Pressmeddelanden

2014-09-18 09:39 CEST LRF i Västra Sverige

Gruvplaner och nya järnvägar i renskötselområden oroar samer i Norge, Sverige och Finland

2014-09-11 12:43 CEST Sametinget De tre sametingens samarbetsorgan SPR oroas över att ett utländskt prospekteringsföretag genomför en förstudie om järnmalmsgruva i Lannavaara i norra Sverige. En brytning förutsätter effektiva transportvägar vilket ger konsekvenser för samisk kultur, biologisk mångfald och renskötsel i tre länder. SPR är särskilt bekymrade över att berörda sameting och renskötande samer inte ens blir hörda.

E.ON anmäls för artskyddsbrott

2014-09-09 05:55 CEST Älvräddarna Tisdag 9 september inleds två dagar av dialog mellan kraftindustrin och motstående intressen i Gävle, i regi av Havs- och vattenmyndigheten, på uppdrag av regeringen. Som fond till detta möte står artskyddsbrottet i den från vattenkraft skyddade Emån, där E.ON har dödat 7 000 tjockskaliga målarmusslor i samband med en ombyggnad av vattenkraftverk.

Prisbelönad bok om biologiska samlingar

2014-09-02 14:30 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Kungliga Vetenskapssocieteten har tilldelat Torleif Ingelög en av naturalhistorisk-medicinska klassens Benzeliusbelöningar för år 2014 för boken "Skatter i vått och torrt”, som gavs ut av ArtDatabanken SLU förra året.

Internationell konferens om hållbarhet och biologisk mångfald till Jönköping

2014-08-29 07:30 CEST Destination Jönköping Sista veckan i oktober 2014 arrangeras den årligen återkommande TDWG-konferensen på Elmia Kongresscentrum i Jönköping. Runt 200 deltagare från hela världen väntas delta. Organisatören är den svenska delen av det internationella nätverket GBIF (Global Biodiversity Information Facility) som gör information om jordens arter fritt tillgänglig för allmänheten.

Okidoki vinner markanvisningstävlingen om Västra Roslags-Näsby

2014-08-25 11:58 CEST OkiDoki Arkitekter Tillsammans med Reinova Properties AB och Bäck & Forss presenterar Okidoki Arkitekter en flexibel och modern radhustypologi som ger varje bostad villakvalitéer i en tät och hållbar stadsstruktur.

2014-08-18 14:40 CEST Formas - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Forskningsrådet Formas får ny organisation den 1 september 2014

Läs om invasiva arter i senaste Miljötrender från SLU

2014-08-12 07:00 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Invasiva främmande arter skadar inhemsk biologisk mångfald, kulturhistoriska miljöer och kostar samhället pengar. Och fler är på väg mot Sverige. Dyk ned i ämnet i nya numret av tidningen Miljötrender från SLU.

SLU: Åter ett svagt lingonår

2014-08-06 09:08 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Det ser ut att bli ont om lingon i år. Prognosen från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) visar på klart sämre tillgång i alla landsdelar utom i Götaland jämfört med ett normalår.

Naturvårdsbränning i naturreservatet Stocksmyr-Brännan i Uppvidinge kommun

2014-07-22 08:05 CEST Länsstyrelsen i Kronobergs län