Pressmeddelanden

BIM-succén fortsätter nu i Danmark och Norge

2015-03-05 08:00 CET Knauf Insulation ​Knauf Insulation bygger vidare på succén med BIM-objekt. I september 2014 släppte Knauf Insulation samtliga av sina glasullsprodukter som BIM-objekt för den svenska marknaden. Nu ska även BIM-objekt för de danska och norska marknaderna in i systemet.

Förvärv av domänen BIM.COM stärker vårt globala varumärke

2015-03-02 15:27 CET BIMobject AB BIMobject® meddelar idag att man förvärvat domänen BIM.COM. BIM som är internationellt välkänt står för Building Information Modeling.

BIMobject® har blivit utvald till Autodesk Cloud Accelerator Program i USA

2015-02-24 15:08 CET BIMobject AB BIMobject® kommer att deltaga i Autodesk Cloud Accelerator Program 2015 under två veckor i San Francisco. De 14 mest kreativa mjukvaruutvecklarna från hela världen kommer att arbeta intensivt på ett valt projekt med hjälp, support och träning från Autodesk Clouds ingenjörsteam.

2015-02-23 17:36 CET Byggmaterialindustrierna ​Vill du få en inblick i de möjligheter som nya digitala verktyg och processer ger byggmaterialindustrin? Under dagen den 25 mars får du veta mer om BIM, ByggnadsInformationsModellering. Vi diskuterar fördelarna med BIM, men också hur eventuella svårigheter kan hanteras. Ett annat tema som tas upp är hur vi kan säkerställa att materialindustrins kompetens och värden beaktas hela vägen fram.

Global Product Data blir BIMobject® Business Partner för den Nordamerikanska BIM marknaden

2015-02-19 14:18 CET BIMobject AB Global Product Data (GPD) är baserat i Atlanta, GA, USA och driver en av de största tillverkarspecifika BIM-katalogerna i USA som kallas för THESource.

2015-02-11 13:23 CET Vianova Systems Sweden AB Vianova Systems AB har anställt BIM-experten Johan Asplund och stärker därmed sin marknadsledande position inom BIM för infrastruktur. Johan har arbetat som teknisk BIM-specialist på Trafikverket, där han senast var övergripande ansvarig för BIM i Förbifart Stockholm - Sveriges största infrastrukturprojekt.

WindowMaster lanserar produkter som BIM-objekt

2015-02-10 17:11 CET BIMobject AB För att möta en ökande efterfrågan på BIM-objekt inom byggsektorn har WindowMaster – en ledande leverantör av produkter som kontrollerar naturlig ventilation för inomhusmiljöer – nu valt att samarbeta med BIMobject®.

2015-02-05 14:51 CET NETCOMMUNITY

BIMobject® Inc. öppnar eget kontor och verksamhet i USA

2015-02-02 14:21 CET BIMobject AB Det svenska IT-bolaget BIMobject® som digitaliserar byggindustrin meddelar idag att man har öppnat ett helägt dotterbolag i USA. BIMobject Incorporated har säte i San Francisco i Silicon Valley och ägs till 100% av det publika bolaget BIMobject AB på Nasdaq OMX First North. Den amerikanska byggindustrin börjar nu se ett ljus och en återhämtning sedan 2008.

ROCKPANEL® fasadpaneler tillgängliga som BIM-objekt

2015-01-19 16:50 CET BIMobject AB Building Information Modeling (BIM) blir en allt mer viktig del av planeringen och genomförandet av byggprojekt. För att hjälpa till med denna process, erbjuder ROCKPANEL Group i samarbete med BIMobject® nu BIM-modeller för alla sina hållbara fasadpaneler. Användare kan fritt komma åt och infoga dessa i digitala byggmodeller.