Nyheter

Kontrollerad Bilverkstad, KBV, arrangerar pressträff om bilverkstadskvalitet

2015-09-03 10:16 CEST MRF, Motorbranschens Riksförbund Hösten 2014 visade ett granskande TV-reportage på brister i flera undersökta bilverkstäders kvalitet och kundomhändertagande. Som en reaktion på TV-reportaget krävde konsumentminister Per Bolund en branschdialog och att motorbranschen måste ta kritiken på allvar och visa på åtgärder – något som kommer att avrapporteras på pressträffen där KBV, MRF, SFVF och Konsumentverket medverkar.

MRF initierar gemensam branschöverenskommelse kring reparationsvillkor

2015-08-27 11:21 CEST MRF, Motorbranschens Riksförbund Motorbranschens Riksförbund, MRF, initierar en gemensam branschöverenskommelse om reparationsvillkor inom motorbranschen. MRF anser att det att det är onödigt med två branschöverenskommelser kring bilverkstadstjänster som i princip innehåller samma villkor. En dialog med Konsumentverket, KoV, har inletts, berättar David Norrbohm, förbundsjurist på MRF.

2015-08-25 13:54 CEST MRF, Motorbranschens Riksförbund För tredje gången på kort tid aviserar den rödgröna regeringen nya skattepålagor på bilismen och därmed den tillväxtdrivande mobiliteten i samhället. Motorbranschens Riksförbund, MRF, anser att förslaget från finansministern om ytterligare skatt på diesel och bensin är kontraproduktivt och rimmar illa med den socialdemokratiska och miljöpartistiska jobbagendan.

​MRF – Försämra inte för trafiksäkerhets- och miljöarbetet!

2015-08-24 16:37 CEST MRF, Motorbranschens Riksförbund Motorbranschens Riksförbund, MRF, vill att dagens intervaller för kontrollbesiktning av fordon bibehålls. MRF menar att ändrade, längre besiktningsintervaller, kan påverka det långsiktiga svenska arbetet inom såväl trafiksäkerhet som miljö negativt. MRF:s vd, Tommy Letzén, refererar bland annat till arbetet med Nollvisionen och Fossiloberoende fordonsflotta i branschorganisationens kommentar.

2015-05-26 16:03 CEST MRF, Motorbranschens Riksförbund Mobilitet och bilens roll i samhället kopplat till tillväxt och samhällsutveckling, står i fokus för motorbranschens deltagande i årets Almedalsvecka. För bilhandels- och bilverkstadsorganisationen, MRF, läggs speciell vikt vid ett seminarium kring rekrytering, utbildning och kompetenstillförsel. Inom tre år behöver motorbranschen 5000 nya medarbetare.

2015-02-02 11:23 CET MRF, Motorbranschens Riksförbund Trots att den europeiska bileftermarknaden avreglerades 2010 är det fortsatt svårt för allbilverkstäder att få tillgång till teknisk information från biltillverkarna. Det visar en studie utförd av den europeiska branschorganisationen för bilhandel och bilverkstad, Cecra. Cecras svenska medlem, MRF, Motorbranschens Riksförbund, kommer att ta rapporten vidare till bland annat Konkurrensverket, KKV.

MRF arrangerar Servicemarknadsdag 9 oktober

2014-09-15 08:30 CEST MRF, Motorbranschens Riksförbund 9 oktober arrangerar MRF, Motorbranschens Riksförbund, sin branschsammankomst MRF:s Servicemarknadsdag. På programmet står både hårda och mjuka frågor för en bransch som genomgår en strukturomvandling i och med avreglering, bättre bilkvalitet och ny teknik. Varje år omsätter den svenska bilservicemarknaden; verkstad, reservdelar, däck och fälg, drygt 40 miljarder kronor.

MRF vill ha långsiktiga och genomtänkta politiska beslut kring bilen och bilismen

2014-06-27 07:00 CEST MRF, Motorbranschens Riksförbund MRF, Motorbranschens Riksförbund, vill ha långsiktiga och genomtänkta politiska beslut rörande bilen och bilismen. Innan valet vill inget riksdagsparti tala om att höja skatten på drivmedel. Men efter valet är flera riksdagspartier villiga att både bestraffa bilen och bilismen ytterligare genom skatter och regler. Det visar en enkät som tidningen Motorbranschen, utgiven av MRF:s Förlag, genomfört.

2014-06-24 16:15 CEST MRF, Motorbranschens Riksförbund Miljöminister Lena Ek och energiminister Anna-Karin Hatt är de ministrar som kommer att gästa de seminarier och debatter som MRF, Motorbranschens Riksförbund, arrangerar under Almedalsveckan i samarbete med Bil Sweden. Trafikpolitik står i fokus, men även energi- och miljöpolitik samt stadsplanering och hållbara transporter utgör vitala inslag i programmet. Ett miljöbilsexpo arrangeras parallellt.

EU-kommissionen väljer att lagstifta kring relationen mellan biltillverkare och märkesåterförsäljare

2014-06-03 16:00 CEST MRF, Motorbranschens Riksförbund Den europeiska bilindustriföreningen ACEA har valt att motsätta sig en "code of conduct" för relationen och styrkeförhållandet mellan generalagent och märkesåterförsäljare. Därför ingriper EU-kommissionen med lagstiftning för att stärka märkesåterförsäljarnas ställning, något som välkomnas av CECRA-medlemmen MRF, Motorbranschens Riksförbund, svensk branschorganisation för hela motorbranschen.