Pressmeddelanden

Pressinbjudan: Resa för dem som trivs i öppna landskap

2015-08-26 13:25 CEST Linköpings kommun Fredag 28 augusti klockan 8.30 – 14.00 genomför Linköpings kommun med flera en resa för att studera och diskutera förbuskningen av ängs- och betesmarker och vad det innebär ur olika perspektiv. Resan startar vid Vreta Kluster, Klustervägen 11, vid Vretaskolan

Nya rön om artrikedomen i världens bergstrakter

2015-08-13 10:00 CEST Göteborgs botaniska trädgård Trots att bergsområden bara täcker cirka en åttondel av jordens yta innehåller de en tredjedel av alla arter på land. Denna mångfald här länge fascinerat forskarna, men än idag återstår många frågor om hur den uppstått. Alexandre Antonelli, professor i biodiversitet vid Göteborgs Universitet och vetenskaplig intendent vid Botaniska trädgård, gör en analys av ämnet i tidskriften Nature.

Kantzoner fungerar bäst i lagom komplexa jordbrukslandskap

2015-07-30 10:00 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Det är i de medelkomplexa jordbrukslandskapen som det lönar sig bäst att sätta in biodiversitetsfrämjande lokala åtgärder, som t.ex. blommande kantzoner. SLU-forskaren Mattias Jonsson har tillsammans med kollegor från Nya Zeeland, Australien och USA nyligen publicerat sina bevis för detta i Journal of Applied Ecology.

Samodling – ett sätt att öka skördarna i ekologiskt jordbruk

2015-07-08 11:23 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Forskningsrådet Formas inbjudan: Insekter - det nya köttet?

2015-07-01 09:00 CEST Formas – forskningsrådet för hållbar utveckling Jordens befolkning beräknas år 2050 uppgå till nio miljarder människor. Hur kan vi trygga livsmedelsförsörjningen utan att knäcka miljön? Är insekter vår räddning? Vi lyfter aktuell forskning, och tar upp det gastronomiska perspektivet. För visst är insekter kanske gott?

E.ON i samarbetsprojekt kring biologisk mångfald i ledningsgator

2015-06-25 12:09 CEST E.ON Sverige AB Granspira, smörbollar, hasselmöss och kärrspindlar. Det är några av de arter som växer och lever i den helt unika miljön som finns i kraftledningsgatorna. Länsstyrelsen i Jönköpings län har kartlagt viktiga biotoper i länets ledningsgator och tagit fram skötselmanualer till E.ON så att arter och miljöer kan bevaras eller till och med utvecklas.

2015-06-17 11:16 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Artdatabanken vid SLU får 15 miljoner kronor ur regeringens vårbudget, till Svenska artprojektet. – Vi är glada över att få de här pengarna. Det är ett erkännande av att SLU och Artdatabanken gör ett bra arbete och att regeringen har förtroende för Svenska artprojektet, säger Lena Sundin Rådström, chef för Artdatabanken på SLU, som driver Svenska artprojektet.

Formas delar ut 77 miljoner till forskning om skogsråvara och biomassa

2015-06-16 16:40 CEST Formas – forskningsrådet för hållbar utveckling Framtagning av nya trädsorter som växer så det knakar samtidigt som de är lämpliga för flera användningsområden; Modeller för att övervaka och minska utbredningen av contortatallen i landet; Granar som inte har röta och som på ett hållbart sätt kan erbjuda en rad ekosystemtjänster; Skötselåtgärder för att långsiktigt säkra biologisk mångfald och naturvärden i unga gallringsbestånd.

Ytterligare 12 miljoner kronor till forskning om skogsbranden i Västmanland

2015-06-16 16:30 CEST Formas – forskningsrådet för hållbar utveckling Branden i Västmanland hösten 2014 beskrivs som den mest omfattande i Sverige under modern tid. Branden orsakade mänskligt lidande samt krävde betydande insatser på såväl lokal, regional som nationell nivå. Formas utlyste alldeles efter branden 15 miljoner kronor för snabba forskningsinsatser och för att samla in material och data över branden och dess konsekvenser.

2015-05-26 12:52 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Skogarna i norr kan på sikt komma att utsättas för hård press då den globala efterfrågan på naturresurser ökar samtidigt som klimatet förändras och det ställs allt högre krav på miljöhänsyn, enligt en ny bok om de nordiska skogarnas framtid.