Pressmeddelanden

Innovation för optimerad fjärrvärme i Borås

2014-04-11 08:37 CEST Borås Energi och Miljö Ca 60 % av bränslemixen till fjärrvärmen i Borås består av biobränsle. Biobränslet består av skogsavfall som GROT. För att optimera hela flödet från skogen till leverans av fjärrvärme har Borås Energi och Miljö tillsammans med företaget Imano under två års tid utvecklat systemet biobiz. Biobiz är en så kallad ”molntjänst” för planering, styrning och uppföljning av biobränsleflödet.

Ny KSLA Nytt & Noterat!

2014-04-10 09:18 CEST Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA Vårnumrets innehåll: Makten över marken, Mat, pris och mervärden, Skogsnäringens värdekedjor, Landskap, Parfym, Att rädda havet… m m. Ladda ner här: http://bit.ly/1sEgyfe

2014-04-09 09:56 CEST Kungl. Vetenskapsakademien, KVA Workshop om skogen: Intresset för svensk skog har ökat markant i och med att biobränslen blivit en allt viktigare del i vår energiförsörjning. Kungl. Vetenskapsakademien anordnar därför en workshop om bland annat skogstillväxten, skogens möjligheter som kolsänka och möjligheten att fånga in koldioxid.

Forskning ska ge hållbart skogsbränsleuttag

2014-04-09 07:00 CEST Energikontor Sydost Ett nystartat forskningsprojekt på Linnéuniversitet i Växjö ska ge nya kunskaper som kan omsättas i praktiska lösningar för små skogsbruk. Det kan exempelvis handla om hur man kan skörda grenar, toppar och gallringsris för energitillverkning på ett miljövänligt och lönsamt sätt. Speciellt fokus riktas mot Uppvidinge kommun. Projektet presenteras på ett bioenergiseminarium torsdagen den 10 april.

2014-04-07 10:00 CEST BioFuel Region 9 april hålls slutseminarium för Forest Refine på SLU i Umeå. Vi kommer lyfta de forskningsresultat som kommit fram under projektets gång. Seminariet hålls i samarbete med forskningsmiljön Bio4Energy.

Skånska goda exempel på forum för hållbar mobilitet i Europa

2014-04-04 12:12 CEST Energikontoret Skåne Skånemejerier och E-mobility är två goda hållbara mobilitetsexempel som har spridits i Europa. Det gjordes inom projektet SUM - Sustainable Urban Mobility - som är ett interregionalt projekt där Energikontoret Skåne deltagit i genom att utbyta kunskap och information om skånska erfarenheter.

Årets bränslesäsong är äntligen igång med köpordrar och nya funktioner!

2014-03-21 07:30 CET LEAD Genom handelsplatsen EBX Nordic skapar Enbio möjligheter till nya och fler affärer med biobränsle. Årets säsong för handel med biobränsle har nu inletts med flera ordrar från olika värmeverk i Sverige.

Hållbara Biodrivmedel – Syds Syn – Seminarium på Sida 14 mars kl. 9-11

2014-03-13 13:35 CET Gröna Bilister EU diskuterar nu sina framtida klimatmål och hållbarhetskraven för biobränslen ska revideras. Sverige ska till år 2030 nå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta. Import av biobränslen innebär både möjligheter och hot för utvecklingsländer. På detta seminarium diskuterar vi hur förnybarhetsmål och hållbarhetskrav bör utformas för att gynna utvecklingsländer.

2014-03-04 10:00 CET Capee Group AB Stena Line opererar en flotta bestående av 40 fartyg. Capee Groups uppdrag är att öka medvetenheten både ombord på båtarna och i land genom att synliggöra förbrukningen på ett enkelt sätt och lägga grunden för ett kontinuerligt förbättringsarbete. Detta kommer att bidra till Stenas mål att minska förbrukningen med 2,5% per år.

Alger kan bli förnybar källa till medicin och bioplaster

2014-02-28 11:10 CET SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Mikroalger, som finns i saltsjöar och kustnära vatten, kan användas som mat, foder eller som förnybar källa till hälsoprodukter, plaster och drivmedel. SP medverkar i ett stort, internationellt projekt som syftar till att utvinna kemikalier ur mikroalgen Dunaliella. Inom tre år är målet att det ska finnas medel för att bygga den första prototypen till en ”Dunaliella-factory” i Europa.