Pressmeddelanden

Naturvårdsbränning i naturreservatet Stocksmyr-Brännan i Uppvidinge kommun

2014-07-22 08:05 CEST Länsstyrelsen i Kronobergs län

2014-07-21 10:51 CEST Gro Play Idag lanseras den hållbarhetsutbildande barn-appen GRO FLOWERS på App Store, Google Play och Amazon Appstore. Genom att skapa och leka med GRO FLOWERS lär sig barn vikten av pollinering och biologisk mångfald på ett enkelt och underhållande sätt. GRO FLOWERS riktar sig främst till barn mellan 3-6 år. Lanseringspris 7 kr (66% rabatt) t.o.m. den 27e juli.

Ny rapport: Strategi för åtgärder inom vattenkraften kan klara miljö- och energimål

2014-07-04 10:21 CEST Havs- och vattenmyndigheten I dag presenterar Havs- och vattenmyndigheten och Energimyndigheten den gemensamma rapporten ”Strategi för åtgärder inom vattenkraften”. Denna ligger till grund för den strategi som i måndags överlämnades till miljöminister Lena Ek i Almedalen. Rapporten lyfter både fram åtgärder som minskar vattenkraftens miljöpåverkan och som innebär ökad produktion för att klara framtida energibehov.

Nu svärmar bastarderna in i mobilen

2014-06-30 13:00 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Lär känna Sveriges bastardsvärmare! Med hjälp av en ny kostnadsfri app kan du lära dig mer om dessa vackra och ovanliga fjärilar och samtidigt hjälpa naturvården genom att rapportera in fynd.

2014-06-26 11:00 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Första versionen av Fisknyckeln som släpptes förra sommaren blev mycket uppskattad. Då fanns detaljerade beskrivningar av drygt 50 fiskarter i svenska sötvatten. Appen är nu utökad med 190 marina fiskarter.

Retention forestry benefits biodiversity, new global meta-analysis shows

2014-06-18 10:00 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU A global meta-analysis published in Journal of Applied Ecology embracing boreal and temperate regions confirms that retention forestry has good effects on forest species compared to clearcuts. Nevertheless, some forest species will still need protection of large reserves.

”Naturhänsyn i skogsbruket har god effekt”

2014-06-18 10:00 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Naturhänsyn i skogsbruket genom att lämna enskilda träd och trädgrupper vid avverkning fungerar, konstaterar en internationell forskargrupp ledd av två forskare vid SLU. Forskargruppen har analyserat data från ett stort antal studier världen runt.

Formasfinansierade Linnécentra får höga betyg av internationell panel

2014-06-16 15:15 CEST Formas - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Formasfinansierade Linnécentra får höga betyg av internationell panel. I dagarna slutfördes arbetet med halvtidsutvärderingen av så kallade Linnécentra. Linnécentra är ett fyrtiotal starka forskningsmiljöer som startade 2006 respektive 2008. Dessa forskningsmiljöer får ett omfattande ekonomiskt stöd av Formas respektive Vetenskapsrådet under tio år.

2014-06-16 10:00 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Den som har goda kunskaper om arter kan i sommar komma med kompletterande data till ArtDatabankens förslag till ny rödlista. Arter som vikare, göktyta och strandpadda ser ut att lämna rödlistan. Däremot minskar flera vanliga arter så mycket att de nu riskerar att rödlistas.

2014-06-12 11:00 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Torskbeståndet i östra delen av Östersjön har mycket dålig tillväxt. Även om beståndets sammanlagda biomassa är stor domineras den helt av små och magra individer. Tillväxten har minskat sedan mitten av 1990-talet och produktiviteten är mycket låg. Nu visar en ny studie att den minskade tillväxten beror på att det finns för många små individer i samma storleksgrupper som konkurrerar om födan.