Pressmeddelanden

2013-02-25 11:17 CET SootTech AB SootTech har fått en ny order inom tung kraftenergi hos Vattenfall i Uppsala. Det är en studie som ska kvantifiera möjligheten att öka verkningsgraden utifrån effektivare sotning på en av Sveriges större kraftpannor. En etablering av teknologin på större kraftanläggningar kan minska bränslebehovet för samma energiproduktion, vilket i sin tur leder till minskade kostnader.

2013-02-25 11:02 CET Chalmers Innovation

2013-02-08 10:00 CET Svebio, Svenska Bioenergiföreningen Tidningen Bioenergi har för 4e i året i rad gett Sifo i uppdrag att undersöka vad svenska folket vet om bioenergins roll i det svenska energisystemet. Årets svar visar att svenska folkets kunskap om bioenergins roll har ökat. Bäst koll på bioenergins andel har kvinnor mellan 15-29 år, där fler än hälften eller 54 procent av de tillfrågade svarade rätt eller ganska rätt. Rätt svar är 32 %.

2013-02-04 08:07 CET SootTech AB Göteborgs-företaget SootTech har fått en beställning från Mölndal Energi på en driftstudie av företagets biokraftpanna vid Riskullaverket. Förhoppningen är att kunna öka pannans effektivitet genom förändringar hur pannan sotas.

Skellefteå Kraft vill bli Sveriges mest kundfokuserade energibolag

2013-01-25 12:00 CET Skellefteå Kraft Skellefteå Kraft ska utmana energibranschens konventioner genom att skapa en helt ny upplevelse för landets elkunder. Som stöd på vägen dit har bolaget inrättat ett rådgivande advisory board. Ordförande blir varumärkesbyrån Rewirs vd, Anne Årneby.

2013-01-17 13:57 CET Svebio, Svenska Bioenergiföreningen Bioenergy International går in i en ny fas och Lennart Ljungblom lämnar nu Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, knappt två år efter att föreningen köpte tidningsverksamheten Bioenergy International av hans företag Bioenergi Förlag, 2011.

2012-12-20 11:17 CET Opcon AB Energi- och miljöteknikbolaget Opcons helägda dotterbolag Saxlund international GmbH har fått ansvar för att leverera state-of-the-art hanteringsutrustning för biobränslen inför konverteringen av ytterligare ett stort kolkraftverk till samförbränning i Berlin, Tyskland.

Skellefteå Kraft har nöjdast elnätskunder

2012-12-17 09:43 CET Skellefteå Kraft Skellefteå Krafts elnätskunder är nöjdast i landet på företagssidan och näst nöjdast på privatsidan. Det visar den årliga kundnöjdhetsundersökningen från Svenskt Kvalitetsindex (SKI). – Vi behåller positionerna från i fjol, vilket är starkt. Men nu blickar vi framåt, vi ska bli ännu bättre, säger Christoffer Svanberg, affärsområdeschef Marknad.

2012-11-09 09:48 CET Opcon AB Styrelsen i Opcon har, inför extra bolagsstämma den 9 november 2012, beslutat att dra tillbaka styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen i punkten 7 a och styrelsen förslag till beslut om minskning av aktiekapital i punkten 8 a på den i kallelsen intagna dagordningen.

2012-11-09 09:38 CET Opcon AB Energi- och miljöteknikkoncernen Opcon har idag träffat avtal om försäljning av dotterbolaget SEM AB i Åmål och SEMs dotterbolag SEM Technology Suzhou Co. Ltd i Kina som tillsammans utgör affärsområdet Engine Efficiency.