Pressmeddelanden

2014-04-24 08:26 CEST SEKAB Förslagen i regeringens utredning Fossilfrihet på väg räcker inte för att minska godstransporternas påverkan på klimatet. Det skriver etanolföretaget SEKAB i sitt remissvar till regeringen. SEKAB vill se en mer konkurrenskraftig fordonsskatt för miljölastbilar och en premie för lastbilar som körs med förnybara drivmedel.

2014-04-10 12:11 CEST Svebio, Svenska Bioenergiföreningen Regeringen meddelar att man skjuter upp införandet av kvotplikten för biodrivmedel, som var tänkt att gälla från 1 maj, för att invänta ett statsstödsgodkännande från EU-kommissionen. Det innebär att det nuvarande systemet med skattebefrielse fortsätter. Bra för klimatet - men fortsatt osäkerhet för branschen, säger Lena Bruce, BioDriv, i en kommentar.

Felriktad politik kring biodrivmedel

2014-03-26 13:28 CET VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut Regeringen inför en kvotplikt för att öka konsumtionen av biodrivmedel. Men systemet motverkar regeringens egna uppsatta mål. Dessutom kommer särskilda intressegrupper att gynnas medan skattebetalarna och vanliga bilister blir de stora förlorarna, menar Johanna Jussila Hammes, forskare på VTI.

2014-03-20 10:30 CET BioFuel Region Norra Sverige är världsledande då det gäller förnybar energi, men inte när det gäller fordonsgas. Det vill vi ändra på och har därför skickat in en projektansökan till EU och Ten-T där vi vill se till att andelen fordonsgas ökar och tankställen för det kommer till.

2014-03-18 06:00 CET Svebio, Svenska Bioenergiföreningen Andelen förnybar energi i transportsektorn var hela 15,1 procent 2013. Det innebär att Sverige nu ligger långt över EU-målet för 2020. Det framgår av Energimyndighetens kortsiktsprognos. Tyvärr kommer andelen förnybar energi att minska i år när den nya kvotplikten införs.

2014-03-17 11:04 CET Svebio, Svenska Bioenergiföreningen Regeringen förslår att mindre mackar inte ska behöva installera pumpar för förnybart bränsle. Det är fel väg att gå, menar Svebio. Istället för att mildra kravet på markägarna borde regeringen se till att mackarna får fler kunder som efterfrågar förnybart bränsle genom att utforma politiken så att det säljs fler bilar som drivs med etanol, biogas eller annat biodrivmedel.

Ny ABBBA-rapport: Biodrivmedel på Syds villkor - om afrikanska bönder och producenter formulerade hållbarhetskraven

2014-03-14 06:48 CET Global Utmaning Hur ska omställningen från fossila till förnybara drivmedel utformas på bästa sätt? Hur skulle EU:s hållbarhetskriterier se ut om de var utformade av de direkt berörda i Afrika, istället för att ha lobbats fram i Bryssel? Detta är huvudfrågeställningarna i en ny rapport från ABBBA – African Biofuel & Bioenergy Business Assessment – som presenteras på Sida fredag 14 mars klockan 9-11.

Hållbara Biodrivmedel – Syds Syn – Seminarium på Sida 14 mars kl. 9-11

2014-03-13 13:35 CET Gröna Bilister EU diskuterar nu sina framtida klimatmål och hållbarhetskraven för biobränslen ska revideras. Sverige ska till år 2030 nå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta. Import av biobränslen innebär både möjligheter och hot för utvecklingsländer. På detta seminarium diskuterar vi hur förnybarhetsmål och hållbarhetskrav bör utformas för att gynna utvecklingsländer.

2014-03-04 10:04 CET Svebio, Svenska Bioenergiföreningen EUs energiministrar är idag samlade i Bryssel för att diskutera EUs energi- och klimatmål. Fokus bör vara unionens försörjningstrygghet och beroendet av importerad fossil energi. En slutsats måste bli att höja målet för förnybar energi, som kan produceras inom EU.

2014-02-19 08:30 CET SEKAB Skidåkare som åkt Vasaloppet kommer att kunna få skjuts av bussar som drivs med förnybar etanol. Två av de så kallade ”duschbussarna”, som bussoperatören Nobina kör mellan målgången och duscharna, rullar på biodrivmedlet ED95. Vasaloppsveckan inleds på fredag med Kortvasan