Pressmeddelanden

Det blev "hat-trick" för cyklisterna i pendlarutmaningen!

2011-09-19 14:43 CEST Lindholmen Science Park På Lindholmen Science Park i Göteborg avgjordes under måndagen den första pendlarutmaningen. Pendlare startade från två platser i Göteborgsområdet och utmanade varandra i att pendla snabbast och miljösmartast. Cyklisterna blev de överraskande vinnarna.

2011-02-14 11:17 CET KTH När en av Sveriges mest uppmärksammade transportforskare nu lägger fram sin doktorsavhandling är det ett omfattande resultat som redovisas. Bland annat framgår det att bättre fordonsteknik och nya bränslen inte räcker för att uppnå klimatmålen, att bilresandet behöver minska med 30 procent och att flygtrafiken går om biltrafiken inom 10 år när det gäller utsläpp av växthusgaser.

2010-12-06 15:08 CET Hertz Biluthyrning Sunfleet Carsharing har utsetts till ”Årets gröna kapitalist” av Veckans Affärer. Priset, som delades ut för tredje gången, går till ett företag/person som är föregångare inom den gröna kapitalismen och som kombinerar affärs- och miljönytta på ett innovativt och modigt sätt.

Fullriggaren i Västra Hamnen spetsar med hållbarhet i världsklass

2010-05-24 16:17 CEST Malmö stad En ny utbyggnadsetapp av Västra Hamnen i Malmö har byggstartat. Måndagen den 24 maj togs det första spadtaget för Fullriggaren - ett område som utvecklas av Malmö stad i sam-arbete med tolv byggherrar. Här ska 600 bostäder, butiker, förskola, LSS-boende, kontor och parkeringshus byggas med spjutspetsade hållbarhetsåtgärder och ny miljöteknik som grund.

2010-05-24 08:20 CEST Gröna Bilister Sigtuna kommun ska inviga en kommunal bilpool med enbart miljöbilar. Dagtid ska bilarna användas i tjänsten av kommunanställda, medan de hyrs ut till allmänheten kvällar och helger. Kommunen byter också helt till fordon drivna på förnybara drivmedel. Gröna Bilister gratulerar kommunen till ett viktigt steg på vägen mot att bli fossilbränslefri kommun.

2010-05-24 08:10 CEST Gröna Bilister Upplands-Bro kommun ska inviga en kommunal bilpool med enbart miljöbilar. Dagtid ska bilarna användas i tjänsten av kommunanställda, medan de hyrs ut till allmänheten kvällar och helger. Kommunen byter också helt till fordon drivna på förnybara drivmedel. Gröna Bilister gratulerar kommunen till ett viktigt steg på vägen mot att bli fossilbränslefri kommun.

Inbjudan - första spadtaget för nytt område i Västra Hamnen med höga hållbarhetsambitioner

2010-05-24 07:56 CEST Malmö stad Äntligen byggstart i området Fullriggaren, Västra Hamnen i Malmö. Ett byggprojektet med hållbar stadsutveckling som ledord. Här skapas nu blandade funktioner: 600 bostäder, butiker, förskola, LSS-boende, kontor och parkeringshus. Välkommen till första spadtaget.

2010-05-07 10:00 CEST Saxborn Fastigheter Saxborn Fastigheter i samarbete med Sunfleet öppnar idag Kålltorps första bilpool på parkeringsplatsen på Björcksgatan 34.

2010-05-05 15:23 CEST Sixt • The globally successful car rental company is teaming up with the most famous vintage car rally as its exclusive rental car partner for the third time • Cooperation with Jaguar ensures comprehensive service for the organisers • Sixt is also along for the ride! Participating with classic models such as the Mercedes 300 SL Gullwing, Jaguar XK, Porsche 356 Speedster, VW Standard, and more

2010-03-22 09:12 CET Gröna Bilister Håbo kommun ska framgent enbart köpa & leasa miljöbilar, resorna med egen bil i tjänsten ska minimeras och ersättas med en extern bilpool, bilresor ska minimeras till förmån för kollektivtrafik, cykel & videkonferenser &den personal som kör mycket ska utbildas i sparsam körning – allt enligt förslaget till resepolicy som kommunfullmäktige väntas anta 19 april.