Pressmeddelanden

2015-05-26 12:52 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Skogarna i norr kan på sikt komma att utsättas för hård press då den globala efterfrågan på naturresurser ökar samtidigt som klimatet förändras och det ställs allt högre krav på miljöhänsyn, enligt en ny bok om de nordiska skogarnas framtid.

Hjälp bina - bjud på en mångfald av blommande växter

2015-05-26 07:30 CEST Blomsterfrämjandet Antalet bin har minskat drastiskt under senare år. Samtidigt vet vi att pollinering av bin är viktig både för ekosystemet och för vår matproduktion. Genom att odla nektar- och pollenrika växter kan vi hjälpa bina. Att tänka blomning istället för ökenlika stensatta ytor med några få vintergröna växter är ett steg i rätt riktning. För visst är det härligt när rabatten surrar av bin och humlor!

Pressinbjudan: Landskapslaboratoriets dag i Alnarp

2015-05-22 09:49 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Digital teknik med drönare och sensorer används i växtodling

2015-05-20 11:18 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Ett större utbildnings- och tillämpningsprojekt av obemannade flygfarkoster (UAV) och sensorteknik inom växtodlingsbranschen inleds i samverkan med Naturbruksskolan Sötåsen och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Utvecklingen av UAV-teknik sker explosionsartat, mer kunskap och kostnadseffektiva tillämpningar för lantbruket är viktigt om tekniken ska kunna användas brett. Projektet är en början.

2015-05-18 10:54 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Fascinerande växters dag infaller i dag den 18:e maj och är ett återkommande internationellt arrangemang som först lanserades 2012 av forskare inom ämnesområdet växtbiologi. Under den här veckan ordnar universiteten i Lund, Uppsala och Umeå tillsammans med SLU, aktiviteter som man kan besöka. Syftet är att sätta växterna i rampljuset och påminna om växternas betydelse för samhället.

2015-05-13 07:02 CEST Svenska Jägareförbundet Nästan alla fåglar är mer eller mindre beroende av våtmarker, så det behövs stora ansträngningar för att återskapa fler av alla försvunna våtmarker, säger Hans von Essen, generalsekreterare på Våtmarksfonden. Många aktörer är med och diskuterar betydelsen av våtmarkerna och vilka åtgärder som krävs framöver på Våtmarksfondens jubileumskonferens den 19-20 maj på Christinehof i Skåne.

Slinga i fält visar naturhänsyn i praktiken

2015-05-05 07:30 CEST Skogforsk Nu finns en demonstrationsslinga i fält för den som vill se effekterna av olika brukningsformer av skog. En guide till slingan för dator och mobil finns på Kunskap Direkt. Försöksområdet ligger i Effaråsen, Dalarna, och slingan leder besökaren genom orörd skog, skog där naturvärden har skapats på konstgjord väg och skog där olika stora virkesuttag har gjorts. Se www.kunskapdirekt.se/effarasen.

Pressinbjudan: ​Sötvattenövervakning 50 år

2015-05-04 15:26 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Under år 2015 fyller miljöövervakningen i sjöar och vattendrag - där SLU under decennier har haft en mycket aktiv roll - 50 år. Välkommen att fira det med oss den 11 maj i Uppsala då vi bjuder på föredrag, mingelseminarier och paneldiskussion i ämnet.

2015-05-04 14:49 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Björkarnas lövsprickning har hunnit 70-80 mil längre norrut i år än vad som var normalt vid Valborg för hundra år sedan. Det var ett av resultaten från Vårkollen som genomfördes första gången i år. Nästan 4 000 observationer av vårtecken, bl a tussilago, blåsippa och björk rapporterades in under Valborgshelgen. Frivilliga rapporterade in från uppemot 700 platser i landet.

Förenade insatser ger naturvårdspris

2015-04-28 13:00 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Med smittande engagemang, kunskap och gemensamma krafter kan ideella krafter i samverkan med myndigheter genomdriva naturvårdsprojekt som aldrig annars skulle bli genomförda. ArtDatabankens utmärkelse delas ut vid en ceremoni på SLU i Uppsala den 28 april av statssekreterare Göran Enander.