Pressmeddelanden

2015-05-21 13:45 CEST NETCOMMUNITY

Schneider Electric Industries SAS tecknar ett globalt ramavtal

2015-05-12 11:23 CEST BIMobject AB BIMobject® presenterar idag ett ramavtal med Schneider Electric Industries SAS, ett av de största företagen inom energihantering och automation, och med verksamhet i mer än 100 länder.

SKAR - Nytt konsultbolag tar helhetsgrepp om fasader

2015-05-06 19:40 CEST SKAR - Skin Architecture SKAR Skin Architecture är ett nybildat konsultbolag som tar ett helhetsgrepp om gestaltning och projektering av fasader. Konsultbolaget är obundet till system och leverantörer, och har kompetens i fasadens samtliga aspekter: arkitektur, konstruktion, energi/klimat/dagsljus samt projektering i BIM. Som komplett och obunden fasadspecialist är SKAR också först i Sverige.

2015-05-04 10:25 CEST BIMobject AB På dagens 5D konferens i Tyskland lanserade BIMobject® Hercules som är en molnbaserad plattform för stora organisationer för att kunna hantera alla typer av BIM-objekt, CAD-filer och annan digital produktinformation som behövs för att arbeta effektivt med informationsflödet i en stor organisation.

Vianova stärker sin BIM-expertis

2015-04-24 12:22 CEST Vianova Systems Sweden AB Efter ett par år på Trafikverket har Novapoint-experten David Sandegård valt att vända tillbaka till Vianova Systems Sweden AB – som därmed ytterligare stärker sin kompetensledande position inom BIM för infrastruktur.

2015-04-21 16:07 CEST BIMobject AB Den 15 april 2015 avslutades nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med BIMobjects listningsemission. Totalt tecknades 94,13 procent av teckningsoptionerna, varpå BIMobject® tillförs cirka 53,4 MSEK före emissionskostnader.

Nytt program motor för förändring i samhällsbyggandet

2015-04-21 15:24 CEST IQ Samhällsbyggnad Digitaliseringen är den främsta förändringsfaktorn i vår tid. Programmet Smart Built Environment bidrar till att Sverige blir ett föregångsland inom digitaliseringen inom hållbart samhällsbyggande. Idag utsågs programmet till ett nytt strategiskt innovationsprogram i Sverige. Staten och näringslivet satsar gemensamt inledningsvis upp till 200 miljoner kronor i programmet, under en treårsperiod.

​Nya BIM objekt från Weber

2015-04-21 07:34 CEST Weber, Saint-Gobain Byggprodukter AB Nu lanserar Weber två nya BIM objekt för Leca® Block. Weber arbetar med BIM objekt för att säkerställa att rätt produkter ritas in för rätt ändamål. I BIM objekten för Leca® Block finns egenskaper för bl.a. brand-, ljud-, energiklassning samt vikt inlagda.

Vianova Systems köper 100% av geotekniskt it-företag

2015-04-20 14:56 CEST Vianova Systems Sweden AB År 2005 var Vianova Systems AS med och instiftade Vianova GeoSuite AB. Från och med den 16:e april 2015 går man från att vara delägare med 35% till att äga bolaget i sin helhet. Nu väntar en ny satsning på företagets ledande produkt GeoSuite Toolbox.

2015-04-16 12:56 CEST NETCOMMUNITY