Pressmeddelanden

Halmstad satsar på forskning inom golf

2013-04-05 07:05 CEST Högskolan i Halmstad I veckan startar ett treårigt forskningsprojekt inom golf på Högskolan i Halmstad. Målet är att ta fram ett recept för framgångsrik, skadefri elitgolf. Projektet samfinansieras av KK-stiftelsen, Högskolan i Halmstad, Scandinavian School of Golf, Volkswagen Golfarena och In Motion Intelligence.

Den datoriserade dojan

2012-12-10 10:18 CET KTH Några KTH-forskare har uppfunnit en sko som innehåller en liten dator. Skon ska inte bara rädda liv, den ska också underlätta vardagen för så väl brandmän, idrottare som patienter med neurologiska sjukdomar. Det bästa av allt är att princip vem som helst kan tillverka skon.

2012-04-27 11:43 CEST Linköpings universitet (LiU) Dagens elitskidåkare har en annan stil än 1900-talets hjältar i spåren. Men den gamla åkstilen var mer energieffektiv. Med matematisk simulering visar en studie vid Linköpings universitet hur man ska staka för att utnyttja musklerna bäst.

2011-03-18 08:00 CET Mittuniversitetet Vintersportcentrum (NVC) vid Mittuniversitetet i Östersund och Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) har kommit överens om att satsa ännu mer på sitt unika samarbete inom forskning och utveckling. Målet är att stärka konkurrenskraften i de olympiska idrotterna de kommande fyra åren mot OS i Sotji 2014.