Pressmeddelanden

2014-11-21 10:33 CET BioFuel Region 12 personer från olika länder i EU kommer delta i en studieresa till Skellefteå och Vasa 24-25 november. I Skellefteå besöker vi Tuvans unika biogasanläggning och i Vasa ska vi bland annat få besöka världens största anläggning som förgasar skogsavfall. - Vi kommer att byta erfarenheter och tankar, det är viktigt för att stärka biogasmarknaden, säger Anna Säfvestad Albinsson, BioFuel Region.

Norwegians första flygning med biobränsle

2014-11-11 17:41 CET Norwegian Idag genomförde Norwegian för första gången en flygning med biobränsle. Norwegians flyg DY631 mellan Bergen och Oslo hade nästan 50 procent biobränsle i tanken. Detta motsvarar 40 procent mindre utsläpp än en genomsnittlig flygning med vanligt bränsle.

Stubbenergi är bra för klimatet, men inte på kort sikt

2014-11-05 08:30 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU På kort sikt ger användandet av skogsbränslen som stubbar och rötter större utsläpp av koldioxid till atmosfären än då samma mängd energi produceras genom förbränning av stenkol. På lång sikt minskar däremot koldioxidutsläppen om stubbar och rötter används istället för kol. Det visar Ylva Melin i en avhandling från SLU.

2014-11-04 08:25 CET SEKAB Kollektivtrafiken i Sverige ökar långsamt och det är långt till målet om en fördubbling av kollektivtrafiken till 2020. Det visar siffror från Trafikanalys som presenteras av etanolföretaget SEKAB. Hela 93 procent av de nya riksdagsledamöterna anser att det krävs satsningar som möjliggör att Sverige fördubblar kollektivtrafiken.

2014-11-03 11:27 CET VEAB - Växjö Energi Bygget av Växjö Energis nya kraftvärmeverk, Sandvik 3, pågår för fullt och de kommande veckornas ångblåsning är en viktig milstolpe som markerar att anläggningen är på väg att bli klar. Innan intrimningen av verket kan starta måste pann- och rörsystemet blåsas rent, så kallad ångblåsning. Ångblåsningen kommer att ske under perioden 6-21/11.

2014-10-30 12:44 CET Svebio, Svenska Bioenergiföreningen SAS flight SK 066 klockan 8.15 den 4 november till Östersund blir den första reguljära flighten från Arlanda som går på biodrivmedel. Med på flighten finns många av deltagarna i Svebios konferens Årets Bioenergidagar som arrangeras i Östersund 4 – 5 november, och där ett av årets teman är biobränslen för flyg.

2014-10-27 14:27 CET Moderaterna i Stockholm Alliansen i Stockholm har tillsammans med Fortum fattat beslut om att kolkraftvärmeverket i Värtan ska avvecklas till 2030, en sammantaget miljömässig, teknisk och ekonomisk försvarbar tidshorisont. Idag lovar den rödgrönrosa majoriteten genom Miljöborgarrådet Katarina Luhr (MP) att genomföra en kostsam forcerad avveckling med tveksam effekt avseende miljöanpassning.

Så konverterar du oljepannan till biobränsle

2014-10-27 10:24 CET STF Ingenjörsutbildning

2014-10-23 10:12 CEST Energimyndigheten EU:s medlemsstater röstade nyligen fram ekodesignkrav för att minska luftutsläpp och öka pannors och kaminers effektivitet. Beslutet gäller produkter som används för att elda fasta bränslen för uppvärmning främst i hushållssektorn. De kommande kraven kommer bidra till minskande utsläpp och till att Sveriges biobränsleanvändning effektiviseras.

Värmetålig jäst kan ge mer klimatsmart etanol

2014-10-02 20:00 CEST Chalmers tekniska högskola Med en enkel mutation kan man få jäst att växa i högre temperatur än normalt. Det visar forskare vid Chalmers i en artikel som publiceras i tidskriften Science. Resultaten kan effektivisera tillverkningen av etanol till fordonsbränsle, och öka möjligheterna att använda restavfall som råvara.