Pressmeddelanden

Satsa på bilar som kan tanka förnybart - då kommer pumparna att behövas

2014-03-17 11:04 CET
Regeringen förslår att mindre mackar inte ska behöva installera pumpar för förnybart br...

Svensk-finskt samarbete fördjupas

Svensk-finskt samarbete fördjupas

2014-03-10 07:45 CET
Under 10 år har organisationer och universitet i Sverige och Finland samarbetat för att...

Höj EU-målet för förnybart och minska EUs beroende av fossil energi

2014-03-04 10:04 CET
EUs energiministrar är idag samlade i Bryssel för att diskutera EUs energi- och klimatm...

Regeringens ambition ger inte högre klimatmål i praktiken

2014-02-25 14:39 CET
Miljöminister Lena Ek och energiminister Anna-Karin Hatt skriver på Svenska Dagbladets ...

Skellefteå Kraft rekommenderar SCA Bionorr

Skellefteå Kraft rekommenderar SCA Bionorr

2014-02-20 16:08 CET
Under våren avslutar Skellefteå Kraft försäljningen av pellets. För att trygga leverans...

Stoppa EU:s råvarureglering av biomassa och biodrivmedel

2014-02-12 14:16 CET
EU-kommissionen har lagt förslag om nya statsstödsregler 2014 - 2020. Förslaget innehål...

Skellefteå Kraft varslar i Storuman

Skellefteå Kraft varslar i Storuman

2014-02-12 13:03 CET
Som en följd av att Skellefteå Kraft lägger ner pelletsproduktionen i Storuman tvingas ...

Sotning gör returflis lönsam i kraftvärmeproduktion

Sotning gör returflis lönsam i kraftvärmeproduktion

2014-02-10 10:00 CET
Nu finns tekniken som gör det möjligt för kraftvärmeproducenter att sänka sina bränslek...

Regeringen måste främja fjärrvärmen enligt EU:s direktiv

2014-01-21 14:59 CET
Det finns flera regelverk som missgynnar fjärrvärme och kraftvärme, och som snarast mås...

Söderenergi erhåller EU-bidrag för studie kring ökade sjötransporter

Söderenergi erhåller EU-bidrag för studie kring ökade sjötransporter

2013-12-13 13:26 CET
Söderenergi har inlett en bredare studie för att ta fram ett beslutsunderlag för att ...