samarbete. I sin forskning undersöker Monica Lassi om ett kollaboratorium möjligen kan förändra den traditionen. – Många av dem jag har intervjuat är positiva till att använda ett kollaboratorium. De menar att det här kan höja kvaliteten på vår forskning.

Social interaktion – nyckel till lärande

2014-06-04 14:09 CEST Högskolan i Borås För att stödja en lärandeprocess bör mer hänsyn tas till de sociala strukturer och värderingar som finns inom en organisation. Det visar ny forskning från Institutionen för Bilioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås.

Informationsutbyte – grundbult för tvärvetenskap

2014-04-23 08:15 CEST Högskolan i Borås Genom att studera samarbete kring information i ett forskarnätverk har Ola Pilerot i sin avhandling kunnat skönja informationsutbytets betydelse för tillblivelsen av en forskningsdisciplin. – Jag är genuint nyfiken på hur människor gör när de samarbetar och utbyter information.

Ny teknik ger miljövänliga funktionskläder

2014-04-01 08:00 CEST Högskolan i Borås Tekniker som används för att göra plagg vattenavvisande innehåller nästan alltid skadliga fluorkarboner. Snart kan detta vara ett minne blott tack vare Smart Textiles projekt med OrganoClick, där man tagit fram en behandling som är fluorkarbonfri, biologiskt nedbrytbar och slitstark. Otdoor-företagen har länge väntat på en lösning.

Ryttare & sociala medier – för säkerhets skull

2014-03-12 13:33 CET Högskolan i Borås Säkerhet och hästhantering hör ihop. Många hobbyryttare går via sociala medier för att få svar på sina säkerhetsfrågor. En forskargrupp vid Högskolan i Borås ska ta reda på hur användningen ser ut.

Starkt stöd för kvalitetsbegreppet i litteraturpolitiken

2013-11-12 08:00 CET Högskolan i Borås Det råder enighet i den litteraturpolitiska debatten: Statens stöd till ny, svensk skönlitteratur är det bästa sättet att säkra kvaliteten. Det har Linnéa Lindsköld, vid Högskolan i Borås, kommit fram till i sin avhandling.