Pressmeddelanden

Sotning gör returflis lönsam i kraftvärmeproduktion

Sotning gör returflis lönsam i kraftvärmeproduktion

2014-02-10 10:00 CET
Nu finns tekniken som gör det möjligt för kraftvärmeproducenter att sänka sina bränslek...

Regeringen måste främja fjärrvärmen enligt EU:s direktiv

2014-01-21 14:59 CET
Det finns flera regelverk som missgynnar fjärrvärme och kraftvärme, och som snarast mås...

Söderenergi erhåller EU-bidrag för studie kring ökade sjötransporter

Söderenergi erhåller EU-bidrag för studie kring ökade sjötransporter

2013-12-13 13:26 CET
Söderenergi har inlett en bredare studie för att ta fram ett beslutsunderlag för att ...

ILUC-förslaget dött - inget tak för biodrivmedel från åker

2013-12-12 16:19 CET
EUs energiministrar lyckades inte enas om ett nytt direktiv om begränsning av användnin...

Skellefteå Kraft avslutar pelletsförsäljningen

Skellefteå Kraft avslutar pelletsförsäljningen

2013-11-14 16:00 CET
Skellefteå Krafts styrelse har fattat beslut om att avbryta viloläget av pelletsfabrike...

Nu måste biodrivmedlen upp på den politiska dagordningen

2013-11-13 14:10 CET
Politikerna måste ta tag i biodrivmedelsfrågan inför valet 2014. Försäljningen av bilar...

Premiär för skånsk träpellets

Premiär för skånsk träpellets

2013-11-11 10:25 CET
Nu har skånska företag och konsumenter möjlighet att köpa lokalt producerad träpellets....

Mat och klimat på agendan i Karlskrona

Mat och klimat på agendan i Karlskrona

2013-11-06 09:54 CET
Utan mat står vi oss slätt och samtidigt står maten för ungefär en fjärdedel av klimatg...

Viktigt att snabbt få stimulanser för biodrivmedel från skogen

2013-11-06 09:15 CET
Nya biodrivmedel från skogsråvara var ett tema vid Svebios konferens Årets Bioenergidag...