Pressmeddelanden

Bibliotekshögskolan tar med senaste forskningsrönen till Bokmässan

2015-09-22 08:00 CEST Högskolan i Borås Vad säger forskningen om dagens unga vuxna som litteraturläsare? Hur utvecklas biblioteksverksamhet utifrån ett barns perspektiv? På vilket sätt kan skolan skapa lässtimulerande miljöer? Det är frågor som besvaras av Bibliotekshögskolans forskare på Bokmässan 24 – 27 september. I år visar man upp den forskning som bedrivs inom biblioteks- och informationsvetenskap och inom pedagogik.

Sociala medier som demokrativerktyg – Hägglund till Borås

2015-09-10 08:06 CEST Högskolan i Borås Konferensen Mötesplats Sociala Medier (MSM) äger rum den 15 september i Borås. Syftet med konferensen är att ge insyn i hur den politiska arenan har förändrats genom verktyg som till exempel Facebook och Instagram. Flera kända namn toppar gästlistan.

Hur formas en bibliotekaries yrkesidentitet?

2015-06-17 08:00 CEST Högskolan i Borås Jenny Lindberg vid Högskolan i Borås vet hur det går till att bli bibliotekarie. Inte nog med att hon själv har en bibliotekarieutbildning i bagaget och är utbildningsansvarig för högskolans Bibliotekarieprogram, nu har hon också disputerat på ämnet Att bli bibliotekarie.

Ny modell för barns delaktighet i kulturverksamheter

2015-05-28 10:00 CEST Högskolan i Borås Man ska ta vara på barns resurser. En ny modell kan ändra tankesättet kring barn och ge dem större möjlighet till delaktighet i kulturverksamheter. Modellen är resultatet av forskning vid Högskolan i Borås och presenteras i rapporten ”Rum för de yngsta”.

Brit Stakston – vinnare av Sociala medier-priset 2015

2015-05-19 07:00 CEST Högskolan i Borås För att hon på ett engagerat sätt visar och folkbildar kring hur sociala medier kan användas i aktuella och angelägna samhällsfrågor, får Brit Stakston Sparbanksstiftelsen Sjuhärads sociala medier-pris 2015.

Hur ska vi lagra information till framtiden? En av forskningens stora utmaningar diskuteras vid Högskolan i Borås 19 maj

2015-05-12 10:05 CEST Högskolan i Borås Hur ska vi egentligen bevara och lagra digital information till en ständigt föränderlig framtid? Den 19 maj bjuder Högskolan i Borås och PERICLES in till en öppen workshop för att diskutera digitalt bevarande.

Olika förutsättningar för jämförelse mellan forskare

2015-03-24 10:05 CET Högskolan i Borås Det finns i dag ingen enhetlig standard för hur bibliometriska indikatorer används vid resurstilldelning inom lärosäten. Det innebär att forskare gynnas på olika sätt på olika lärosäten. Detta visar en ny rapport från Högskolan i Borås inom området bibliometri.

Internationell forskarelit på konferens om digital textutgivning i Borås

2015-02-02 10:10 CET Högskolan i Borås Europas mest framstående forskare inom digital textutgivning besöker Högskolan i Borås. Den 7-13 februari deltar de i en konferens för att byta erfarenheter och bedriva forskning.

Ta en genväg till jobbet via STARK-dagen

2015-01-26 07:20 CET Högskolan i Borås Den 29 januari arrangerar Högskolan i Borås sin årliga arbetsmarknadsdag STARK. Viktiga mingelmöten och karriärsgynnande nätverkande utlovas när högskolans studenter får chansen att möta sina framtida arbetsgivare.

2014-09-30 09:00 CEST Högskolan i Borås Lina Thomsgård och Joakim Jardenberg har vunnit hittills. Nu är det dags att för tredje gången nominera person eller organisation till utmärkelsen Sociala medier-priset och 100 000 kronor.