Pressmeddelanden

RNB:s försäljning i januari 2012

2012-02-10 08:38 CET
RNB:s totala försäljning i egna butiker i januari 2012 uppgick till 236,8 Mkr jämfört m...

RNB:s försäljning i november 2011

2011-12-12 09:19 CET
RNB:s totala försäljning i egna butiker i november 2011 uppgick till 226,7 Mkr jämfört ...

RNB:s försäljning i april 2011

2011-05-12 08:40 CEST
RNB:s totala försäljning i egna butiker i april 2011 uppgick till 214,4 Mkr jämfört med...

BLIXTINDEXFÖR MODEHANDELN Mars 2011

2011-04-12 09:02 CEST
Svensk Handel Stil:s Blixtindex visar att försäljningen av kläder minskade med 10,0 pro...

BLIXTINDEX FÖR MODEHANDELN

2011-03-10 08:49 CET
Februari 2011 Svensk Handel Stil:s Blixtindex visar att försäljningen av kläder mi...

RNB:s försäljning i januari 2011

2011-02-11 08:12 CET
RNB:s totala försäljning i egna butiker i januari 2011 uppgick till 230,0 Mkr jämfört m...

BLIXTINDEX FÖR MODEHANDELN

2011-02-10 08:54 CET
Januari 2011 - Svensk Handel Stil:s Blixtindex visar att försäljningen av kläder minska...

BLIXTINDEX FÖR MODEHANDELN

2011-01-12 08:43 CET
Svensk Handel Stil:s Blixtindex visar att försäljningen av kläder minskade med 3,4 proc...

BLIXTINDEX FÖR MODEHANDELN

2010-12-09 08:49 CET
Svensk Handel Stil:s Blixtindex visar att försäljningen av kläder ökade med 0,1 procent...

Blixtindex för modehandeln oktober 2010

2010-11-09 08:59 CET
Svensk Handel Stil:s Blixtindex visar att försäljningen av kläder minskade med 4,6 proc...