Pressmeddelanden

Mer mat och bioenergi ur kassava med nya metoder

Mer mat och bioenergi ur kassava med nya metoder

2013-09-16 13:39 CEST
Nya sätt att tillvarata stärkelse från kassava kan ge mat till ytterligare 30 miljoner ...

POLLUTEC Horizons, det internationella forumet för lösningar inom hållbar miljöteknik, 3-6 december i Paris

2013-08-28 13:45 CEST
Årets Pollutec Horizons, www.pollutec.com , det internationella forumet för lösningar i...

Inlandsinnovations Q2 och halvårsrapport 2013

Inlandsinnovations Q2 och halvårsrapport 2013

2013-07-19 10:20 CEST
Inlandsinnovation har till och med halvåret 2013 investerat i ägarkapital med totalt 19...

Lovande resultat vid test med knubbved

2013-06-28 14:36 CEST
Hushållningssällskapet och Högskolan Dalarna i samverkan med lokala biobränsleintressen...

Framtidens boende finns i Svenljunga

2013-06-19 09:55 CEST
En begynnande trångboddhet på Naturbruksgymnasiet i Svenljunga har mynnat ut i ett spän...

Effektiva celler behöver bromsa lagom

2013-05-15 08:26 CEST
Hur cellerna reglerar sin egen funktion genom att ”gasa och bromsa” är viktig grundkuns...

Pilotanläggningen i Örnsköldsvik blir en demoanläggning för bioraffinaderi

2013-05-03 08:50 CEST
Pilotanläggningen i Örnsköldsvik blir en demoanläggning för bioraffinaderi. SP Sveriges...

KVARTALSRAPPORT JANUARI–MARS 2013

2013-05-02 15:51 CEST
• Ökad omsättning +37 % med förbättrade marginaler jämfört med fjärde kvartalet 2012 •...

Opcon: Kinesiska Snowman går in som 10 % ägare i Opcon genom riktad nyemission

Opcon: Kinesiska Snowman går in som 10 % ägare i Opcon genom riktad nyemission

2013-04-23 16:47 CEST
Opcons styrelse har med stöd av bemyndigande från årsstämman beslutat att genomföra en ...

Använd skogen aktivt i klimatarbetet

2013-04-23 14:59 CEST
Svebio har lämnat remissyttrande över Naturvårdsverkets underlag till Färdplan 2050. Ut...