Pressmeddelanden

Samodling – ett sätt att öka skördarna i ekologiskt jordbruk

2015-07-08 11:23 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Forskningsrådet Formas inbjudan: Insekter - det nya köttet?

2015-07-01 09:00 CEST Formas – forskningsrådet för hållbar utveckling Jordens befolkning beräknas år 2050 uppgå till nio miljarder människor. Hur kan vi trygga livsmedelsförsörjningen utan att knäcka miljön? Är insekter vår räddning? Vi lyfter aktuell forskning, och tar upp det gastronomiska perspektivet. För visst är insekter kanske gott?

E.ON i samarbetsprojekt kring biologisk mångfald i ledningsgator

2015-06-25 12:09 CEST E.ON Sverige AB Granspira, smörbollar, hasselmöss och kärrspindlar. Det är några av de arter som växer och lever i den helt unika miljön som finns i kraftledningsgatorna. Länsstyrelsen i Jönköpings län har kartlagt viktiga biotoper i länets ledningsgator och tagit fram skötselmanualer till E.ON så att arter och miljöer kan bevaras eller till och med utvecklas.

2015-06-17 11:16 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Artdatabanken vid SLU får 15 miljoner kronor ur regeringens vårbudget, till Svenska artprojektet. – Vi är glada över att få de här pengarna. Det är ett erkännande av att SLU och Artdatabanken gör ett bra arbete och att regeringen har förtroende för Svenska artprojektet, säger Lena Sundin Rådström, chef för Artdatabanken på SLU, som driver Svenska artprojektet.

Formas delar ut 77 miljoner till forskning om skogsråvara och biomassa

2015-06-16 16:40 CEST Formas – forskningsrådet för hållbar utveckling Framtagning av nya trädsorter som växer så det knakar samtidigt som de är lämpliga för flera användningsområden; Modeller för att övervaka och minska utbredningen av contortatallen i landet; Granar som inte har röta och som på ett hållbart sätt kan erbjuda en rad ekosystemtjänster; Skötselåtgärder för att långsiktigt säkra biologisk mångfald och naturvärden i unga gallringsbestånd.

Ytterligare 12 miljoner kronor till forskning om skogsbranden i Västmanland

2015-06-16 16:30 CEST Formas – forskningsrådet för hållbar utveckling Branden i Västmanland hösten 2014 beskrivs som den mest omfattande i Sverige under modern tid. Branden orsakade mänskligt lidande samt krävde betydande insatser på såväl lokal, regional som nationell nivå. Formas utlyste alldeles efter branden 15 miljoner kronor för snabba forskningsinsatser och för att samla in material och data över branden och dess konsekvenser.

2015-05-26 12:52 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Skogarna i norr kan på sikt komma att utsättas för hård press då den globala efterfrågan på naturresurser ökar samtidigt som klimatet förändras och det ställs allt högre krav på miljöhänsyn, enligt en ny bok om de nordiska skogarnas framtid.

Hjälp bina - bjud på en mångfald av blommande växter

2015-05-26 07:30 CEST Blomsterfrämjandet Antalet bin har minskat drastiskt under senare år. Samtidigt vet vi att pollinering av bin är viktig både för ekosystemet och för vår matproduktion. Genom att odla nektar- och pollenrika växter kan vi hjälpa bina. Att tänka blomning istället för ökenlika stensatta ytor med några få vintergröna växter är ett steg i rätt riktning. För visst är det härligt när rabatten surrar av bin och humlor!

Pressinbjudan: Landskapslaboratoriets dag i Alnarp

2015-05-22 09:49 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Digital teknik med drönare och sensorer används i växtodling

2015-05-20 11:18 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Ett större utbildnings- och tillämpningsprojekt av obemannade flygfarkoster (UAV) och sensorteknik inom växtodlingsbranschen inleds i samverkan med Naturbruksskolan Sötåsen och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Utvecklingen av UAV-teknik sker explosionsartat, mer kunskap och kostnadseffektiva tillämpningar för lantbruket är viktigt om tekniken ska kunna användas brett. Projektet är en början.