Pressmeddelanden

Nu kan man förhandsgranska 2020 års rödlista

Nu kan man förhandsgranska 2020 års rödlista

2019-07-05 12:00 CEST
Den som har goda kunskaper om arter kan i sommar komma med kompletterande data till Art...

Vattenmiljöer sjuder av liv!

Vattenmiljöer sjuder av liv!

2019-07-01 14:34 CEST
Vatten i jordbrukslandskapet förekommer i många olika former. Vattenmiljöer i odlingsla...

Bikupor i parken bidrar till biologisk mångfald och ger honung

Bikupor i parken bidrar till biologisk mångfald och ger honung

2019-06-28 14:18 CEST
​Det är brist på bin. Stockholms Sjukhem har därför satt ut två bikupor i parken på Kun...

Hitta blommor och gärdesgårdar till midsommar

Hitta blommor och gärdesgårdar till midsommar

2019-06-20 09:29 CEST
Ängs- och betesmarksinventeringen är en nationell inventering av värdefulla gräsmarker ...

​Tidskriften Fauna och Flora söker ny utgivare

​Tidskriften Fauna och Flora söker ny utgivare

2019-06-13 10:55 CEST
ArtDatabanken har beslutat att inte att ge ut Fauna och Flora från och med nästa år (20...

Virkesförrådet fortsätter att öka i allt tätare skogar

Virkesförrådet fortsätter att öka i allt tätare skogar

2019-06-05 08:16 CEST
Det totala virkesförrådet i Sverige fortsätter att öka, men ökningen har under de senas...

Biologisk mångfald viktig för bördig jord

Biologisk mångfald viktig för bördig jord

2019-06-03 10:15 CEST
Markens biologiska mångfald har en avgörande betydelse för åkermarkens bördighet och de...

FÅGLAR – En ömsint hyllning till de bevingade vagabonderna, våra befjädrade vänner! Biologiska Museets Vänner #8 c/o Eric Ericsonhallen Söndag 2 juni, kl:14.00-21.00

FÅGLAR – En ömsint hyllning till de bevingade vagabonderna, våra befjädrade vänner! Biologiska Museets Vänner #8 c/o Eric Ericsonhallen Söndag 2 juni, kl:14.00-21.00

2019-05-31 16:08 CEST
Konst, kultur och natur samt flera workshops, mängder med musik och föreläsningar om al...

Rapportera fladdermuskolonier och bidra till forskningen

Rapportera fladdermuskolonier och bidra till forskningen

2019-05-28 15:33 CEST
Har du fladdermöss i huset, och bor i Uppland eller i Södermanland? Vi behöver din hjäl...