Pressmeddelanden

Olika förutsättningar för jämförelse mellan forskare

2015-03-24 10:05 CET Högskolan i Borås Det finns i dag ingen enhetlig standard för hur bibliometriska indikatorer används vid resurstilldelning inom lärosäten. Det innebär att forskare gynnas på olika sätt på olika lärosäten. Detta visar en ny rapport från Högskolan i Borås inom området bibliometri.

Internationell forskarelit på konferens om digital textutgivning i Borås

2015-02-02 10:10 CET Högskolan i Borås Europas mest framstående forskare inom digital textutgivning besöker Högskolan i Borås. Den 7-13 februari deltar de i en konferens för att byta erfarenheter och bedriva forskning.

Ta en genväg till jobbet via STARK-dagen

2015-01-26 07:20 CET Högskolan i Borås Den 29 januari arrangerar Högskolan i Borås sin årliga arbetsmarknadsdag STARK. Viktiga mingelmöten och karriärsgynnande nätverkande utlovas när högskolans studenter får chansen att möta sina framtida arbetsgivare.

2014-09-30 09:00 CEST Högskolan i Borås Lina Thomsgård och Joakim Jardenberg har vunnit hittills. Nu är det dags att för tredje gången nominera person eller organisation till utmärkelsen Sociala medier-priset och 100 000 kronor.

Bibliotekarier och pedagoger möts på Bokmässan

2014-09-23 08:00 CEST Högskolan i Borås Välkommen till monter D06:10. Här finns Högskolan i Borås med representanter från forskning och utbildning inom både biblioteks- och informationsvetenskap samt pedagogik. – I år har vi ett ännu bredare och mer angeläget program än tidigare då vi har förstärkning från våra kollegor inom pedagogik, säger Margareta Lundberg Rodin, universitetsadjunkt i biblioteks- och informationsvetenskap.

2014-06-25 09:00 CEST Högskolan i Borås Ta chansen att träffa en forskare i sommar. Högskolan i Borås har en bred kunskapsbank att få matnyttig information ifrån inom en rad ämnen. Här följer några exempel.

2014-06-10 10:00 CEST Högskolan i Borås Sverige behöver en ny strategi när det gäller fördelning av forskningsanslagen. Det menar högskolorna i Borås och Skövde, som under årets Almedalsvecka bjuder in politiker, näringsliv och sakkunniga till diskussion.

2014-06-09 12:01 CEST Högskolan i Borås Biblioteks och informationsvetenskap (B&I) är en disciplin som inte har någon stark tradition av vetenskapligt samarbete. I sin forskning undersöker Monica Lassi om ett kollaboratorium möjligen kan förändra den traditionen. – Många av dem jag har intervjuat är positiva till att använda ett kollaboratorium. De menar att det här kan höja kvaliteten på vår forskning.

Social interaktion – nyckel till lärande

2014-06-04 14:09 CEST Högskolan i Borås För att stödja en lärandeprocess bör mer hänsyn tas till de sociala strukturer och värderingar som finns inom en organisation. Det visar ny forskning från Institutionen för Bilioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås.

Informationsutbyte – grundbult för tvärvetenskap

2014-04-23 08:15 CEST Högskolan i Borås Genom att studera samarbete kring information i ett forskarnätverk har Ola Pilerot i sin avhandling kunnat skönja informationsutbytets betydelse för tillblivelsen av en forskningsdisciplin. – Jag är genuint nyfiken på hur människor gör när de samarbetar och utbyter information.