Pressmeddelanden

Ny undersökning visar bristfällig kunskap om naturvård bland välutbildade svenskar.

2014-12-19 14:04 CET Västarvet Bland välutbildade svenskar med intresse för politik och miljö är kunskaperna om naturvård, naturvårdsprojekt och arter bristfällig, konstateras i en undersökning vid Göteborgs Universitet och Göteborgs Naturhistoriska Museum.

Europa visar att människor och rovdjur kan dela samma landskap

2014-12-18 20:10 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Rovdjurens återkomst i Europa är en stor framgång för naturvården. På en tredjedel av det europeiska fastlandet finns åtminstone ett av de stora rovdjuren. Det visar en artikel i den vetenskapliga tidskriften Science som forskare från 26 länder har bidragit till, bl a från svenska SLU. Ett utmärkt exempel på att människor och stora rovdjur kan dela samma landskap, enligt forskarna.

Europe shows that humans and large predators can share the same landscape

2014-12-18 20:05 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU The recovery of large carnivores in Europe is a great success for nature conservation. At one third of mainland Europe, at least one species of large carnivore is present, according to an article in the magazine Science that researchers from 26 countries have contributed to. It is an excellent example that humans and carnivores can share the same landscape, says main author Guillaume Chapron, SLU.

Formas delar ut 17 miljoner kronor till forskning om branden i Västmanland

2014-12-15 12:25 CET Formas, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Skogsbranden i Västmanland 2014 har haft förödande effekter på miljön och stor påverkan på boende i kringliggande samhällen. Många frågor dyker upp efter skogsbranden. Formas har beslutat att bevilja 17 miljoner kronor till sex forskningsprojekt som ska studera effekter av branden och hur man kan minimera olika slags skador.

WWF ger stöd till nyskapande naturvårdsprojekt i landet

2014-12-03 08:52 CET Världsnaturfonden WWF För att hejda förlusten av den biologiska mångfalden och minska de ekologiska fotavtrycken krävs ännu mer insatser för naturvården. Kanske behövs det nya grepp och tankar för att sätta fart på en hållbar förvaltning av naturresurser och våra ekosystem? Nu får åtta nytänkande naturvårdsprojekt runt om i landet dela på 1,75 miljoner kronor från Världsnaturfonden WWF.

Satsningar på SLU i Skara - rådgivning, animalieproduktion och jordbruk

2014-11-21 15:59 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU ​Regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland har tagit beslut om medel till strategiska satsningar för SLU i Skara. Det gäller ”Kompetenscentrum rådgivning”, ”Hållbar produktion och konsumtion av animalieprodukter” och ”Precisionsodling SLU, Skara”. Projekten sträcker sig från 1 juli 2015 till 30 juni 2017.

2014-11-21 09:15 CET Fortum Sverige AB Utrivningen av Stackmoradammen i Oreälv genomförs nu. Enligt en dom från Mark och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt ska dammen vara riven före utgången av 2014. Rivningen får konsekvenser för kulturlandskapet och naturen både uppströms och nedströms från dammen.

2014-11-21 08:46 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

MC-sport räddar utrotningshotade arter

2014-11-10 13:00 CET Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet – Motorbanor refug för rödlistade arter Ny kunskap kan vända upp och ner på miljödebatten och biologisk mångfald. Enligt Nils Ryrholm, professor i zoologi vid Högskolan i Gävle, utgör motorbanor en refug för rödlistade arter – växter och djur som är hotade i Sverige. I förlängningen blir därmed motorbanor en miljöresurs för kommunen och landet.

Fyra nya äppelsorter introduceras!

2014-11-10 10:43 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU