Pressmeddelanden

Brist på svensk honung skapar marknad för förfalskningar

Brist på svensk honung skapar marknad för förfalskningar

2018-11-05 13:00 CET
​Honung är ett av de mest förfalskade livsmedlen i världen. I Sverige utför grossister ...

Internationella experter varnar för osund konkurrens och förfalskad honung

Internationella experter varnar för osund konkurrens och förfalskad honung

2017-02-18 08:00 CET
I samarbete med de svenska biodlingsföretagarna har internationella experter inom biodl...

Den svenska Honungsskörden befaras utebli

2015-07-15 22:49 CEST
Det mycket instabila sommarvädret irriterar inte bara oss människor utan även de svensk...

Remissvar - Ursprungsmärkning av honung

2015-05-28 22:08 CEST
Vi har från Biodlingsföretagarna idag svarat på en remiss ang märkning av honung till L...

Biodlingsföretagarna skriver till Riksdagens Miljö- och Jordbruksutskott angående ursprungsmärkning av honung

2015-04-28 11:16 CEST
​Som ett led i att vi ska få bättre märkning av var den honung som säljs i våra butiker...

Stort intresse för årets Yrkesbiodlarkonferens

2015-01-15 19:31 CET
​Intresset har varit mycket stort för årets Yrkesbiodlarkonferens. Just nu är det över ...

Skrivelse till Jordbruksverket: Synpunkter på handläggningen av det Nationella honungsprogrammet

2014-11-19 12:14 CET
Biodlingsföretagarna (BF) är en de två dominerade organisationerna inom Biodlarsverige,...

Skrivelse till Livsmedelsverket angående möte om förfalskad honung

2014-11-11 17:34 CET
Vi har vid tidigare kontakter med Livsmedelsverket under året framfört viljan att få ti...

After Skörd 2014

2014-09-22 19:04 CEST
Få den rätta känslan av att årets säsong är i mål och att semestertider inträder inbjud...

Skrivelse till Regeringen angående Läkemedels- och apoteksutredningen (S 2011:07)

2014-08-18 16:08 CEST
Faran med ett läkemedel och långvarigt användande är som bekant resistens vilket nu för...