Blogginlägg

2014-08-21 08:45 CEST SEKAB Det kommer att finnas ett starkt stöd i riksdagen i höst för en rejäl utbyggnad av den svenska kollektivtrafiken. Det framgår av en ny enkätundersökning som vi på SEKAB har låtit göra bland riksdagspartiernas kandidater inför valet den 14 september.

Positivt att politiker vill premiera miljölastbilar

2014-07-07 11:00 CEST SEKAB Om regeringens mål om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 ska kunna nås måste fossildrivna lastbilar ersättas av hållbara alternativ. En miljölastbilspremie, liknande miljöbilspremien för personbilar, skulle vara ett steg i rätt riktning.

Starkt stöd för biodrivmedel bland riksdagskandidater

2014-06-26 09:33 CEST SEKAB Skatter ska användas för att göra det mer fördelaktigt att tanka biodrivmedel i stället för fossila drivmedel. Det anser hela 90 procent av riksdagskandidaterna på valbar plats, som har svarat på vår valenkät.

Nytt förslag gör det svårare att tanka förnybart

2014-03-19 15:26 CET SEKAB Redan i sommar riskerar det att bli svårare att tanka med hänsyn till klimatet om ett nytt, oroande regeringsförslag blir verklighet.

2014-02-12 11:46 CET SEKAB Effektivitet och verkningsgrad hos olika drivmedel och motorer diskuteras ofta. Etanoldrivmedlet ED95 används i anpassade dieselmotorer i bussar och lastbilar. Precis som vanliga dieselmotorer baseras alltså motorer för ED95 på kompressionsteknik, vilket innebär upp till 30 procent högre effektivitet räknat på verkningsgraden för ottomotorer, den motortyp som används för bensin.

2014-01-22 10:57 CET SEKAB Det finns en fantastisk potential för biodrivmedel på både en nationell men även en global marknad. Etanolen är ett drivmedel som har en viktig roll att spela om regeringens mål om en fossilfri fordonsflotta år 2030 ska kunna uppnås.

2014-01-16 11:03 CET SEKAB I dag välkomnar vi på SEKAB en ny kollega - Lena Nordgren som vi har anställt som expert på biodrivmedel. Med sina djupa kunskaper om hållbar utveckling och förnybara drivmedel kommer hon att bli en viktig medarbetare i teamet som arbetar med vårt etanoldrivmedel ED95 för tunga fordon som bussar och lastbilar.

2012-09-27 06:00 CEST KlimatSmart.se Jämfört med världens årliga energibehov, så skulle vattenkraft (och endast vattenkraft) täcka hela behovet, vågkraft skulle kunna täcka 2 gånger vårt globala energibehov, geotermisk energi 10 gånger, biobränslen 20 gånger, vindkraft 200 gånger och SOLENERGI SKULLE KUNNA TÄCKA VÅRT GLOBALA ENERGIBEHOV HELA 1800 GÅNGER OM!

2012-03-29 15:58 CEST Mjärdevi Science Park AB Sista torsdagen i varje månad under ärtsoppssäsongen är det “Mjärdevi Sopplunch - Möte med ett Mjärdeviföretag”. Den här gången fick vi höra Andreas Berg som är Research Manager på Scandinavian Biogas berätta om både problem och möjligheter med biogas.

2012-03-23 14:18 CET SEKAB I tisdags publicerades en mycket intressant artikel i Svenska dagbladet om dieselbilarnas skadliga utsläpp på lokal nivå. Artikeln tar upp många viktiga fakta och pekar på en skrämmande utveckling. Vi ser till exempel att 62 procent av alla nyregistrerade bilar under 2012 var dieselbilar