Pressmeddelanden

Tillbaka till framtiden i senaste numret av Miljötrender

2015-12-01 11:52 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU SLU kan visa upp långa tidsserier med miljödata- och statistik både på land och i vatten. I senaste numret av tidningen Miljötrender kan du läsa om hur tillbakablickar på naturresurshistorien hjälper forskarna att tolka nuläget och spana framåt. Du kan också läsa om när mätvärden blir miljöproblem, framtidens skog, livsmiljökartering i Kosterhavet, och om vi är på väg in i ett sjätte massutdöende.

Små revir och brist på lövträd orsak till akut hot mot hackspett

2015-11-25 09:40 CET Örebro universitet Den vitryggiga hackspetten är akut hotad eftersom det finns för lite lövträd i reviren. Det visar Kristoffer Stighäll i sin avhandling vid Örebro universitet. Han har jämfört med Finland där skogsbruket gett andra förutsättningar för fågeln som spelar en avgörande roll för den biologiska mångfalden.

2015-11-05 15:55 CET Formas – forskningsrådet för hållbar utveckling En podcastserie om ett framtida samhälle utan ekonomisk tillväxt, en webbportal om nutrition, publika evenemang i efterdyningarna från klimatmötet i Paris där artister och forskare möts och agerar tillsammans, samt en serie fältarbeten där gymnasieelever vässar sitt klimatmedvetande och förbereds för högre studier.

Grundaren av Patagonia vill stoppa Långforsens kraftverk

2015-11-05 15:01 CET Älvräddarna Kampen mot kraftverket i Långforsen i jämtländska älven Långan får nu internationell uppbackning då klädföretaget Patagonias grundare, Yvon Chouinard, uppmanar kommunalrådet AnnSofie Andersson i Östersunds kommun att riva ut dammen stället för att bygga upp den.

2015-11-05 13:15 CET Formas – forskningsrådet för hållbar utveckling Idag beslutade Formas forskarråd att bevilja totalt 614 miljoner kronor fördelade på 204 forskningsprojekt till stöd för hållbar utveckling ur olika perspektiv - ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Det kom in omkring 1380 ansökningar i våras och nu är beredningsprocessen klar.

2015-10-28 14:07 CET Havsmiljöinstitutet På vilka sätt använder vi havets resurser och hur har det påverkat dess förmåga att fortsätta ge oss till exempel fisk, kulturella värden och reglering av luft, klimat och övergödning? En ny rapport om ekosystemtjänster från svenska hav synliggör hur vi har nytta av havet på olika sätt, hur tillståndet är för havets olika ekosystem, och hur tillståndet hänger ihop med mänsklig påverkan.

2015-10-27 09:37 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU En ny studie gjord av bl a forskare från SLU visar att lejonpopulationen i stora delar av Afrika är i snabb minskning. Studien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften PNAS, uppskattar att antalet lejon i Väst- och Centralafrika minskar kraftigt och beräknas minska med ytterligare femtio procent under de kommande två decennierna om inget görs för att bevara stammen.

2015-10-26 10:00 CET Formas – forskningsrådet för hållbar utveckling Mänskligheten står inför stora utmaningar med stigande medeltemperatur, minskande biologisk mångfald, havsförsurning, miljöföroreningar och hög urbaniseringstakt. Formas underlag till proposition om forskning, innovation och högre utbildning pekar på vikten av stark internationellt ledande forskning till stöd för en hållbar utveckling, samt på behovet av ökad användning av forskningen i samhället.

HaV ger 7,1 miljoner till att utveckla en hållbar vattenkraft i Dalälven

2015-10-20 08:00 CEST Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger totalt 7,1 miljoner kronor till projektet ”Hållbar vattenkraft i Dalälven”. Projektet ska pågå i drygt tre år och ledas av Länsstyrelsen i Dalarnas län. - Målet är att ta fram en plan för hur man ska prioritera olika miljöåtgärder vid vattenkraftverk och att se hur dessa åtgärder påverkar elproduktionen, säger Niklas Egriell på HaV.

​​​​​​​​​Formas presenterar 160 miljöteknikprojekt

2015-09-30 14:19 CEST Formas – forskningsrådet för hållbar utveckling Är det bättre för miljön att producera den vanligaste plasten, polyeten, från biomassa istället för från olja? Kan man behandla svårläkta sår med spindeltråd som kopplats ihop med kroppens egna bakteriedödande enzymer och molekyler, och därmed undvika antibiotika? Om detta handlar några av de 160 Formasfinansierade miljöteknikprojekt som presenteras i en ny katalog från Formas.