Nyheter

2015-10-12 13:58 CEST MRF, Motorbranschens Riksförbund Det finns idag en omfattande och olaglig hantering av fluorerande gaser som i huvudsak används i bilars AC/klimatsystem. Enligt bilhandels- och bilverkstadsorganisationen MRF är hanteringen förenad med stor miljö- och hälsofara på grund av utsläpp av växthusgas och explosionsrisk vid gnistbildning. Berörda myndigheter har bjudits in till ett samtal.

Kontrollerad Bilverkstad, KBV, arrangerar pressträff om bilverkstadskvalitet

2015-09-03 10:16 CEST MRF, Motorbranschens Riksförbund Hösten 2014 visade ett granskande TV-reportage på brister i flera undersökta bilverkstäders kvalitet och kundomhändertagande. Som en reaktion på TV-reportaget krävde konsumentminister Per Bolund en branschdialog och att motorbranschen måste ta kritiken på allvar och visa på åtgärder – något som kommer att avrapporteras på pressträffen där KBV, MRF, SFVF och Konsumentverket medverkar.

MRF initierar gemensam branschöverenskommelse kring reparationsvillkor

2015-08-27 11:21 CEST MRF, Motorbranschens Riksförbund Motorbranschens Riksförbund, MRF, initierar en gemensam branschöverenskommelse om reparationsvillkor inom motorbranschen. MRF anser att det att det är onödigt med två branschöverenskommelser kring bilverkstadstjänster som i princip innehåller samma villkor. En dialog med Konsumentverket, KoV, har inletts, berättar David Norrbohm, förbundsjurist på MRF.

2015-08-25 13:54 CEST MRF, Motorbranschens Riksförbund För tredje gången på kort tid aviserar den rödgröna regeringen nya skattepålagor på bilismen och därmed den tillväxtdrivande mobiliteten i samhället. Motorbranschens Riksförbund, MRF, anser att förslaget från finansministern om ytterligare skatt på diesel och bensin är kontraproduktivt och rimmar illa med den socialdemokratiska och miljöpartistiska jobbagendan.

​MRF – Försämra inte för trafiksäkerhets- och miljöarbetet!

2015-08-24 16:37 CEST MRF, Motorbranschens Riksförbund Motorbranschens Riksförbund, MRF, vill att dagens intervaller för kontrollbesiktning av fordon bibehålls. MRF menar att ändrade, längre besiktningsintervaller, kan påverka det långsiktiga svenska arbetet inom såväl trafiksäkerhet som miljö negativt. MRF:s vd, Tommy Letzén, refererar bland annat till arbetet med Nollvisionen och Fossiloberoende fordonsflotta i branschorganisationens kommentar.

2015-05-26 16:03 CEST MRF, Motorbranschens Riksförbund Mobilitet och bilens roll i samhället kopplat till tillväxt och samhällsutveckling, står i fokus för motorbranschens deltagande i årets Almedalsvecka. För bilhandels- och bilverkstadsorganisationen, MRF, läggs speciell vikt vid ett seminarium kring rekrytering, utbildning och kompetenstillförsel. Inom tre år behöver motorbranschen 5000 nya medarbetare.

2015-02-02 11:23 CET MRF, Motorbranschens Riksförbund Trots att den europeiska bileftermarknaden avreglerades 2010 är det fortsatt svårt för allbilverkstäder att få tillgång till teknisk information från biltillverkarna. Det visar en studie utförd av den europeiska branschorganisationen för bilhandel och bilverkstad, Cecra. Cecras svenska medlem, MRF, Motorbranschens Riksförbund, kommer att ta rapporten vidare till bland annat Konkurrensverket, KKV.

Ohelig allians  i bilverkstaden

2014-11-10 10:25 CET Lasingoo Sex konkurrerande kedjor för bilservice sluter sig nu samman kring en gemensam bokningssajt. Ett av syftena är att möta hotet från den danska jämförelsesajten Autobutler. "Vi ska försöka locka över så många verkstäder som möjligt", säger Mekonomens vice vd Marcus Larsson.

MRF arrangerar Servicemarknadsdag 9 oktober

2014-09-15 08:30 CEST MRF, Motorbranschens Riksförbund 9 oktober arrangerar MRF, Motorbranschens Riksförbund, sin branschsammankomst MRF:s Servicemarknadsdag. På programmet står både hårda och mjuka frågor för en bransch som genomgår en strukturomvandling i och med avreglering, bättre bilkvalitet och ny teknik. Varje år omsätter den svenska bilservicemarknaden; verkstad, reservdelar, däck och fälg, drygt 40 miljarder kronor.

MRF vill ha långsiktiga och genomtänkta politiska beslut kring bilen och bilismen

2014-06-27 07:00 CEST MRF, Motorbranschens Riksförbund MRF, Motorbranschens Riksförbund, vill ha långsiktiga och genomtänkta politiska beslut rörande bilen och bilismen. Innan valet vill inget riksdagsparti tala om att höja skatten på drivmedel. Men efter valet är flera riksdagspartier villiga att både bestraffa bilen och bilismen ytterligare genom skatter och regler. Det visar en enkät som tidningen Motorbranschen, utgiven av MRF:s Förlag, genomfört.