Pressmeddelanden

Hållplatskontroller även i spårvagnstrafiken

2014-04-24 13:40 CEST Västtrafik Nu tar Västtrafik nästa steg i utvecklingen av biljettkontrollen när hållplatskontroller införs även i spårvagnstrafiken. Bemötande och kommunikation är ledord i arbetet och stor vikt kommer att läggas på att kontrollerna genomförs snabbt och smidigt för att undvika förseningar.

2013-09-11 11:53 CEST Västtrafik Den 12 september börjar Västtrafiks hållplatskontroller igen. För att kontrollerna ska tas emot så bra som möjligt av kunderna kommer de att genomföras på ett nytt sätt.

2013-07-02 12:40 CEST Västtrafik En majoritet av Västtrafiks kunder tycker att biljettkontrollerna är bra och anser att de är viktiga för kollektivtrafiken. Det visar den attitydundersökning som Västtrafik nyligen genomfört.

2013-01-31 13:58 CET Västtrafik Från och med 1 februari tar Securitas över Västtrafiks biljettkontroller i Göteborg. I samband med bytet av leverantör har Västtrafik tagit fram nya riktlinjer för att skapa en biljettkontroll som ger mer service och ökad trygghet för kunderna.

2013-01-23 08:07 CET Planka.nu Från den första januari så har Stockholm fått nya biljettkontrollanter, från ISS. Ett av sätten för företaget att få ut vinst på skattepengarna är att korta utbildningen, från fyra veckor till tre dagar. Nu erbjuder Planka.nu kompensation.

2012-10-12 12:00 CEST Västtrafik Det blir Securitas som tar över biljettkontrollen i Göteborg från den 1 februari nästa år, det står klart sedan den juridiska processen avslutats.

2012-09-17 11:13 CEST Hallandstrafiken AB Hallandstrafiken genomförde under sommaren en upphandling av kontrollverksamheten. Svensk Bevakningstjänst kommer från och med september utföra kontroll av färdbevis ombord på Hallandstrafikens samtliga fordon i länet.

2012-06-05 11:55 CEST Västtrafik Det är fortfarande oklart vilket företag som kommer att ta över Västtrafiks biljettkontroller i Göteborg. G4S har överklagat Västtrafiks tilldelningsbeslut från 24 maj som gav Securitas uppdraget. Nu startar en ny juridisk process i förvaltningsrätten.

2009-11-30 13:41 CET Actor Biljett & Entrésystem Som ett led i Actor Biljett & Entrésystems strävan att stärka vår position som fullständig leverantör av kompletta entré- och biljettsystem i Skandinavien, har vi tecknat ett exklusivitetsavtal med Gotschlich GmbH.