Pressmeddelanden

2013-04-11 15:04 CEST Opcon AB Som ett led i arbetet med att ta fram och lansera en ny strategi inom bioenergi har styrelsen för energi- och miljöteknikkoncernen Opcon beslutat att avveckla de lågtemperaturtorkar för biomassa som under flera år tagit stora resurser i anspråk och som hittills dragits med omfattande lönsamhetsproblem.

2013-04-08 14:16 CEST Svebio, Svenska Bioenergiföreningen Svebios anordnar Vårmöte den 9 april i Westmanska Palatset i Stockholm. Massmedia är välkomna att bevaka konferensen.

Holländskt energinätverk på besök för att ta intryck av Sverige

2013-04-04 11:44 CEST Grontmij Ett trettiotal politiker, investerare och energibolagsrepresentanter besökte nyligen Danmark och Sverige på en tre dagar lång studieresa för att lära mer om hur de båda länderna lyckats komma dit de är idag när det gäller förnyelsebar energiproduktion. Grontmij Sverige, som stod för en programpunkt, arrangerade en workshop i Malmö där deltagarna fick ta del av svenska erfarenheter inom bioenergi.

2013-03-20 13:57 CET Svebio, Svenska Bioenergiföreningen Sverige har under 2012 redan nått EU-målet och riksdagens mål om förnybar energi. Enligt Svebios beräkning, som bygger på aktuell statistik från Energimyndigheten, uppgick andelen förnybar energi till 51 procent 2012. EU-målet är 49 procent 2020, och riksdagen har höjt det målet till 50 procent. Sverige har alltså målet åtta år före utsatt tid.

2013-03-08 11:55 CET Hushållningssällskapet På tisdag 12 mars träffas landets salixaktörer i Skövde för att diskutera salix som biobränsle och framtida användningsområden.

2013-03-04 11:20 CET BioFuel Region Forest Innovation är ny medlem i BioFuel Region. - BFR har ett viktigt nätverk som vi vill vara en del av. Vi har redan fått viktiga kontakter med till exempel SLU och vi vet att fler viktiga kontakter kommer knytas, säger Lennart Olofsson, VD Forest Innovation. - De ligger precis i vårt kärnområde när det gäller skogsråvara från unga skogar, säger Magnus Matisons, projektledare BFR.

2013-02-25 11:17 CET SootTech AB SootTech har fått en ny order inom tung kraftenergi hos Vattenfall i Uppsala. Det är en studie som ska kvantifiera möjligheten att öka verkningsgraden utifrån effektivare sotning på en av Sveriges större kraftpannor. En etablering av teknologin på större kraftanläggningar kan minska bränslebehovet för samma energiproduktion, vilket i sin tur leder till minskade kostnader.

2013-02-25 11:02 CET Chalmers Innovation

2013-02-08 10:00 CET Svebio, Svenska Bioenergiföreningen Tidningen Bioenergi har för 4e i året i rad gett Sifo i uppdrag att undersöka vad svenska folket vet om bioenergins roll i det svenska energisystemet. Årets svar visar att svenska folkets kunskap om bioenergins roll har ökat. Bäst koll på bioenergins andel har kvinnor mellan 15-29 år, där fler än hälften eller 54 procent av de tillfrågade svarade rätt eller ganska rätt. Rätt svar är 32 %.

2013-02-04 08:07 CET SootTech AB Göteborgs-företaget SootTech har fått en beställning från Mölndal Energi på en driftstudie av företagets biokraftpanna vid Riskullaverket. Förhoppningen är att kunna öka pannans effektivitet genom förändringar hur pannan sotas.