Pressmeddelanden

2012-12-20 11:17 CET Opcon AB Energi- och miljöteknikbolaget Opcons helägda dotterbolag Saxlund international GmbH har fått ansvar för att leverera state-of-the-art hanteringsutrustning för biobränslen inför konverteringen av ytterligare ett stort kolkraftverk till samförbränning i Berlin, Tyskland.

Skellefteå Kraft har nöjdast elnätskunder

2012-12-17 09:43 CET Skellefteå Kraft Skellefteå Krafts elnätskunder är nöjdast i landet på företagssidan och näst nöjdast på privatsidan. Det visar den årliga kundnöjdhetsundersökningen från Svenskt Kvalitetsindex (SKI). – Vi behåller positionerna från i fjol, vilket är starkt. Men nu blickar vi framåt, vi ska bli ännu bättre, säger Christoffer Svanberg, affärsområdeschef Marknad.

2012-11-09 09:48 CET Opcon AB Styrelsen i Opcon har, inför extra bolagsstämma den 9 november 2012, beslutat att dra tillbaka styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen i punkten 7 a och styrelsen förslag till beslut om minskning av aktiekapital i punkten 8 a på den i kallelsen intagna dagordningen.

2012-11-09 09:38 CET Opcon AB Energi- och miljöteknikkoncernen Opcon har idag träffat avtal om försäljning av dotterbolaget SEM AB i Åmål och SEMs dotterbolag SEM Technology Suzhou Co. Ltd i Kina som tillsammans utgör affärsområdet Engine Efficiency.

2012-11-08 17:08 CET Imano AB Imano har inom programmet Forska&Väx blivit beviljade 3 Mkr för att utveckla en branschgemensam IT-lösning för effektivisering av biobränsleaffären mellan skogs- och energiföretag.

2012-11-02 13:48 CET Svebio, Svenska Bioenergiföreningen Svebio anordnar Årets Bioenergidagar på Vildmarkshotellet i Kolmården 6 - 7 november. Massmedia är välkomna att bevaka konferensen. Konferensen inleds med studiebesök på ett antal bioenergiföretag i Norrköping.

2012-10-30 07:58 CET Svebio, Svenska Bioenergiföreningen Det svenska biodrivmedelsnätverkets budskap är att man kan ersätta mer än 50 % av dagens fossila drivmedel med hållbara biodrivmedel och el fram till år 2030. Samtidigt som man gör det kan man utveckla och producera biodrivmedel med klimatpresetanda i världsklass. Man kan skapa jobb och öka Sveriges export av grön teknik. Det konstaterade nätverket under en Riksdagsfrukost nyligen.

2012-08-22 09:41 CEST Opcon AB Kinesiska aktiviteter stärker tillväxt

2012-08-20 09:55 CEST Opcon AB Energi- och miljöteknikbolaget Opcons helägda dotterbolag Saxlund international GmbH har fått ansvar för att leverera state-of-the-art hanteringsutrustning för biobränslen inför konverteringen av ett 248 MW kolkraftverk till samförbränning i Berlin, Tyskland.

2012-08-17 14:36 CEST Svebio, Svenska Bioenergiföreningen Svebios analys av Energimyndighetens senaste prognos visar att Sverige kommer att nå EU-målet om 49 procent förnybar energi, som gäller för 2020, redan i år, dvs åtta år före utsatt tid. Enligt Svebios beräkning kommer andelen förnybar energi i år att bli 49,6 procent av den svenska energianvändningen.