Pressmeddelanden

2012-11-08 17:08 CET Imano AB Imano har inom programmet Forska&Väx blivit beviljade 3 Mkr för att utveckla en branschgemensam IT-lösning för effektivisering av biobränsleaffären mellan skogs- och energiföretag.

2012-11-02 13:48 CET Svebio, Svenska Bioenergiföreningen Svebio anordnar Årets Bioenergidagar på Vildmarkshotellet i Kolmården 6 - 7 november. Massmedia är välkomna att bevaka konferensen. Konferensen inleds med studiebesök på ett antal bioenergiföretag i Norrköping.

2012-10-30 07:58 CET Svebio, Svenska Bioenergiföreningen Det svenska biodrivmedelsnätverkets budskap är att man kan ersätta mer än 50 % av dagens fossila drivmedel med hållbara biodrivmedel och el fram till år 2030. Samtidigt som man gör det kan man utveckla och producera biodrivmedel med klimatpresetanda i världsklass. Man kan skapa jobb och öka Sveriges export av grön teknik. Det konstaterade nätverket under en Riksdagsfrukost nyligen.

2012-08-22 09:41 CEST Opcon AB Kinesiska aktiviteter stärker tillväxt

2012-08-20 09:55 CEST Opcon AB Energi- och miljöteknikbolaget Opcons helägda dotterbolag Saxlund international GmbH har fått ansvar för att leverera state-of-the-art hanteringsutrustning för biobränslen inför konverteringen av ett 248 MW kolkraftverk till samförbränning i Berlin, Tyskland.

2012-08-17 14:36 CEST Svebio, Svenska Bioenergiföreningen Svebios analys av Energimyndighetens senaste prognos visar att Sverige kommer att nå EU-målet om 49 procent förnybar energi, som gäller för 2020, redan i år, dvs åtta år före utsatt tid. Enligt Svebios beräkning kommer andelen förnybar energi i år att bli 49,6 procent av den svenska energianvändningen.

Söderenergi - Årets Klimatkomet 2012

2012-06-12 18:10 CEST Söderenergi AB Söderenergi fick utmärkelsen Årets Klimatkomet 2012, på seminariet Hållbar logistik i Stockholm igår. Söderenergi var först i Sverige med tågtransporter av bioenergi från skogar runtom i Sverige. Utmärkelsen Årets Klimatkomet ger Green Cargo till ett företag som utifrån sina förutsättningar gjort stora förbättringar av sin logistiks klimatpåverkan.

Erfaret mässteam siktar mot framtiden

2012-06-01 15:34 CEST Elmia AB Om drygt ett år öppnar portarna för Elmia Wood 2013 på Bratteborgs gård i Vaggeryd. Planeringen av mässans innehåll och teman är i full gång och idag har 230 företag bokat sig på mässan. Men trots att det är mer än ett år kvar till nästa skogsmässa lanserar mässteamet redan nu datum för kommande skogsmässor 2015 och 2017.

2012-05-30 11:38 CEST Svebio, Svenska Bioenergiföreningen World Bioenergy 2012 pågår för fullt i Jönköping denna vecka. Under öppningssessionen på tisdagen delades World Bioenergy Award ut till Harry Stokes från USA. Vetenskapsradion sänder från World Bioenergy, idag kl 13.20.

2012-05-30 10:27 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Sverige dominerar inte längre på träpelletsmarknaden – i dag är den global, och den största produktionen finns i Nordamerika. Detta innebär också att priserna på träpellets nu sätts på en internationell marknad. Marknaden för flis är å andra sidan huvudsakligen inhemsk. Det visar Olle Olsson i en avhandling från SLU om hur marknaden för trädbränslen har utvecklats under de senaste tjugo åren.