Pressmeddelanden

40 miljoner till projekt för bättre havs- och vattenmiljö

2014-04-09 07:30 CEST Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har beslutat att avsätta 40 miljoner kronor årligen till åtgärder som ska förbättra svenska havs- och vattenmiljöer. - Av dessa har vi hittills valt ut 17 projekt som får pengar, flera av dessa löper över flera år. Flera av dem är också projekt som stimulerar samarbete över länsgränser, säger Thomas Johansson, enhetschef på HaV.

2014-04-03 14:30 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Analysportalen är ett nytt verktyg för att studera långsiktiga förändringar i naturen, göra modeller för arters utbredning eller ta fram underlag för samhällsplanering. Portalen gör det möjligt att söka, visualisera och hämta art- och miljödata från många olika källor samtidigt.

2014-04-03 08:47 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Det går rykten om att vargstammen innehåller hybrider mellan hundar och vargar men omfattande studier från vargforskare på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och deras norska kollegor visar att det inte stämmer. – Vi har bättre genetisk information om den skandinaviska vargpopulationen än vad som finns om någon annan vild rovdjurspopulation i världen, säger Johan Månsson, forskare vid SLU.

Älvräddarna vill förbjuda drift av kraftverk

2014-03-27 06:30 CET Älvräddarna Karlshammars kraftverk i Emån drivs fortfarande, trots att ett fingaller till skydd av havsöring och Östersjölax ännu inte satts upp. Det är i strid med villkoren och nu vill Älvräddarna att kraftverksägaren föreläggs förbud mot fortsatt drift från länsstyrelsens sida för att rädda fiskarna från en säker död.

2014-03-25 16:27 CET Halmstads kommun Halmstads kommun presenterar programmet för Biologisk mångfald – naturupplevelser i Halmstad 2014. Fredagen den 28 mars kl. 10, på Hembygdsgården, Söndrum. Temat för årets program är ekosystemtjänster. De guidade naturupplevelserna visar upp Halmstads artrikedom och är en chans för invånare och besökare att uppleva naturen och samtidigt lära mer om biologisk mångfald och naturens tjänster.

Storskalig röjning och gallring hot mot talltitor

2014-03-24 08:00 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Antalet talltitor har mer än halverats sedan 1970-talet. Vad detta beror på har diskuterats i fågelkretsar under många år. Enligt en studie från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är orsaken en kraftig minskning av små granar i gallrings- och avverkningsmogen skog. Granarna är viktiga för att skydda bo- och födosöksplatser.

2014-03-21 08:00 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Historiska data kring förekomsten av fiskarter i svenska sjöar ger en bild av hur försurning och andra miljöförändringar har har varierat. Bland annat visar beståndet av mört hur sjöförsurningen har slagit. Studien är gjord av bl a forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet.

2014-03-19 09:15 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU 84 procent av Sveriges befolkning stödjer jakt generellt; stödet är framförallt kopplat till konsumtion av viltkött och att ha vänner som jagar. 1) att antalet stora vilda djur har ökat och därmed också negativa effekter som till exempel viltolyckor, 2) förändringar i jaktlagstiftningen, obligatorisk jägarexamen infördes 1985, samt 3) att fler personer vill äta lokalt och ekologiskt producerad mat

Grundvattnet visar naturvården var skogsbäckarnas artrikedom är störst

2014-03-18 13:00 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Genom att kartlägga grundvattenflöden kring ett vattendrag går det att identifiera områden med stor biologisk mångfald visar en ny studie. Det är kunskap som kan få stor betydelse när forskarna utvecklar nya verktyg för naturhänsyn inom framtidens skogsbruk.

2014-03-17 13:10 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Välkommen till en heldagskonferens i Alnarp den 20 mars för att diskutera de stora framtidsfrågorna för lantbruk och markanvändning i Skåneregionen.