Pressmeddelanden

Gemensam strategi för att underlätta elevers val

2017-11-22 13:22 CET
Studie- och yrkesvägledning är ett viktigt redskap för att stötta elever i deras val av...

Gemensamma initiativ för en roligare och tryggare inspark

Gemensamma initiativ för en roligare och tryggare inspark

2017-08-17 12:11 CEST
Under vintern har utbildningsförvaltningen arbetat fram en handlingsplan för en ännu bä...

Fortsatt arbete för lärande och trygghet på Birgittaskolan

2017-03-16 12:45 CET
Bildningsnämndens ordförande Karin Granbom Ellison (L) presenterade idag åtgärder vid B...

Pressmeddelande inför bildningsnämndens sammanträde

2016-12-15 11:25 CET
Vid dagens sammanträde tar bildningsnämnden bland annat upp ärenden om fler sfi-platser...

Lyckat resultat för årets satsning på sommarjobb

Lyckat resultat för årets satsning på sommarjobb

2016-11-18 11:07 CET
I år fick totalt 1 132 ungdomar sommarjobb på 195 olika arbetsställen inom kommunen, nä...

Pressmeddelande inför bildningsnämndens sammanträde

2016-06-15 12:41 CEST
Vid presskonferens inför bildningsnämndens sammanträde kommenterades följande ärenden: ...

Fler heltidsmentorer för bättre arbetsmiljö för lärarna

2016-02-17 16:31 CET
Vid torsdagens sammanträde väntas bildningsnämnden förlänga och utöka en pågående först...

Pressmeddelande inför bildningsnämndens sammanträde

2015-12-17 11:20 CET
Ärenden vid presskonferens inför bildningsnämndens sammansträde: Inrättande av en yrkes...