Pressmeddelanden

Sex miljoner ska bidra till en bättre tandhälsa

2014-09-01 11:00 CEST
Åtta olika forskningsprojekt får dela på sex miljoner kronor när Region Skåne delar ut ...

AddBIO: Kliniska resultat – Zolidd förbättrar funktionen av ortopediska implantat

2013-05-06 09:25 CEST
Accelerators dotterbolag AddBIO AB har utvecklat Zolidd®, ett patenterat nanolager som ...

Ny metod ger starkare tandimplantat

2012-02-29 15:14 CET
Miljontals människor ersätter sina dåliga tänder med implantat av titan. Efter ingreppe...

AddBIO: Kliniska resultat - implantat med bisfosfonat sitter bättre fast i ben

2012-02-16 07:58 CET
Accelerators dotterbolag AddBIO har utvecklat Zolidd®, ett patenterat nanolager som fri...

Zometa – nu förstahandsval i nya riktlinjer för myelom

2012-02-14 08:48 CET
I de nya nationella riktlinjerna för behandling av myleom, cancer i benmärgen, rekommen...

AddBIO har rekryterat Dr. Anders Jönsson till vetenskapligt råd

2011-12-12 14:56 CET
Accelerators dotterbolag AddBIO har valt in Dr. Anders Jönsson i företagets vetenskapli...

Den hittills största biopsistudien på patienter med benskörhet visar att Protelos® (strontiumranelat) har högre benbyggande aktivitet jämfört med en bisfosfonat.

2011-03-24 16:30 CET
Protelos® (strontiumranelat) har signifikant högre benbyggande aktivitet jämfört med de...

Lancet: Zometa förlänger livet för patienter med myelom

Lancet: Zometa förlänger livet för patienter med myelom

2010-12-07 09:14 CET
Patienter med multipelt myelom lever längre tack vare behandling med Zometa, ett skelet...

Nya resultat vid behandling av benskörhet: Protelos® (strontiumranelat) ger större effekter på skelettet än en bisfosfonat

2010-06-19 10:15 CEST
Läkemedlet Protelos® (strontiumranelat, Servier) har större effekter på skelettets stru...

Forskning för blodcancer prisas

2010-06-12 12:44 CEST
Idag prisas en studie på den europeiska kongressen EHA i Barcelona.Forskningen visar at...