Pressmeddelanden

2014-11-21 09:15 CET Fortum Sverige AB Utrivningen av Stackmoradammen i Oreälv genomförs nu. Enligt en dom från Mark och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt ska dammen vara riven före utgången av 2014. Rivningen får konsekvenser för kulturlandskapet och naturen både uppströms och nedströms från dammen.

2014-11-21 08:46 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

MC-sport räddar utrotningshotade arter

2014-11-10 13:00 CET Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet – Motorbanor refug för rödlistade arter Ny kunskap kan vända upp och ner på miljödebatten och biologisk mångfald. Enligt Nils Ryrholm, professor i zoologi vid Högskolan i Gävle, utgör motorbanor en refug för rödlistade arter – växter och djur som är hotade i Sverige. I förlängningen blir därmed motorbanor en miljöresurs för kommunen och landet.

Fyra nya äppelsorter introduceras!

2014-11-10 10:43 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

500 miljoner kronor till forskning inom hållbar utveckling

2014-11-10 10:00 CET Formas, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Formas delar ut cirka 500 miljoner kronor till 116 projekt inom hållbar utveckling för åren 2015 - 2017. Det beslutade Formas forskarråd på rådsmötet fredagen den 7 november.

HaV-analys: Fiske bör regleras ytterligare i 30 marina skyddade områden i Sverige

2014-11-10 07:30 CET Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har nu rapporterat till regeringen om vilka åtgärder som krävs för att nå bevarandemålen i Sveriges marina skyddade områden. - Vi bedömer att det i ett första steg är aktuellt att reglera fisket ytterligare i 30 av Sveriges drygt 300 marina skyddade områden, av dessa ligger sex områden utanför trålgränsen, säger Lena Tingström, utredare på HaV.

Hur påverkades naturen av O-ringen?

2014-11-06 17:21 CET Högskolan Kristianstad Orientering kan vara en del av framtidens naturvård. Det menar två landskapsvetarstudenter vid Högskolan Kristianstad som gjort en studie på hur naturen påverkades av det stora idrottsevenemanget O-ringen Skåne 2014.

2014-10-30 16:10 CET Enetjärn Natur Igår enades de fyra största svenska ekologiföretagen om att bilda Ekologiföretagen Sverige - den svenska branschorganisationen för konsultföretag inom naturmiljö och ekosystem på land och i vatten. Att verka för sunda konkurrensförhållanden och på så sätt tillhandahålla gröna jobb i en bransch med växande småföretag är en är en av de starkaste drivkrafterna bakom bildandet

Snäckor kan ge oss ledtrådar om förnanedbrytningen

2014-10-14 11:19 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Nedbrytningen av förna, dvs. nedfallna löv, kvistar etc. i skogsmark är en viktig process som bland annat påverkar näringstillgången i skogen. För att kunna förutsäga vad ett ändrat klimat kan betyda för nedbrytningen behöver man ta reda på hur olika markorganismer påverkas. Landsnäckor är bra modellarter för sådana nedbrytande organismer.

'Morfar Albert' en av de nya sorterna i tredje omgången Grönt kulturarv®-perenner!

2014-10-08 12:00 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU