Pressmeddelanden

Mer kunskap kring litium ger bättre behandling vid bipolär sjukdom

Mer kunskap kring litium ger bättre behandling vid bipolär sjukdom

2018-04-10 09:00 CEST
Litium är ett vanligt läkemedel som patienter med bipolär sjukdom får utskrivet av sin ...

Bättre uppföljning för barn och ungdomar som får neuroleptika

Bättre uppföljning för barn och ungdomar som får neuroleptika

2016-06-22 09:10 CEST
Läkemedelsverket publicerar idag nya rekommendationer för hur neuroleptika bör användas...

Aktuellt om bipolär sjukdom

Aktuellt om bipolär sjukdom

2015-06-05 16:05 CEST
Konferensen för dig som träffar personer med bipolär sjukdom i ditt arbete. Ta del av d...

Bipolär sjukdom i praktiken

Bipolär sjukdom i praktiken

2014-09-26 11:23 CEST
Personer med psykisk sjukdom har dubbelt så hög risk att drabbas av missbruk än den gen...

Låga kortisolnivåer kan öka risken för depression vid bipolär sjukdom

Låga kortisolnivåer kan öka risken för depression vid bipolär sjukdom

2014-06-17 10:40 CEST
Det är nästan dubbelt så vanligt med depression och fem gånger vanligare med låg livskv...

Nytt behandlingsalternativ vid agitation lanseras i Norden

2014-05-05 12:24 CEST
Agitation är ett allvarligt psykiatriskt tillstånd som bland annat kan drabba personer ...

Elbehandling viktig hjälp och livräddare vid svår depression

2013-10-08 09:11 CEST
ECT har använts som behandling vid svår depression i 75 år. Den 10 oktober hålls för fö...

Varför måste en ritning finnas först om en skyskrapa ska byggas?

2013-07-15 09:38 CEST
Varför måste allt livs DNA innehålla en detaljerad "karta" som styr skapandeprocessen? ...

Först funktionell psykologisk behandling - därefter socialstyrelsens tankegångar.

2013-06-28 18:32 CEST
Förslagen följer samma mönster som presenterats - och använts i sekler utan att människ...

Psykvård ska uppfattas som ett erbjudande – inte ett hot

2012-12-06 11:05 CET
Vi hoppas att regeringen låter Jerry Erikssons psykiatrilagsutredning försvinna in i gl...