Pressmeddelanden

2012-05-24 13:00 CEST Svebio, Svenska Bioenergiföreningen Under nästa vecka är Svebio och Elmia värdar för den globala bioenergibranschen. World Bioenergy 2012 i Jönköping är ett mycket stort evenemang, med konferens, fackmässa, matchmaking och ett stort antal studiebesök. Konferensen inleds på tisdag med tal av energiminister Anna-Karin Hatt. Hittills har delegater från 47 länder registrerat sig.

Skellefteå Kraft gör ett acceptabelt resultat trots låga  elpriser

2012-05-22 17:23 CEST Skellefteå Kraft Skellefteå Krafts första delårsrapport för året visar att koncernens omsättning minskat efter de första fyra månaderna. Huvudorsaken är lägre intäkter från försäljning av el till marknaden, beroende på mycket låga el- och elcertifikatpriser.

Skånskt nytänkande i fokus på Skånes Energiting

2012-05-10 08:51 CEST Energikontoret Skåne Skåne ligger i framkant när det gäller energieffektivisering och omställning till förnybar energi. Här finns ett unikt regionalt biogassamarbete och hälften av den svenska vindkraftselen produceras i Skåne. Hållbara stadsområden växer fram och här bedrivs också ledande forskning inom energiområdet. Dessa skånska framgångsexempel står i centrum när Skånes Energiting arrangeras den 12 juni i Malmö.

2012-05-09 09:26 CEST Energimyndigheten Vilken roll kommer en ISO-standard för bioenergi att spela och hur hänger det ihop med en hållbar global energimarknad? Detta diskuterar experter från samtliga kontinenter tillsammans med representanter från industrin, miljörörelse, bioenergiorganisationer och ISO under en temadag i samband med World Bioenergy 2012.

2012-05-03 15:45 CEST Opcon AB Stark tillväxt och kraftig resultatförbättring

Höga råvarukostnader får Skellefteå Kraft att sätta BioStor i viloläge

2012-05-03 12:30 CEST Skellefteå Kraft Skellefteå Krafts styrelse har fattat beslut om att sätta pelletsproduktionen vid bioenergikombinatet i Storuman i viloläge. Bakgrunden är höga biobränslekostnader och en pressad pelletsmarknad. – Det är tråkigt, inte minst med tanke på våra lojala och duktiga medarbetare som gjort sitt yttersta för att vända den negativa trenden, förklarar Gunnar Eikeland, vd på Skellefteå Kraft.

Forskning om skogsindustrin och bioenergin gav stipendium till Mikael Ottosson

2012-04-25 15:11 CEST Svebio, Svenska Bioenergiföreningen Forskaren Mikael Ottosson från Linköpings universitet har tilldelats Jan Häckners bioenergistipendium av Svebio. Mikael Ottosson har forskat kring skogsindustrin och energiomställningen och doktorerade 2011. I sin forskning har han bland annat pekat på den stora betydelse ett antal aktörer utanför skogsindustrin hade för utvecklingen, bland annat Svebio och forskare vid SLU.

2012-04-12 10:47 CEST Opcon AB Nu finns Energi- och miljöteknikkoncernen Opcons årsredovisning för 2011 tillgänglig som pdf på Opcons webbplats www.opcon.se

PRESSINBJUDAN: “Taking you from Know-How to Show-How” - Välkommen till World Bioenergy, 29-31 maj

2012-04-04 12:29 CEST Elmia AB World Bioenergy är en exklusiv och attraktiv marknadsplats för leverantörer, tillverkare och köpare av produkter, utrustning, teknik och know-how. “Taking you from Know-How to Show-How” är en slogan som betonar att här finns både teoretisk kunskap och teknik i praktisk drift. Evenemanget står på fyra starka ben: mässa, konferenser med dagliga exkursioner och B2B matchmaking.

2012-04-04 09:42 CEST 100 % Förnybar värme Statistiken talar sitt tydliga språk. För tredje året i rad har privatpersoner bosatta i norra Sverige visat att de har bäst kunskap kring landets bioenergianvändning.